BVH: Lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm Q3/2021 vượt kỳ vọng của chúng tôi

BVH: Lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm Q3/2021 vượt kỳ vọng của chúng tôi

Lượt xem: 125
  •  

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Trung lập đối với BVH và tăng nhẹ giá mục tiêu 1 năm lên 71.900 đồng/cp (từ 71.000 đồng). Lợi nhuận Q3/2021 tích cực với việc cải thiện lợi nhuận thuần từ hoạt động bảo hiểm. Điều này là nhờ tỷ lệ bồi thường thấp chưa từng có do không có/ hoãn yêu cầu bồi thường trong giai đoạn giãn cách xã hội. KQKD của BVH phù hợp với xu hướng ngành với doanh thu phí bảo hiểm giảm -4% YoY (9,3 nghìn tỷ đồng) và LNTT tăng mạnh +85,4% YoY (543 tỷ đồng). Tỷ lệ bồi thường và tỷ lệ kết hợp cải thiện lên 26% và 102% (vs. 53% và 105% trong Q3/2020).

Chúng tôi cho rằng lợi nhuận Q4/2021 có thể không được tốt bằng lợi nhuận Q3/2021 khi tỷ lệ bồi thường quay trở lại mức bình thường và chi phí dự phòng toán học tăng phù hợp với đà phục hồi của doanh thu phí khai thác mới (NBP). Do kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận sẽ có sự hồi phục trong năm 2022 với lợi nhuận trước thuế ước tính đạt 2,5 nghìn tỷ đồng (+21,9% YoY), chúng tôi cho rằng có thể cân nhắc đầu tư cổ phiếu sau khi KQKD Q4/2021 được công bố.

Yếu tố tác động giảm đối với khuyến nghị: lãi suất và lợi suất TPCP giảm nhiều hơn ước tính.

Yếu tố tác động tăng đối với khuyến nghị: lợi suất TPCP tăng mạnh hơn ước tính; SCIC thoái vốn khỏi BVH có thể tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn.

Tổng quan Q3/2021

Doanh thu phí bảo hiểm Q3 chậm lại nhưng dự báo sẽ hồi phục từ tháng 10. Do ảnh hưởng từ việc giãn cách xã hội nghiêm ngặt trong Q3, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Life tăng trưởng thấp nhất từ trước đến nay đạt 2,8% YoY ở mức 7,4 nghìn tỷ đồng. Doanh thu phí khai thác mới (NBP) giảm -11% YoY đạt 1,2 nghìn tỷ đồng trong kỳ, phù hợp với trung bình ngành (-11% YoY). Chúng tôi nhận thấy việc suy giảm doanh thu phí khai thác mới tại cả các công ty bán bảo hiểm chủ yếu qua kênh banca và các công ty bán bảo hiểm chủ yếu qua kênh đại lý. Sunlife, MB Ageas Life, và Manulife là một số ít ngoại lệ. Bảo Việt Life đã áp dụng nhiều phương pháp cho hoạt động bán hàng, bao gồm nền tảng bán hàng online, phát hành hợp đồng bảo hiểm online, e-sign… Khoảng 92% hợp đồng ký mới qua e-sign trong Q3/2021. Từ cuối tháng 9, hoạt động bán hàng hồi phục và doanh thu bancassurance tăng từ tháng 10. Do Q1 và Q4 thường là mùa cao điểm bán bảo hiểm, chúng tôi tin rằng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ của BVH có thể hồi phục trong Q4/2021 ở mức +14% YoY.

Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tại BVGI giảm -23,8% YoY (1,9 nghìn tỷ đồng) trong Q3/2021, do mảng bảo hiểm sức khỏe (-24% YoY) và bảo hiểm xe máy (-48% YoY). Trong khi đó, tăng trưởng tương ứng của toàn ngành bảo hiểm phi nhân thọ là -12%, -14%, và -35% YoY. Các hợp đồng bảo hiểm học sinh, sinh viên bị trì hoãn khi các em học sinh phải học online, và bảo hiểm xe máy giảm do việc hạn chế đi lại/ vận chuyển. Do quy định giãn cách xã hội đã được gỡ bỏ, chúng tôi ước tính doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ của BVGI sẽ hồi phục trong Q4/2021 đạt 8% YoY.

Lợi nhuận ròng hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ hồi phục, trong khi bảo hiểm nhân thọ ổn định. Mặc dù tăng trưởng doanh thu chậm lại, thu nhập phí bảo hiểm gốc tại cả Bảo Việt Life và BVGI vượt ước tính của chúng tôi. Bảo Việt Life tiếp tục quản lý tốt dự phòng toán học (-2,5% YoY) và chi phí SG&A (+7% YoY). Dự phòng toán học giảm, mặc dù lợi suất trái phiếu Chính phủ giảm, điều này có thể do: (i) Tỷ trọng doanh thu phí các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung tăng (73% trong Q3/2021 vs. 71% trong Q3/2020); và (ii) doanh thu phí khai thác mới giảm trong kỳ. Tỷ lệ bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ giảm xuống mức kỷ lục 26% (vs. 53% trong Q3/2020), do không có/ hoãn yêu cầu bồi thường trong giai đoạn giãn cách xã hội.

Tỷ lệ kết hợp giảm nhẹ còn 102% (từ 105% trong Q3/2020), do chi phí tiếp tục tăng. Chi phí SG&A tăng 93% YoY tại BVGI, chủ yếu do chi phí nhân viên và chi phí mua ngoài. Chúng tôi cho rằng công ty đã chọn hạch toán trước một số chi phí quản lý Q4 khi tỷ lệ bồi thường ở mức thấp để tránh biến động KQKD lớn giữa quý. Với việc gỡ bỏ dần các biện pháp giãn cách xã hội, tỷ lệ bồi thường có thể tăng trở lại trong tháng 10-11 do các yêu cầu bồi thường bị dồn nén, tỷ lệ này có thể bình thường trong Q1/2022. Tuy nhiên, tỷ lệ kết hợp ước tính duy trì trong khoảng 102%-103%, do chi phí SG&A có thể có dư địa giảm so với quý trước. ROI giảm, do tỷ trọng trái phiếu Chính phủ tăng. AUM tại thời điểm cuối Q3/2021 đạt 136 nghìn tỷ đồng (tăng 3,7 nghìn tỷ đồng so với quý trước), trong đó danh mục của Bảo Việt Life chiếm phần lớn với 131 nghìn tỷ đồng, và BVGI là 7,8 nghìn tỷ đồng.

Trong 4 năm qua, BVH gặp khó khăn do đường cong lợi suất ngược, theo đó tài sản dài hạn (TPCP có kỳ hạn trên 10 năm) có lợi suất thấp hơn tài sản ngắn hạn. Để giữ ROI trên 6%, công ty chấp nhận chênh lệch kỳ hạn tài sản ở mức cao với việc tăng phân bổ tiền gửi ngân hàng trong danh mục từ 2018. Trong Q3/2021, BVH giảm 5,8 nghìn tỷ đồng tiền gửi ngân hàng so với quý trước và tăng phân bổ vào trái phiếu Chính phủ (+5,7 nghìn tỷ đồng) để thu hẹp chênh lệch kỳ hạn. Lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm và 15 năm trong Q3/2021 là gần 2,1% và 2,34%.

Để đảm bảo ROI, công ty tăng tỷ trọng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (+3,5 nghìn tỷ đồng). BVH cũng có hoàn nhập dự phòng cho khoản đầu tư vào CMG (7,7 tỷ đồng) và VOS (49,7 tỷ đồng). Thu nhập tài chính trong kỳ đạt 1,8 nghìn tỷ đồng (-5% YoY). ROI giảm còn 5,57% (vs. 6,6% trong Q2/2021 và 6,28% trong Q3/2020).

Ước tính lợi nhuận và định giá

Chúng tôi giảm giả định tỷ lệ bồi thường còn 49% (từ 50%) và tăng trưởng doanh thu phí BH nhân thọ mới là 10% (từ 12%) trong năm 2021. Theo đó, LNTT 2021 tăng 6,7% lên 2 nghìn tỷ đồng (+4% YoY), tương ứng LNTT Q4/2021 có thể đạt 450 tỷ đồng, giảm -18% YoY và -17% QoQ.

Năm 2022, chúng tôi ước tính LNTT của BVH có thể đạt 2,5 nghìn tỷ đồng, tăng 21,9%. Giả định của chúng tôi bao gồm:

• Doanh thu phí bảo hiểm: giả định đạt 44 nghìn tỷ đồng, +10% YoY, trong đó tăng trưởng mảng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ là 11,5% và 5,3% YoY. BaoViet Life sẽ triển khai sản phẩm bảo hiểm sức khỏe mới trong Q1/2022 và các sản phẩm liên kết đơn vị (unit-linked product) trong các quý sau. Do đã tạm hoãn 1 năm, chúng tôi cho rằng công ty đã lỡ mất thời điểm vàng để triển khai sản phẩm liên kết đơn vị. Tăng trưởng doanh thu phí khai thác mới (NBP) do đó dự báo sẽ ở mức trung bình (+12% YoY) trong 2022.

• Thu nhập phí bảo hiểm: tỷ lệ kết hợp mảng phi nhân thọ ước tính là 103%, cải thiện từ mức 107% và 104% trong 2020 và 2021. Trong khi đó, chúng tôi giả định lợi suất TPCP sẽ tăng 50 bps so với cùng kỳ trong 2022, giúp lãi suất kỹ thuật không đổi trong giai đoạn 2021-2022. Nhìn chung, lỗ ròng hoạt động kinh doanh bảo hiểm ước tính là -5,9 nghìn tỷ đồng (vs -5 nghìn tỷ đồng trong 2021).

• Về hoạt động đầu tư, ROI giả định là 6,1% (vs 6,3% trong 2021), do chúng tôi không tính đến các khoản lãi từ hiện thực hoá danh mục đầu tư cổ phiếu.

BVPS 2022 ước tính là 29.979 đồng/cp. Áp dụng PB mục tiêu không đổi là 2,4x, giá mục tiêu 1 năm đối với BVH là 71.900 đồng/cp (từ 71.000 đồng). Do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị Trung lập.

Nguồn: SSI

×
tvi logo