BWE: Báo cáo đại hội cổ đông 2022

BWE: Báo cáo đại hội cổ đông 2022

Lượt xem: 96
  •  

Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của BWE diễn ra trong hôm nay, dưới đây là một số thông tin được ghi nhận:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 khá thận trọng

Ban lãnh đạo đã chia sẻ một số giải pháp chính nhằm thực hiện kế hoạch 2022:

• Lĩnh vực cấp nước: Tiếp tục đầu tư mạng lưới phân phối, phát triển công tác đấu nối; điều chỉnh lại giá nước sạch; đầu tư, mở rộng phạm vi cấp nước tại các khu vực tiềm năng.

• Xử lý chất thải: Hoàn thiện hồ sơ liên quan đến khu đất phục vụ Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tân Long.

• Trình duyệt phương án đơn giá dịch vụ thoát nước thải sinh hoạt, tăng cường việc đấu nối khách hàng và hoàn thiện cơ chế thu gom nước thải đối với khách hàng công nghiệp.

• Tăng cường thu hồi vốn đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội.

Ngoài ra, BWE đã kí hợp đồng kiểm toán với PwC và dự kiến bắt đầu thực hiện BCTC theo chuẩn IFRS vào cuối năm nay.

2. Thương thuyết thành công việc mua lại cổ phần: BWE cho biết đã cùng TDM thương thuyết thành công việc mua lại khoảng 49% cổ phần của CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (UPCOM: CTW), CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ 2 cùng một nhà máy đang xây dựng dở dang, hiện đang tiến hành thực hiện hợp đồng. BWE và TDM dự kiến chi khoảng 500 tỷ đồng cho thương vụ này.

Chúng tôi kì vọng thương vụ trên sẽ giúp mở rộng thêm hoạt động kinh doanh của BWE sang các tỉnh địa phương, góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp này và đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của BWE.

3. Ước tính KQKD Q1/2022

Quan điểm đầu tư: Ở mức giá hiện tại, BWE đang giao dịch với P/E 13.4 lần, P/B 2.6 lần, ở mức khá cao so với lịch sử giao dịch của doanh nghiệp với trung vị từ khi niêm yết đạt lần lượt 11 và 1.43 lần, phản ánh sự tăng trưởng tích cực với hiệu quả hoạt động liên tục được cải thiện qua các năm.

Nguồn: ORS

×
tvi logo