BVH: Tăng trưởng phí bảo hiểm phục hồi trong năm 2022

BVH: Tăng trưởng phí bảo hiểm phục hồi trong năm 2022

Lượt xem: 210
  •  

• Chúng tôi tăng giá mục tiêu thêm 6,0% lên 65.800 đồng/CP nhưng điều chỉnh khuyến nghị đối với BVH từ KHẢ QUAN xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG do giá cổ phiếu của công ty đã tăng khoảng 11% trong 3 tháng qua.

• Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu được thúc đẩy bởi (1) mức tăng 12,2%/20,0% trong dự báo LNST năm 2021/2022 và (2) tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá mục tiê của chúng tôi đến cuối năm 2022.

• Chúng tôi tăng dự báo thu nhập ròng năm 2021/2022 lên 12,2%/20,0% chủ yếu do (1) phí bồi thường ròng trung bình 2 năm giảm 2,7%, (2) thu nhập tài chính ròng trung bình hai năm tăng 6,0% và (3) chi phí dự phòng toán học giảm trung bình 2 năm giảm 4,0%. Các ảnh hưởng của điều chỉnh này được giảm bớt một phần bởi mức giảm trung bình 0,8% trong phí bảo hiểm gộp (GWP) trong 2 năm do chúng tôi cắt giảm phí bảo hiểm ước tính cho lĩnh vực phi nhân thọ.

• Yếu tố hỗ trợ: (1) Tỷ lệ kết hợp thấp hơn dự kiến; (2) tăng trưởng phí bảo hiểm cao hơn.

• Rủi ro: (1) Việc lãi suất trái phiếu Chính phủ thấp kéo dài có thể ảnh hưởng đáng kể đến định giá của chúng tôi; (2) cạnh tranh gay gắt trong mảng bảo hiểm nhân thọ và/hoặc phi nhân thọ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng của BVH.

Phí bảo hiểm gốc mảng nhân thọ tăng mạnh nhưng mảng phi nhân thọ giảm trong 9 tháng năm 2021. Các biện pháp giãn cách xã hội ở Việt Nam trong những tháng vừa qua đã gây áp lực lên cả lĩnh vực nhân thọ và phi nhân thọ. Bất chấp những khó khăn này, phí bảo hiểm gốc bảo hiểm nhân thọ của BVH đã tăng 10,5% YoY trong 9 tháng đầu năm 2021, mà chúng tôi cho rằng nhờ vào việc triển khai các kênh bán hàng kỹ thuật số. Mặc dù phí bảo hiểm nhân thọ phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi, mức giảm phí bảo hiểm phi nhân thọ trong 9 tháng năm 2021 là mức giảm trong 9 tháng cao nhất trong 5 năm qua. Tuy nhiên, chúng tôi điều chỉnh giảm 3,1% dự báo phí bảo hiểm phi nhân thọ năm 2021. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng nếu dịch COVID-19 được kiểm soát tại Việt Nam, thì năm 2022 sẽ mang lại mức tăng trưởng dương 9% YoY trong mảng phi nhân thọ và tăng trưởng 15,3% YoY trong mảng nhân thọ khi nhu cầu tăng trở lại. Chúng tôi dự báo tỷ lệ tổn thất sẽ tăng vào năm 2022 từ mức tương đối thấp vào năm 2021. Trong 9 tháng đầu năm 2021, BVH gây bất ngờ khi ghi nhận tỷ lệ tổn thất thấp nhất trong vòng 4 năm qua là 41,2% (-12,2 điểm %).

Chúng tôi cho rằng tỷ lệ tổn thất thấp này là do (1) phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng âm kể từ quý 1/2020, (2) BVH chuyển hướng sang mảng bảo hiểm sức khỏe trong 2 năm qua để cải thiện khả năng lợi nhuận và (3) khả năng có sự trì hoãn trong xử lý yêu cầu bồi thường trong bối cảnh các biện pháp giãn cách xã hội trong quý 3/2021. Nguyên nhân thứ ba có thể tạo ra áp lực tăng tỷ lệ tổn thất trong quý 4/2021; ngoài ra, chúng tôi dự báo tỷ lệ tổn thất năm 2021 đạt 47,3% so với 52,5% trong dự báo trước đó của chúng tôi. Với dự báo của chúng tôi về mức tăng trưởng của phí bảo hiểm phi nhân thọ vào năm 2022, chúng tôi dự báo tỷ lệ tổn thất năm 2022 sẽ tăng 5,6 điểm % lên 52,9% từ mức thấp vào năm 2021.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ đã không tăng trong 3 tháng qua, gây áp lực lên chi phí dự phòng. Từ tháng 9 đến đầu tháng 11/2021, lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm của Việt Nam đã tăng khoảng 10 điểm cơ bản trước khi giảm vào cuối tháng 11 xuống còn khoảng 2,07%. Tuy nhiên, chúng tôi duy trì kỳ vọng lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm sẽ phục hồi vào năm 2022, do đó giảm bớt áp lực lên lợi nhuận của BVH.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo