BMP: Kỳ vọng lợi nhuận phục hồi vào năm 2022 nhờ sản lượng bán cao hơn

BMP: Kỳ vọng lợi nhuận phục hồi vào năm 2022 nhờ sản lượng bán cao hơn

Lượt xem: 333
  •  

 Chúng tôi duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) và tăng giá mục tiêu thêm 8% lên 61.700 đồng/CP do tác động của việc cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2022 và tỷ lệ WACC thấp hơn, bù đắp cho mức giảm 1% trong dự báo tổng lợi nhuận giai đoạn 2022-2025 của chúng tôi.

 BMP báo cáo lỗ ròng 26 tỷ đồng trong quý 3/2021 do hoạt động xây dựng trong nước bị gián đoạn trong bối cảnh làn sóng dịch COVID-19 thứ tư tại Việt Nam. Do đó, chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 còn 133 tỷ đồng (-75% YoY) từ 235 tỷ đồng trước đây. Chúng tôi kỳ vọng doanh số của BMP sẽ dần cải thiện trong quý 4/2021; tuy nhiên, giá nhựa nguyên liệu đầu vào cao sẽ làm ảnh hưởng đà phục hồi của lợi nhuận.

 Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 của BMP đạt 426 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng 221% so với mức cơ sở thấp của năm 2021. Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận sẽ phục hồi mạnh nhờ nhu cầu vật liệu xây dựng tăng trong bối cảnh đầu tư cơ sở hạ tầng và hoạt động xây dựng khu dân cư tăng sau dịch. Chúng tôi cũng kỳ vọng nhu cầu trong nước phục hồi sẽ cho phép BMP chuyển một phần mức tăng trong chi phí nhựa đầu vào sang khách hàng.

 Chúng tôi nhận thấy BMP hiện có định giá hợp lý với P/E năm 2021/2022 là 38,7/12,1 lần (dựa theo dự báo của chúng tôi) so với trung vị P/E trượt trung bình 6 tháng của các công ty cùng ngành trong khu vực là 10,5x.

 Yếu tố hỗ trợ: Doanh số phục hồi mạnh hơn dự kiến vào năm 2022.

Chúng tôi kỳ vọng doanh số bán hàng năm 2021 sẽ giảm 16% YoY trước khi tăng 32% YoY vào năm 2022. Doanh số bán hàng của BMP bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng dịch COVID-19 thứ tư của Việt Nam vào quý 3/2021 - đặc biệt là tại thị trường lớn của BMP là miền Nam Việt Nam. Tổng sản lượng tiêu thụ ống nhựa và phụ kiện của BMP giảm 59% YoY và 64% so với quý trước (QoQ) trong quý 3/2021. Trong 9 tháng 2021, tổng sản lượng tiêu thụ ống nhựa và sản phẩm phụ của BMP giảm 17% xuống 66.600 tấn. Mặc dù chúng tôi kỳ vọng nhu cầu về vật liệu xây dựng tăng trong bối cảnh đầu tư cơ sở hạ tầng và hoạt động xây dựng khu dân cư ngày càng tăng sau dịch COVID-19 sẽ hỗ trợ sự phục hồi sản lượng tiêu thụ của BMP, chúng tôi kỳ vọng sản lượng sẽ dần dần hồi phục trong suốt quý 4/2021 chứ không phải phục hồi theo mô hình chữ V do ngành ống nhựa đang có tính cạnh tranh lớn trong khi giá nhựa nguyên liệu đầu vào cao sẽ hạn chế khả năng các nhà sản xuất ống nhựa thực hiện các chương trình chiết khấu bán hàng mạnh hơn để tăng doanh số. Do đó, chúng tôi dự báo sản lượng tiêu thụ ống nhựa của BMP ở mức 93.000 tấn trong năm 2021 (-16% YoY) và sau đó tăng trở lại lên 122.200 tấn vào năm 2022 (+32% so với năm 2021).

Nguồn: VCSC 

×
tvi logo