Các mô hình cổ phiếu thành công

Các mô hình cổ phiếu thành công

Lượt xem: 465
 •  
1. Mô hình nền phẳng

Đặc điểm mô hình
 • Trước đó là đà tăng giá 15-20%
 • Thời gian: ít nhất là 5 tuần, thậm chí 1-2 năm
 • Giao động trong biên hẹp 10-15%, chặt chẽ
 • Trước khi có điểm mua thành công thì có 1-2 lần nổ giả
 • Thường ngay sau phiên bùng nổ sẽ điều chỉnh 3-5 phiên trước khi có đà tăng mạnh.
Điểm mua
 • Bùng nổ vượt nền
 • Điểm mua gia tăng: khi nền đầu tiên rũ bỏ tích lũy lại
 • Giá tăng, vol tăng
Điểm chốt lời
 • Nền phẳng kéo dài 6-8 tháng trở lên sẽ tăng ít nhất 50-100%.
 
2. Mô hình cốc tay cầm
Đặc điểm mô hình
 • Trước đó là quá trình tăng giá
 • Thời gian: từ 7-65 tuần, thường từ 3-6 tháng
 • Đáy cốc thường dạng chữ U ( ít khi V) , khoảng cách 15-35%. Đáy sẽ có 1-2 tuần cạn kiệt.
 • Tay cầm: 1-4 tuần, điều chỉnh từ 5-15% thường sẽ nhỏ hơn ½ cốc
 • Phần tay vol cần cạn sẽ tốt, có 2-3 phiên xuống.
Điểm mua
 • Tay cầm có tính rũ bỏ, vol cạn
 • Điểm bùng nổ vượt đỉnh, vượt qua điểm cao nhất của cốc( NTC, VHC, VCB,pvc,gas)
 Điểm bán
 • Thường sẽ tăng được từ 30-50% khi hình thành.
 
3. Mô hình chữ W

Đặc điểm mô hình
 • Trước đó là đà tăng giá
 • Thời gian từ 6-60 tuần, đa số từ 8-12 tuần
 • Có khoản tích lũy ở giữa hoặc đáy sau thấp hơn đáy 1 từ 2-5% sẽ đáng tin cậy hơn( HSG, hpg, cii)
 • W có thể có quai hoặc ko, có sẽ tin cậy hơn
 • Đáy 2 khi tăng thì vol cũng cần tăng dần=> tạo sự tin cậy
Điểm mua
 • Mua thăm dò từ đáy 2, tại phiên tăng kèm vol
 • Mua đúng: phiên vượt trên nền tảng quai kèm khối lượng.
 Điểm bán
 • Thường sẽ tăng 20-30% trước khi có điểm điều chỉnh hình thành mô hình mới.
×
tvi logo