BMP: KQKD quý 4 thấp hơn dự kiến

BMP: KQKD quý 4 thấp hơn dự kiến

Lượt xem: 283
  •  
  • CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) đã công bố KQKD quý 4/2019 thấp hơn nhẹ so với dự báo của chúng tôi đến từ tăng trưởng doanh thu và biên LN gộp thấp hơn dự kiến. Tổng doanh thu quý 4/2019 giảm 5,5% YoY (đạt 1,2 nghìn tỷ đồng) trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng 8,6% YoY (95 tỷ đồng). Sự chênh lệch giữa tăng trưởng doanh thu và LN đến từ tăng trưởng biên LN gộp trong quý 4/2019 dù doanh thu thấp hơn.
  • Với kết quả này, với tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS quý 4/2019 đạt 8,6% YoY tiếp tục cho thấy sự cải thiện từ mức tăng trưởng 4,0% trong quý 3/2019. Tuy nhiên, KQKD cả năm 2019 vẫn thấp hơn dự báo của chúng tôi. Trong cả năm 2019, tổng doanh thu của của BMP đã tăng 5,2% (đạt 4,3 nghìn tỷ đồng) trong khi LNST sau lợi ích CĐTS đi ngang (đạt 423 tỷ đồng). Khi KQKD 2019 thấp hơn dự báo của chúng tôi, chúng tôi có khả năng điều chỉnh giảm dự báo 2020 cho BMP, dù cần đánh giá chi tiết hơn. Thông tin chi tiết dự báo của chúng tôi cho BMP có thể xem thêm trong báo cáo cập nhật BMP [MUA +24,2%] - Tập trung củng cố các lợi thế cạnh tranh dài hạn ngày 13/11/2019.
KQKD năm 2019 của BMP​
(Nguồn: VCSC)
×
tvi logo