BWE: Giá nước giảm, các gói hỗ trợ trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát ảnh hưởng tăng trưởng

BWE: Giá nước giảm, các gói hỗ trợ trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát ảnh hưởng tăng trưởng

Lượt xem: 246
  •  

 Chúng tôi nâng giá mục tiêu lên 37.300 đồng/CP nhưng điều chỉnh khuyến nghị cho CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (BWE) từ KHẢ QUAN còn PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG khi giá cổ phiếu BWE đã tăng 33% trong 3 tháng qua. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ mức tăng 4% trong dự báo tổng lợi nhuận cốt lõi giai đoạn 2021-2025 của chúng tôi, chủ yếu do dự báo chi phí khấu hao thấp hơn khi một số đường ống dẫn nước đã hết giai đoạn khấu hao vào tháng 6/2021.

 Chúng tôi duy trì dự báo LNST cốt lõi năm 2021 khi chúng tôi ước tính rằng giá nước sẽ thấp hơn trong 2 tháng của quý 3/2021 và các chi phí liên quan đến dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng tác động tích cực từ dự báo chi phí khấu hao thấp hơn.

 Chúng tôi cũng giữ nguyên dự báo LNST cốt lõi năm 2022 khi dự báo chi phí khấu hao thấp hơn sẽ bù đắp cho mức giảm trong dự báo sản lượng nước thương phẩm khi chúng tôi giả định dịch COVID-19 tái bùng phát sẽ tác động tiêu cực đến tốc độ phục hồi của nhu cầu nước.

 Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) giai đoạn 2020-2025 đạt 12% đối với doanh thu và 27% đối với EPS, được thúc đẩy bởi sản lượng phân phối nước dự kiến tăng 60% từ 470.000 m3/ngày vào cuối năm 2019 lên 750.000 m3/ngày vào cuối năm 2020 cùng với công suất xử lý chất thải ngày càng tăng của BWE.

 Định giá của BWE hợp lý với P/E năm 2021 là 14,8 lần so với P/E trung bình của một số công ty cùng ngành là 14,6 lần.

 Yếu tố hỗ trợ: Sản lượng nước thương phẩm phục hồi cao hơn dự kiến vào năm 2022.  Rủi ro: Dịch COVID-19 kéo dài đến quý 4/2021.

Chúng tôi giả định giá nước thấp hơn trong 2 tháng vào quý 3/2021. Vào ngày 1/8, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 5257 về việc giảm giá điện và nước cho các hộ gia đình ở các tỉnh/thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Sau đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo cắt giảm 10% tiền điện trong tháng 8 và tháng 9. Do tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng lớn bởi dịch COVID-19, chúng tôi giả định giá nước của BWE cho phân khúc hộ gia đình cũng sẽ giảm 10% trong vòng 2 tháng. Chúng tôi ước tính việc cắt giảm giá nước, hỗ trợ cho dịch COVID-19 và chi phí vận hành cao hơn sẽ đạt khoảng 50 tỷ đồng.

Chúng tôi điều chỉnh giảm doanh số bán hàng năm 2021 & 2022. Sản lượng tiêu thụ quý 2/2021 tăng 13% YoY so với mức 3% YoY trong quý 1/2021. Bất chấp tác động tiêu cực tiềm năng của tình hình dịch COVID-19 hiện tại đối với sản lượng bán nước trong quý 3/2021, ban lãnh đạo vẫn kỳ vọng sản lượng bán nước sẽ tăng trong quý 4/2021. Do đó , chúng tôi cắt giảm giả định tăng trưởng sản lượng bán hàng năm 2021 từ 10% YoY xuống 9,5% YoY; tuy nhiên, chúng tôi giảm giả định tăng trưởng sản lượng năm 2022 từ 15% xuống 12% do chúng tôi lo ngại về tốc độ phục hồi sau dịch COVID-19.

Chúng tôi dự báo LNST cốt lõi không đổi cho năm 2021 do chúng tôi giả định việc cắt giảm giá nước, chi phí liên quan đến dịch COVID-19, khấu hao cao hơn và chi phí lãi vay của các nhà máy nước mới sẽ bù đắp cho mức tăng trưởng sản lượng bán hàng 9,5% YoY. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo LNST năm 2021 tăng trưởng 14% do hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư tài chính vào CTCP Sản xuất và Thương mại Hàng hóa Bình Dương (UPCoM: PRT).

Nguồn: VCSC

×
tvi logo