BMI vẫn có thể ghi nhận tăng trưởng doanh thu bất chấp các biện pháp giãn cách xã hội

BMI vẫn có thể ghi nhận tăng trưởng doanh thu bất chấp các biện pháp giãn cách xã hội

Lượt xem: 159
  •  

Tổng CTCP Bảo Minh (BMI) đã công bố KQKD hợp nhất cho 9 tháng đầu năm 2021 với tổng phí bảo hiểm gộp đạt 3,6 nghìn tỷ đồng (+2,7% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS là 188 tỷ đồng (+18,9% YoY), hoàn thành lần lượt 69,3% và 74,8% dự báo năm 2021 của chúng tôi. Lợi nhuận tăng chủ yếu là do (1) chi phí HĐKD bảo hiểm giảm 3,5% YoY, (2) chi phí bồi thường và dự trữ giảm 2,4% YoY và (3) thu nhập tài chính thuần tăng 13,8% YoY, phần nào bị ảnh hưởng thu nhập ròng giảm 2,2% YoY.

• Tổng phí bảo hiểm gốc 9 tháng đầu năm 2021 đạt 3,2 nghìn tỷ đồng (+2,2% YoY) với con số quý 3 là 1,0 nghìn tỷ đồng (-6,7% YoY). • Phí bảo hiểm thuần (NWP) 9 tháng năm 2021 đạt 2,6 nghìn tỷ đồng (-1,3% YoY), tương ứng tỷ lệ giữ lại là 72,9% so với 75,8% trong 9 tháng 2020 và hoàn thành 67,7% dự báo cả năm của chúng tôi.

• Tỷ kệ kết hợp hợp nhất trong 9 tháng năm 2021 đạt 97,7% (so với dự phóng năm 2021 của chúng tôi là 98,2%) với tỷ lệ thất thoát và tỷ lệ chi phí lần lượt là 33,4% (+0 điểm % YoY) và 64,3% (-1,4 điểm % YoY).

• Thu nhập tài chính thuần 9 tháng năm 2021 đạt 158 tỷ đồng (+13,8% YoY), hoàn thành 78,0% dự báo cả năm của chúng tôi. Thu nhập tài chính thuần riêng trong quý 3/2021 đạt 54 tỷ đồng, giảm 10,5% YoY. Con số 9 tháng đầu năm 2020 khá lớn bởi cổ tức nhận được từ Công ty Bảo hiểm Liên hợp Việt Nam (UIC) và Vinare (VNR) trong quý 3/2020.

• Chúng tôi cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể đối với dự báo lợi nhuận năm 2021 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

BMI đạt mức tăng trưởng phí bảo hiểm thấp 1 chữ số YoY trong 9 tháng năm 2021. Trong 9 tháng năm 2021, BMI ghi nhận mức tăng trưởng phí bảo hiểm gốc khiêm tốn 2,2% YoY. Tính riêng phí bảo hiểm gốc quý 3/2021 đạt 1,0 nghìn tỷ đồng, giảm 6,7% YoY và cho thấy tác động của các biện pháp giãn cách xã hội liên quan đến dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh của BMI. Ngoài ra, quan điểm về khẩu vị rủi ro của BMI trong 3 quý đầu năm nay được thể hiện bằng việc giảm tỷ lệ giữ lại của BMI xuống còn 72,9%.

Tỷ lệ hợp nhất 9 tháng năm 2021 giảm 1,5 điểm % do tỷ lệ chi phí giảm. Tỷ lệ chi phí giảm được ghi nhận đạt 64,3% trong 9 tháng năm 2021 (-1,4 điểm % YoY). Tuy nhiên, theo cơ sở QoQ, tỷ lệ chi phí tăng 2,1 điểm % so với con số 6 tháng đầu năm 2021. Mặc dù tỷ lệ thất thoát của BMI không thay đổi YoY, tỷ lệ thất thoát của BMI đã được cải thiện ổn định kể từ quý 1/2021 từ 37,3% lên 33,4%, khá phù hợp với chiến lược của công ty do BMI luôn tập trung vào hiệu quả hoạt động thay vì tranh giành thị phần.

Nguồn: VCSC 

×
tvi logo