BMP: Hạ khuyến nghị: tác động từ dịch Covid-19 và chi phí đầu vào tăng

BMP: Hạ khuyến nghị: tác động từ dịch Covid-19 và chi phí đầu vào tăng

Lượt xem: 261
  •  

Mặc dù doanh thu tăng trưởng tích cực 16% trong Q2/2021, lợi nhuận sau thuế (LNST) của BMP giảm -73% so với cùng kỳ đạt 42 tỷ đồng do tỷ suất lợi nhuận gộp giảm mạnh, xuất phát từ chi phí đầu vào tăng cao. Kết quả kinh doanh của công ty có thể đạt mức thấp nhất từ trước đến nay trong Q3/2021, với công suất hoạt động giảm xuống khoảng 20% -50% trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 do giãn cách xã hội ở miền Nam. Chúng tôi hạ ước tính sản lượng tiêu thụ năm 2021 của BMP từ 115 nghìn tấn xuống 99 nghìn tấn (-10% so với cùng kỳ) và tỷ suất lợi nhuận gộp ước tính từ 18,2% xuống 14,0%. Theo đó, chúng tôi kỳ vọng doanh thu và LNST năm 2021 lần lượt đạt 4,8 nghìn tỷ đồng (+3% so với cùng kỳ) và 202 tỷ đồng (-61% so với cùng kỳ). Do đó, chúng tôi hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu từ TRUNG LẬP xuống KÉM KHẢ QUAN với giá mục tiêu 1 năm là 51.700 đồng/cổ phiếu (từ giá mục tiêu trước đây là 55.000 đồng/cp), dựa vào hệ số P/E mục tiêu không đổi là 11x và ước tính lợi nhuận năm 2022 (trước đây áp dụng ước tính lợi nhuận năm 2021). Chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu có thể giảm trong ngắn hạn và sau đó sẽ ổn định trở lại sau khi KQKD từ Q4/2021 phục hồi. Năm 2022, kết quả kinh doanh của công ty có thể tăng trở lại với lợi nhuận ròng ước tính đạt 391 tỷ đồng (+94% so với mức thấp trong năm 2021), nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 13% và giá hạt nhựa điều chỉnh 5%. Yếu tố hỗ trợ tăng đối với khuyến nghị: chi phí đầu vào thấp hơn ước tính.

Mặc dù doanh thu tăng trưởng tích cực đạt 16%, LNST của BMP trong Q2/2021 giảm -73% so với cùng kỳ đạt 42 tỷ đồng do tỷ suất lợi nhuận gộp giảm mạnh do chi phí đầu vào tăng mạnh.

Sản lượng tiêu thụ chậm lại do dịch Covid-19: Sản lượng tiêu thụ trong Q2/2021 đạt 30,2 nghìn tấn (+2% so với cùng kỳ), thấp hơn mức tăng trưởng 5% trong Q1/2021 do dịch Covid-19 bùng phát trở lại từ cuối tháng 4. Giá bán ống nhựa không đổi trong Q2/2021, sau khi tăng 14% trong Q1/2021. Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt mức thấp trong lịch sử:

Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm xuống mức thấp kỷ lục là 13%, so với mức 28% trong Q2/2020 do chi phí đầu vào tăng mạnh. Giá PVC đầu vào trung bình tăng khoảng 107% so với cùng kỳ và 23% so với quý trước trong Q2/2021, cao hơn nhiều so với mức điều chỉnh tăng giá bán. Công ty duy trì mức dự trữ hàng tồn kho ổn định từ 1,5-2 tháng cho hoạt động sản xuất.

Tiết giảm chi phí cho đại lý phân phối giúp giảm chi phí bán hàng & quản lý (SG&A): Tỷ lệ SG&A/doanh thu giảm đáng kể xuống 7,8% từ 11,9% trong Q2/2020, chủ yếu do chi phí đại lý phân phối giảm. Hạng mục chi phí này giảm -53% so với cùng kỳ trong Q2/2021 xuống 39 tỷ đồng, tương đương 2,7% doanh thu thuần so với mức 6,6% trong Q2/2020 do công ty chuyển một phần ảnh hưởng của chi phí đầu vào tăng sang hệ thống phân phối.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 doanh thu của BMP tăng 15% đạt 2,6 nghìn tỷ đồng, nhưng LNST giảm -51,4% đạt 126 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 24% kế hoạch năm.

Kết quả kinh doanh có thể chạm đáy trong Q3/2021 do chính sách giãn cách xã hội: Theo ban lãnh đạo, sản lượng tiêu thụ trong tháng 7 là 5.013 tấn, giảm -50% so với cùng kỳ và lỗ -3,7 tỷ đồng trong tháng – đây là khoản lỗ đầu tiên trong lịch sử của công ty. Sản lượng trong hai tuần đầu tháng 8 là 664 tấn, và sản lượng cả tháng ước đạt 1.400 tấn - thấp hơn 80% so với kế hoạch tháng. Vì phần lớn các sản phẩm của BMP được bán ở miền Nam, sản lượng của công ty chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chính sách giãn cách xã hội sớm nhất đến giữa tháng 9. Mặt khác, hoạt động đầu tư công đã không mang lại tác động đáng kể đến doanh thu của Công ty.

Do đó, BMP đang hoạt động với công suất khoảng 15% -20%. Trong số các nhà máy ở miền Nam, chỉ có nhà máy Long An đang hoạt động với công suất bình thường, trong khi đó nhà máy tại trụ sở ở TP.HCM đã tạm thời đóng cửa, nhà máy Bình Dương chủ yếu duy trì hoạt động bán hàng. Chỉ 20% nhân viên của công ty tiếp tục làm việc tại chỗ, trong khi khoảng 75% nhân viên của công ty tạm thời không làm việc và nhận mức lương tối thiểu cộng với phụ cấp hỗ trợ.

Điều chỉnh ước tính lợi nhuận

Do tác động kéo dài của dịch Covid-19 (đặc biệt là trong quý 3), chúng tôi hạ ước tính sản lượng tiêu thụ của BMP năm 2021 từ 115 nghìn tấn xuống 99 nghìn tấn (-10% so với cùng kỳ). Chúng tôi cũng hạ ước tính tỷ suất lợi nhuận gộp từ 18,2% xuống 14,0% do giả định chi phí đầu vào cao hơn.

Chúng tôi kỳ vọng giá hạt nhựa bình quân sẽ tăng 46% trong năm 2021, so với mức tăng 14% của giá bán đầu ra. Theo đó, doanh thu và LNST năm 2021 ước đạt lần lượt là 4,8 nghìn tỷ đồng (+3% so với cùng kỳ) và 202 tỷ đồng (-61% so với cùng kỳ). Chúng tôi cho rằng tỷ suất lợi nhuận có thể đạt mức thấp nhất trong Q3/2021 do công suất hoạt động thấp bất thường. Sau đó, tỷ suất lợi nhuận và lợi nhuận của BMP có khả năng phục hồi từ Q4/2021 do nhu cầu bị dồn nén. Ngoài ra, giá PVC đã điều chỉnh 18% so với mức đỉnh trong tháng 4 và dự kiến sẽ tương đối ổn định trong những tháng tiếp theo.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng LNST năm 2022 sẽ phục hồi đạt 391 tỷ đồng, tăng 94% so với mức thấp trong năm 2021, do sản lượng tiêu thụ tăng 13% và giá hạt nhựa điều chỉnh 5%.

Định giá và luận điểm đầu tư

Tại mức giá hiện tại, cổ phiếu BMP đang giao dịch với hệ số P/E năm 2021 và 2022 lần lượt là 24x và 12x. Chúng tôi hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu từ TRUNG LẬP xuống KÉM KHẢ QUAN với giá mục tiêu 1 năm là 51.700 đồng/cổ phiếu (từ giá mục tiêu trước đây là 55.000 đồng/cp), dựa trên P/E mục tiêu không đổi là 11x và ước tính lợi nhuận năm 2022 (trước đây sử dụng ước tính lợi nhuận năm 2021). Chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu có thể giảm trong ngắn hạn và sau đó sẽ ổn định trở lại sau khi KQKD từ Q4/2021 phục hồi.

Yếu tố hỗ trợ đối với khuyến nghị: Giá đầu vào thấp hơn dự kiến và sản lượng tiêu thụ phục hồi nhanh hơn dự kiến.

Nguồn: SSI

×
tvi logo