BMP: Giá nhựa cao, gián đoạn hoạt động xây dựng sẽ ảnh hưởng đến 6 tháng cuối 2021

BMP: Giá nhựa cao, gián đoạn hoạt động xây dựng sẽ ảnh hưởng đến 6 tháng cuối 2021

Lượt xem: 150
  •  

 Chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị của CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) thành PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG từ KHẢ QUAN, đồng thời giảm giá mục tiêu 11% còn 57.200 đồng/CP do 1) điều chỉnh giảm 49% LNST sau lợi ích CĐTS dự báo năm 2021 và điều chỉnh giảm trung bình 9% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022-2025 của chúng tôi cũng như 2) số dư tiền mặt ròng thấp hơn vào cuối tháng 6/2021 so với cuối tháng 3/2021.

 BMP công bố KQKD 6 tháng đầu năm 2021 kém tích cực với doanh thu đạt 2,6 nghìn tỷ đồng (+15% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 126 tỷ đồng (-51% YoY). Mức chênh lệch giữa tăng trưởng doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS trong quý chủ yếu là do biên lợi nhuận gộp thấp hơn dự kiến do tác động tiêu cực của đợt tăng giá nhựa đầu vào trong 6 tháng đầu năm 2021.

 Chúng tôi điều chỉnh giảm 49% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 còn 235 tỷ đồng (-55% YoY) do 1) biên lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm 2021 thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi trong khi giá nhựa vẫn ở mức cao trong quý 3/2021 và 2) hoạt động xây dựng dịch gián đoạn do dịch COVID- 19 ở một số tỉnh/thành phố khiến chúng tôi phải điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng sản lượng tiêu thụ năm 2021 còn 4% YoY so với 6% YoY như trước đây.

 Chúng tôi điều chỉnh giảm LNST sau lợi ích CĐTS 2022-2025 bình quân 9% chủ yếu do giả định biên lợi nhuận gộp thấp hơn. Mặt khác, chúng tôi tiếp tục kỳ vọng các kế hoạch tối ưu hóa kinh doanh của BMP được thực hiện trong giai đoạn 2019-2020 sẽ hỗ trợ sự phục hồi biên lợi nhuận vào năm 2022.

 Chúng tôi nhận thấy định giá hiện tại của BMP với P/E năm 2021/2022 là 20,4 lần/10,1 lần (dựa trên dự báo của chúng tôi) là hợp lý so với mức trung bình 6 tháng P/E trượt của các công ty cùng ngành trong khu vực là 10,6 lần.

 Yếu tố hỗ trợ: Doanh số phục hồi cao hơn dự kiến trong nửa cuối 2021 do dịch COVID-19 dần được kiểm soát; mức giảm biên LN thấp hơn dự kiến do giá nhựa nguyên liệu đầu vào điều chỉnh.

Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng sản lượng bán năm 2021 từ 6% YoY còn 4% YoY. BMP ghi nhận tổng sản lượng bán ống nhựa và linh kiện 6 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng 3% YoY, đạt 55.800 tấn - thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi. Điều này cùng với tình trạng gián đoạn hiện tại của hoạt động xây dựng trong nước tại một số tỉnh/thành phố (đặc biệt là TP.HCM) khiến chúng tôi giảm dự báo sản lượng bán năm 2021 từ 117.500 tấn (+6% YoY) còn 114.800 tấn (+4% YoY). Do kích thước ống nhựa cồng kềnh khiến việc vận chuyển kém hiệu quả về chi phí, ngành ống nhựa thường tập trung bán hàng trong nước và các nhà sản xuất sẽ bán sản phẩm cho những khu vực xung quanh vị trí nhà máy, điều này có thể khiến hoạt động bán hàng bị gián đoạn lớn hơn trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cho rằng nhu cầu trong nước sẽ phục hồi từ cuối quý 3/2021 khi chúng tôi kỳ vọng Chính phủ sẽ tiếp tục tăng tốc chi tiêu để hỗ trợ nền kinh tế sau dịch COVID-19, từ đó hỗ trợ hoạt động xây dựng trong nước và nhu cầu vật liệu xây dựng.

Chúng tôi kỳ vọng BMP sẽ chuyển một phần chi phí nhựa đầu vào cao sang khách hàng thông qua tăng giá bán, tuy nhiên biên lợi nhuận vẫn sẽ tiếp tục chịu áp lực. Trong 6 tháng đầu năm 2021, BMP đã chuyển một phần chi phí nhựa đầu vào tăng cao sang giá bán, phản ánh thông qua mức tăng trưởng doanh thu 15% YoY dù sản lượng bán chỉ tăng 3% YoY. Chiết khấu doanh thu và thương mại - vốn được cấp cho các nhà phân phối và ghi nhận vào khoản giảm giá bán gián tiếp được trong chi phí bán hàng - cũng giảm 39% YoY còn 87 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021. Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu thấp hơn trong bối cảnh nhu cầu dự kiến yếu hơn và chi phí nhựa đầu vào cao kéo dài khiến chúng tôi điều chỉnh dự báo biên lợi nhuận từ HĐKD năm 2021 từ 12,2% còn 7,2%.

Nguồn: VCSC 

×
tvi logo