BSI: Đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh

BSI: Đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh

Lượt xem: 401
  •  

• Mức Stock Rating của BSI ở mức 92 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này. Đồng thời, mức Sức mạnh giá vẫn duy trì trên mức 90 điểm cho thấy cổ phiếu này vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh.

• Đồ thị giá của BSI đóng cửa tăng 7% và vượt đường trung bình 20 phiên với KLGD tăng hơn 81% so với mức KLGD trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy và rủi ro ngắn hạn giảm đáng kể. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của BSI cũng được nâng lên mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét MUA ở mức giá hiện tại.

VPB – Rủi ro ngắn hạn giảm đáng kể

• Mức Stock Rating của VPB ở mức 71 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TRUNG TÍNH mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này. Tuy nhiên, Sức mạnh giá của VPB chỉ ở mức 50 điểm cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn chỉ nên nắm giữ tỷ trọng thấp.

• Đồ thị giá của VPB đóng cửa tăng 1.9% với KLGD vẫn thấp hơn mức KLGD trung bình 20 phiên, nhưng dòng tiền ngắn hạn có xu hướng tăng dần. Đồng thời, đồ thị giá của VPB cũng vượt lên trên đường trung bình 20 phiên và đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy cho thấy rủi ro ngắn hạn đã giảm đáng kể. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của VPB cũng được nâng lên mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét MUA ở mức giá hiện tại với tỷ trọng thấp dưới 5% và tăng dần tỷ trọng cổ phiếu khi mức Stock Rating trên 80 điểm.

VIX – Xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức GIẢM

• Mức Stock Rating của VIX ở mức 90 điểm cho nên chúng tôi vẫn duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.

• Đồ thị giá của VIX đóng cửa tăng 7% với KLGD tăng nhẹ so với mức KLGD trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá vượt lên trên đường trung bình 20 phiên và bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho thấy rủi ro ngắn hạn đã giảm, nhưng xu hướng ngắn hạn của VIX vẫn duy trì ở mức GIẢM cho nên các NĐT ngắn hạn chưa nên mua ở giai đoạn này.

• Nếu đồ thị giá vượt được mức kháng cự 33.24 thì các NĐT có thể mở vị thế mua mới đối với cổ phiếu này.

Nguồn: FSC 

×
tvi logo