C4G: Tăng Tốc Vế Đích

C4G: Tăng Tốc Vế Đích

Lượt xem: 367
  •  

Định giá

 Chúng tôi khuyến nghị MUA C4G với giá mục tiêu là 12,890 đồng so với giá 14/12/2020, upside 26.4% dựa theo 2 phương pháp DCF và PE. BSC kỳ vọng C4G có thể trúng được dự án cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt vào ngày công bố kết quả 12/12/2020.

Dự báo

 Năm 2020: BSC dự báo KQKD C4G với DT và LNST đạt lần lượt là 2,357 tỷ đồng (+0.6% YoY) và 154 tỷ đồng (+65% YoY) tương đương EPS fw là 1,528 đồng, PE fw= 6.5x và PB fw= 0.8x

 Triển vọng 2021: BSC dự báo 2021 DT và LNST đạt lần lượt là 3,005 tỷ đồng (+27.5% YoY) và 227.7 tỷ đồng (+48% YoY), tương đương EPS fw là 2,265 đồng, tương đương PE fw là 4.3x và PB fw là 0.75x.

Catalyst

 Khả năng trúng thầu dự án cao tốc Bắc Nam “Diễn Châu Bãi Vọt” với tổng giá trị 11,722 tỷ đồng.

Rủi ro

 Áp lực dòng vốn để làm vốn đối ứng cho các dự án lớn trong năm 2021.

Cập nhật doanh nghiệp (xem tiếp trang sau):

 9M2020, DTT và LNST C4G đạt lần lượt 1,296 tỷ đồng (-19.4% Y/Y) và 16.75 tỷ đồng (-60% Y/Y), hoàn thành 42.5% KHDT và 8.4% LNST:

 (1) DT hợp đồng xây dựng chỉ đạt 271 tỷ đồng (-7.7% Y/Y) do ảnh hưởng COVID-19 lần 2. Việc ghi nhận doanh thu xây dựng giảm do ảnh hưởng của việc thiếu các dự án triển khai. Tuy nhiên, C4G trúng nhiều dự án trong nửa cuối năm 2020.

 (2) DT bán vật tư giảm mạnh 31.7 tỷ đồng (-57% Y/Y) trong Q3/2020 do thị trường xây dựng vẫn bị ảnh hưởng COVID-19 lần 2.

 (3) DT cung cấp vật tư đạt 81 tỷ đồng (+1.3% Y/Y) Q3/2020. Thu phí BOT đạt doanh thu 70 tỷ đồng (-5.7% YoY) do lưu lượng giao thông giảm trong Q3/2020.

Cập nhật ngành xây dựng Việt Nam Quý 4/2020

Tính tới tháng 11.2020, giải ngân vốn đầu tư Nhà nước thực hiện đạt 406,762 ngàn tỷ đồng (+34%YoY) đạt 92.1% kế hoạch đề ra của chính phủ là 441.8 ngàn tỷ đồng, trong đó bộ giao thông vận tải giải ngân lớn nhất đạt 20.1 ngàn tỷ đồng (+70.2% YoY). Chúng tôi cho rằng giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 là 431,813 tỷ đồng (+25.9% YoY) và năm 2021 là 462,321 tỷ đồng (+7.07% YoY). Các dự án quốc gia trọng điểm được đẩy mạnh triển khai bao gồm cao tốc Bắc Nam, sửa chữa sân bay Tân Sơn Nhất – Nội Bài , sân bay Long Thành,….

Đẩy nhanh giải ngân đầu tư cho các dự án cao tốc Bắc Nam. Theo kế hoạch của bộ GTVT, ngày 12/12/2020 sẽ có kết quả trúng thầu của 5 dự án cao tốc Bắc Nam PPP với tổng giá trị hơn 83,394 ngàn tỷ đồng. Chúng tôi cho rằng các doanh nghiệp xây dựng hoặc liên doanh cần tập trung năng lực tài chính và xây dựng trong giai đoạn nộp hồ sơ giai đoạn 2 để chứng minh tính khả thi trong việc nhận dự án. Lộ trình dự án cao tốc Bắc-Nam như sau:

Triển vọng C4G trong 2021: Cơ hội “Turnaround” nhờ Đầu Tư Công.

Động lực tăng trưởng C4G trong Q4/2020: (1) Khả năng trúng thầu cao tốc Bắc Nam “Diễn Châu Bãi Vọt” với giá trị 11,722 tỷ đồng trong 12/12/2020; (2) Tháo gỡ thu phí của trạm BOT Thái Nguyên – Chợ Mới; (3); Ghi nhận lợi nhuận do chuyển nhượng hai Khu đô thị Long Sơn 2 và 4 với lợi nhuận là 70 tỷ đồng. Qua đó, BSC kỳ vọng C4G có thể ghi nhận DTT và LNST Q4/2020 lần lượt là 1,062.5 tỷ đồng (+35.9% YoY) và 100 tỷ đồng (+13x YoY) nhờ lợi nhuận từ chuyển nhượng BDS.

Triển vọng 2021: (1) Quý 1/2021, C4G kỳ vọng ghi nhận lợi nhuận từ chuyển nhượng hai Khu đô thị Long Sơn 1 và 3 với lợi nhuận là 70 tỷ đồng. (2) C4G dự kiến sẽ niêm yết trên HSX vào đầu năm 2021 nhằm tăng vốn điều lệ thực hiện các dự án cao tốc Bắc Nam; (3) Giá trị hợp đồng chuyển nhượng lớn từ năm 2020 sang 2021 là 15,463 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng 2021-2025 của C4G sẽ tập trung vào các dự án trọng điểm quốc gia sẽ bắt đầu mở thầu vào năm 2021:

Kỳ vọng vào dự án cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt vào 12/12/2020. Chúng tôi kỳ vọng liên doanh C4G có thể trúng được dự án Diễn Châu – Bãi Vọt với tổng giá trị là 11,722 tỷ đồng, trong đó C4G có thể tăng giá trị hợp đồng ký mới cho năm 2021 vào khoảng 2,930.5 tỷ đồng, tương đương 25% phần công việc của nhà thầu chính.

Cơ cấu vốn của dự án cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt: tổng giá trị dự án đạt 11,722 tỷ đồng, trong đó nhà nước đóng góp 6,608 tỷ đồng (56%) và tư nhân góp 5,114 tỷ đồng (44%). Phần vốn góp tư nhân gồm 1,023 tỷ đồng vốn chủ (20%) và nợ vay 4,091 tỷ (80%). Hiện tại, liên doanh C4G gồm 5 công ty, qua đó bình quân mỗi công ty cần góp vốn 204.6 tỷ đồng.

Kỳ vọng niêm yết C4G thành công HSX để huy động thêm vốn cho các dự án trong năm 2021. Chúng tôi cho rằng năm 2021 sẽ có nhiều dự án hạ tầng đầu tư công qua đó không những phải đảm bảo được năng lực thi công mà C4G còn phải đủ nguồn vốn đối ứng để lấy được thêm các dự án mới. Vì thế, chúng tôi kỳ vọng việc niêm yết lên sàn HSX vào Q1/2021 sẽ giúp cho C4G tăng được vốn 200-300 tỷ đối ứng cho dự án Diễn Châu – Bãi Vọt.

CẬP NHẬT KQKD Quý 3/2020

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DTT và LNST C4G đạt lần lượt 1,296 tỷ đồng (-19.4% Y/Y) và 16.75 tỷ đồng (-60% Y/Y), qua đó hoàn thành 42.5% kế hoạch doanh thu và 8.4% lợi nhuận sau thuế.

Riêng Q3/2020, DTT chỉ đạt 342.7 tỷ đồng (-41% YoY) nguyên nhân do:

(1) DT hợp đồng xây dựng chỉ đạt 271 tỷ đồng (-7.7% Y/Y) do ảnh hưởng COVID-19 lần 2. Việc ghi nhận doanh thu xây dựng giảm do ảnh hưởng của việc thiếu các dự án triển khai và ký mới đầu năm do ảnh hưởng của COVID-19. Tuy nhiên, trong quý 3 chúng tôi đánh giá C4G đã đẩy mạnh ký các hợp đồng mới với tổng giá trị ký mới đạt 4,907 tỷ đồng (+151% YoY) vào T12/2020.

Bên cạnh đó, C4G còn hơn 15,463.6 tỷ đồng giá trị hợp đồng chuyển tiếp sang năm 2021 nhờ giá trị hợp đồng lớn từ năm 2020 hầu hết được ký vào Q3-Q4/2020.

(2) DT bán vật tư giảm mạnh 31.7 tỷ đồng (-57% Y/Y) trong Q3/2020 do thị trường xây dựng vẫn bị ảnh hưởng COVID-19 lần 2. Chúng tôi kỳ vọng vào các dự án đầu tư công vào năm sau sẽ kéo mảng vật liệu xây dựng phục hồi trở lại.

(3) DT cung cấp vật tư đạt 81 tỷ đồng (+1.3% Y/Y) Q3/2020. Thu phí BOT đạt doanh thu 70 tỷ đồng (-5.7% YoY), do lưu lượng giao thông giảm trong Q3/2020. Hiện tại, các BOT C4G hoạt động ổn định trong Q4/2020 khi lưu lượng giao thông trở lại bình thường và được hỗ trợ giảm lãi suất cơ cấu trong mùa COVID.

Bên cạnh đó, C4G có đề xuất với chính phủ và bộ GTVT để tháo gỡ khó khăn cho BOT Thái Nguyên – Chợ Mới với 2 phương án: (i) Nhà nước hỗ trợ bằng cách mua lại toàn bộ dự án với giá trị dự kiến 3,161 tỷ đồng; (ii) Cho phép thu phí 1 tuyết Thái Nguyên-Chợ Mới và không thu phí trạm QL3. Từ đó, nếu nhà nước đồng ý mua lại BOT thì C4G thu hồi được vốn chủ, tái đầu tư vào các dự án PPP mới và giảm tỉ lệ nợ vay xuống.

Lợi nhuận gộp Q3/2020 đạt 53.8 tỷ đồng (-19% YoY) nhưng biên gộp cải thiện lên 15.71% (Q3/2019: 11.43%) chủ yếu nhờ vào công ty giảm chi phí giá vốn hoạt động xây dựng và vật tư lần lượt giảm -7.9% và -32.4% YoY.

LNST giảm về 16.75 tỷ đồng (-60% Y/Y) do (1) Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đạt 17.75 tỷ đồng (+14% Y/Y), tương đương tỉ lệ SGA/DTT là 5.2% cao hơn cùng kỳ là 2.7%. (2) Doanh thu tài chính giảm còn 13.8 tỷ đồng (-63% Y/Y).

DỰ BÁO

Năm 2020: Chúng tôi dự báo KQKD C4G với DT và LNST đạt lần lượt là 2,357 tỷ đồng (+0.6% YoY) và 154 tỷ đồng (+65% YoY) tương đương EPS fw là 1,528 đồng, PE fw= 6.5x và PB fw= 0.8x. Chúng tôi cho rằng các hợp đồng ký mới trong nửa cuối năm 2020 sẽ được chuyển sang cho năm 2021, trong đó giá trị hợp đồng ký mới tới T12/2020 đạt 4,907 tỷ đồng (+151% YoY). Bên cạnh đó, Q4/2020 C4G sẽ ghi nhận lợi nhuận từ chuyển nhượng dự án Long Sơn 2 và 4 là 70 tỷ đồng.

Triển vọng 2021: Chúng tôi dự báo 2021 DT và LNST đạt lần lượt là 3,005 tỷ đồng (+27.5% YoY) và 227.7 tỷ đồng (+48% YoY), tương đương EPS fw là 2,265 đồng, tương đương PE fw là 4.3x và PB fw là 0.75x. Động lực tăng trưởng sẽ tới từ giả định triển khai dự án cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt và giá trị hợp đồng chuyển tiếp lớn sang 2021. C4G tiếp tục ghi nhận lợi nhuận còn lại Khu Long Sơn 1 và 3 là 70 tỷ đồng trong Q1/2021.

Bên cạnh đó, chúng tôi lưu ý việc áp lực dòng vốn lớn để thực hiện các hợp đồng xây dựng buộc C4G phải xử lý bài toán tăng nguồn vốn: (i) Phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn; (ii) Chuyển nhượng các dự án bất động sản; (iii) Tháo gỡ BOT Thái Nguyên-Chợ Mới.

ĐỊNH GIÁ

Chúng tôi khuyến nghị MUA C4G với giá mục tiêu 2020 là 12,890 đồng so với giá 14/12/2020, upside 26.4% dựa theo 2 phương pháp DCF và PE. Chúng tôi kỳ vọng C4G sẽ trúng thầu dự án “Diễn Châu Bãi Vọt” vào ngày 12/12/2020.

Nguồn: BSC

×
tvi logo