Cập nhật ngành bảo hiểm nhân thọ và BVH

Cập nhật ngành bảo hiểm nhân thọ và BVH

Lượt xem: 432
  •  

Ngày 26/12/2020, Thông tư 89/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 50/2017/TT-BTC chính thức có hiệu lực.

Điều chỉnh quan trọng nhất của Thông tư 89 là nâng trần cho phí bảo hiểm thuần được điều chỉnh từ 90% lên 100% so với phí bảo hiểm thực tế thu được, khiến gánh nặng dự phòng toán học ở các công ty bảo hiểm nhân thọ giảm đi.

Mặc dù các công ty bảo hiểm nhân thọ đã duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định trong suốt mùa dịch Covid-19 (tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng 21% so với cùng kỳ trong năm 2020, theo GSO), lợi nhuận chịu áp lực đáng kể từ dự phòng kỹ thuật trong môi trường lãi suất thấp hơn. Theo đó, các công ty bảo hiểm nhân thọ đã đề xuất hai thay đổi liên quan đến dự phòng toán học: (1) nâng trần phí bảo hiểm thuần được điều chỉnh từ 90% lên 100% so với phí bảo hiểm thực tế thu được theo phương pháp phí bảo hiểm thuần đối với các sản phẩm truyền thống; và (2) tăng cơ sở tính lãi suất kỹ thuật tối đa từ mức 80% lên 90% bình quân 24 tháng đối với Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn trên 10 năm. Cả hai mức trần hiện tại đều rất thận trọng, vì các nước trong khu vực chủ yếu áp dụng phương pháp phí bảo hiểm gộp và 100% lãi suất trái phiếu chính phủ. Đề xuất đầu tiên đã được chấp thuận.

Theo quan điểm của chúng tôi, công ty niêm yết duy nhất có công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ (BVH) sẽ có lợi nhuận kế toán được hỗ trợ mạnh mẽ thông qua thay đổi này bắt đầu từ năm 2021. Với mỗi 1% thay đổi trong dự phòng toán học, lợi nhuận sau thuế và BVPS của BVH sẽ thay đổi lần lượt là 10% và 0,7%, với giả định tất cả các yếu tố khác không thay đổi. Do đó, chúng tôi đang xem xét lại ước tính lợi nhuận năm 2021 của BVH, do tác động này là tương đối lớn.

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng điều này ảnh hưởng nhiều hơn đến lợi nhuận kế toán hơn là đem đến những thay đổi về yếu tố cơ bản của doanh nghiệp. Chúng tôi tiếp tục cho rằng môi trường lãi suất thấp này sẽ vẫn là thách thức đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ - dù có Thông tư 89 hay không.

Phương pháp phí bảo hiểm thuần

Nguồn: SSI

×
tvi logo