BVH: Cơ hội tích lũy cổ phiếu cho năm 2022

BVH: Cơ hội tích lũy cổ phiếu cho năm 2022

Lượt xem: 1028
  •  

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu BVH trong 6 tháng cuối năm 2021 mặc dù chúng tôi giữ nguyên giá mục tiêu 1 năm là 71.000 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi coi đầu tư vào BVH là cơ hội tham gia vào thị trường bảo hiểm nhân thọ đầy tiềm năng ở Việt Nam. BVH đang giao dịch ở mức thấp hơn so với mức trung bình lịch sử do môi trường lãi suất hiện tại đang ở mức thấp và chúng tôi cho rằng đây là cơ hội cho các nhà đầu tư dài hạn. Theo ước tính của chúng tôi, tăng trưởng lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2021 so với cùng kỳ có thể không được thuận lợi. Tuy nhiên, LNTT năm 2022 dự báo tăng trở lại +27% so với cùng kỳ. Do đó, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư có thể cân nhắc tích lũy BVH trong nửa cuối năm 2021 ở vùng giá thấp.

Yếu tố tác động giảm khuyến nghị: Lãi suất và lợi suất TPCP giảm nhiều hơn dự kiến và ý kiến loại trừ của kiểm toán trong BCTC năm 2020 và nửa đầu năm 2021.

Yếu tố hỗ trợ tăng khuyến nghị: Lợi suất TPCP tăng mạnh hơn dự kiến.

Tăng trưởng lợi nhuận của BVH tương đối trồi sụt giữa Q1 và Q2/2021 do tác động của trích lập và hoàn nhập dự phòng với các khoản đầu tư cổ phiếu. Trong Q2/2021, mặc dù lợi nhuận hoạt động bảo hiểm cải thiện nhưng lợi nhuận từ đầu tư giảm khiến kết quả tổng thể giảm xuống. NPATMI giảm -17,4% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm 2021, BVH đạt 19 nghìn tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm (GWP) và 889 tỷ đồng NPATMI, lần lượt tăng 9,5% và 41,7% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận hoạt động bảo hiểm nhân thọ cải thiện

Doanh thu phí khai thác mới và tổng doanh thu phí bảo hiểm tại Baoviet Life (BVL) lần lượt đạt 1,7 nghìn tỷ đồng (+29% so với cùng kỳ) và 7,7 nghìn tỷ đồng (+16% so với cùng kỳ). Công ty tiếp tục tập trung vào các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (UVL) để giữ biên lợi nhuận khai thác mới (NBM) ở mức hợp lý. Trong 6 tháng đầu năm 2021, phí bảo hiểm từ các sản phẩm UVL tăng +28% so với cùng kỳ, trong khi phí bảo hiểm từ các sản phẩm hỗn hợp (endowment) giảm -6% so với cùng kỳ. Theo đó, cơ cấu sản phẩm giữa UVL và endowment lần lượt là 71% và 25% (so với 64% và 31% trong 6 tháng đầu năm 2020). Theo quan điểm của chúng tôi, tăng trưởng doanh thu của BVL ở mức khá (mặc dù thấp hơn so với các công ty cùng ngành) và chúng tôi cho rằng thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam sẽ có thể có sự xáo trộn về thị phần trong nửa cuối năm 2021.

Tuy nhiên, về khả năng sinh lời, BVL vẫn đang duy trì đúng hướng, với NBM ở mức trên 20% và lỗ ròng phí bảo hiểm trong tầm kiểm soát, ở mức -1,3 nghìn tỷ đồng (so với -1,87 nghìn tỷ đồng trong Q2/2020). Sự cải thiện về kết quả hoạt động bảo hiểm là nhờ kiểm soát được dự phòng toán học (+4% so với cùng kỳ) và chi phí bán hàng & quản lý (+3% so với cùng kỳ).

Tỷ lệ kết hợp nhích lên mặc dù tỷ lệ bồi thường cải thiện

Tại công ty con bảo hiểm phi nhân thọ (BVGI), tỷ lệ bồi thường được quản lý tương đối tốt và tiếp tục xu hướng giảm còn 44% (so với 50% trong năm 2020 và 45% trong Q1/2021), do tỷ trọng bảo hiểm xe cơ giới giảm. Doanh thu phí bảo hiểm xe cơ giới trên tổng doanh thu phí giảm xuống 24% trong Q2/2021 (so với 27% trong năm 2020 và 33% trong năm 2016).

Tuy nhiên, chi phí SG&A không đạt kỳ vọng của chúng tôi và khiến tỷ lệ kết hợp tăng lên 104% (so với 103% trong Q1/2021). Chúng tôi có nhận thấy một khoản chi phí dự phòng trên 100 tỷ đồng trong SG&A, đây có thể là chi phí trích trước để đề phòng cho trường hợp xấu đi của dịch Covid-19. Nếu trường hợp này xảy ra, tỷ lệ kết hợp sẽ là 99% (không bao gồm khoản dự phòng này).

ROI cải thiện 40 điểm cơ bản so với quý trước lên 6,6% do công ty tăng cường phân bổ tiền gửi dài hạn. Tại thời điểm cuối Q2/2021, danh mục đầu tư đã tăng lên 131,9 nghìn tỷ đồng (tăng 3,7 nghìn tỷ đồng so với quý trước), trong đó tiền gửi ngân hàng là 83 nghìn tỷ đồng (+706 tỷ đồng so với quý trước) và trái phiếu là 40 nghìn tỷ đồng (+2,88 nghìn tỷ đồng so với quý trước). Phần lớn danh mục trái phiếu tăng là do phân bổ thêm vào trái phiếu chính phủ có lợi suất giảm dần trong thời gian gần đây. Do đó, chúng tôi cho rằng ROI cải thiện đến từ việc giảm tiền gửi ngắn hạn và tăng tiền gửi dài hạn (+6 nghìn tỷ đồng so với quý trước). So với các công ty cùng ngành, BVH có ROI cao thứ 3 (sau BIC và MIG) do các công ty bảo hiểm phi nhân thọ có thể linh hoạt hơn trong phân bổ tài sản so với các công ty bảo hiểm nhân thọ. Phần lớn danh mục đầu tư của các công ty bảo hiểm nhân thọ được phân bổ vào trái phiếu chính phủ có lợi suất thấp.

Ước tính và định giá

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, NPATMI của BVH đã đạt 58% ước tính năm 2021 của chúng tôi. Trong nửa cuối năm 2021, chúng tôi cho rằng tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm có thể bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 vì phần lớn sản phẩm vẫn được phân phối bởi bán hàng trực tiếp và đại lý. Đối với BVGI, khoảng 72% được bán thông qua hình thức bán hàng trực tiếp và đại lý. Trong khi đó đối với BVL, tỷ trọng này ở mức 99%. Kênh trực tuyến chỉ chiếm lần lượt 8% và 1% doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ và nhân thọ. BVH đã triển khai nhiều giải pháp khác nhau để đối phó với tình hình hiện tại, bao gồm nền tảng bán hàng trực tuyến, cấp đơn bảo hiểm trực tuyến, esign, eclam (bồi thường trực tuyến) và chuẩn bị triển khai core bảo hiểm mới của BVL để phục vụ kinh doanh và quản trị online... Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, sẽ mất nhiều thời gian hơn để các giải pháp này có thể tạo ra sự thúc đẩy tăng trưởng doanh thu. Về lợi nhuận ròng, chúng tôi tin rằng công ty vẫn còn dư địa để tối ưu hóa chi phí trong trường hợp doanh thu giảm. Theo đó, chúng tôi duy trì ước tính NPATMI cho năm 2021 và 2022 lần lượt là 1,5 nghìn tỷ đồng (-2% so với cùng kỳ) và 1,9 nghìn tỷ đồng (+27% so với cùng kỳ), đồng thời đưa ra khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu BVH.

Nguồn: SSI

×
tvi logo