BID: Trái ngọt sau quá trình tái cấu trúc

BID: Trái ngọt sau quá trình tái cấu trúc

Lượt xem: 162
  •  

KẾT QUẢ KINH DOANH 9T.2021

KQKD tích cực trong Q3/2021, với tổng thu nhập hoạt động đạt 15,246 tỷ đồng tăng 23% YoY. Lợi nhuận trước thuế (PBT) đạt 2,122 tỷ giảm 1.1% YoY. Tổng thu nhập hoạt động lũy kế 9 tháng đầu năm (TOI) tăng 36.4% YoY, đạt 47,143 nghìn tỷ. Trong đó thu nhập từ lãi NII đạt 35,964 tỷ, tăng 42.5% YoY, NIM tăng nhẹ lên 2.97% do hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp.

Chi phí hoạt động trong quý 3 tăng 29% YoY, đạt 5,070 tỷ. Tỷ lệ CIR ở mức 33.3% ở mức trung bình ngành. Chi phí dự phòng của BID vẫn ở mức tương đối cao, hơn 7,502 tỷ trong quý 3, có thể thấy BID đang tích cực trích lập dự phòng với mục tiêu tái cấu trúc cải thiện chất lượng tài sản.

Cho vay khách hàng của BID đạt 1,328 nghìn tỷ (+9.42% ytd). Tỷ lệ dư nợ phân khúc bán lẻ BID liên tục tăng trong các năm qua cùng với áp lực giảm lãi suất đã khiến lãi suất cho vay duy trì ở mức thấp. Huy động tiền gửi của khách hàng đạt 1,309 nghìn tỷ (+6.79% ytd), CASA của ngân hàng tăng nhẹ lên mức 18.5%.

TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG 2022

1. Chất lượng tài sản cải thiện thúc đẩy lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ

Tỷ lệ nợ xấu giảm liên tục qua từng quý từ mức 2% trong Q2/20 xuống mức 1.61% trong Q3/21, cùng với đó tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng trong 4 quý gần đây, đạt 140% vào Q3/21 thấp hơn mức trung bình của hệ thống.

Nợ tái cơ cấu theo chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 trong quý 2 ghi nhận khoảng 13,400 tỷ đồng, tương đương 1% dư nợ, giảm 55% so với Q4/2020, chúng tôi dự đoán con số này sẽ tăng mạnh trong quý 3. BID dự kiến sẽ trích lập khoảng 5,000 tỷ đồng cho các khoản nợ tái cơ cấu trong năm nay.

Bên cạnh đó, BID đã tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC và đẩy mạnh trích lập dự phòng trong năm 2021 (chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 9 tháng 2021 đạt hơn 23 nghìn tỷ, tăng 44% YoY, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đặt 140% trong Q3/2021), từ đó áp lực trích lập dự phòng từ năm 2022 trở đi sẽ giảm bớt đáng kể giúp cho lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ.

TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG 2022

1. Chất lượng tài sản cải thiện thúc đẩy lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ

2. Kiểm soát tốt chi phí hoạt động

Trong 2 quý đầu năm, tỷ lệ CIR của BID liên tục giảm mạnh lần lượt đạt 27.6% và 23.8% giúp BID trở thành ngân hàng có tỷ lệ CIR thấp nhất ngành. Tuy nhiên, trong quý 3 tỷ lệ CIR do ảnh hưởng của dịch bệnh đã khiến cho tỷ lệ CIR tăng mạnh lên 33.3%, và đây chỉ là khó khăn tạm thời sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới ngân hàng trong dài hạn. Trên thực tế từ năm 2017 trở lại đây, BID đã liên tục áp dụng công nghệ, chuyển đổi số để cải thiện hiệu quả hoạt động (áp dụng Smartbanking, hệ thống nộp rút tiền tự động CRM,…), điều này sẽ giúp BID cắt giảm được chi phí thúc đẩy lợi nhuận tăng trưởng.

3. Tiếp tục tăng vốn 2021-2023

Dự kiến trong quý 4/2021, BID sẽ tiến hành tăng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức của năm 2019-2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12.2%, đồng thời dự kiến phát hành thêm ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ 8.5% cổ phần đang lưu hành trong năm 2022. Bên canh đó, NHNN đã có kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu tại BID xuống 65% và cuối năm 2023, như vậy trong 2 năm tới, tỷ lệ cổ phần mở ra cho nhà đầu ngoại còn hơn 16%, đây sẽ là mức hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư tiềm năng đầu tư vào BID

KẾT LUẬN

Với việc đẩy mạnh trích lập dự phòng trong năm 2021 giúp cải thiện chất lượng tài sản sẽ là điểm tựa để BID tăng trưởng mạnh về lợi nhuận trong những năm tiếp theo. Trong dài hạn, chúng tôi thấy rằng BID sẽ là một cổ phiếu với nhiều tiềm năng, khuyến nghị THEO DÕI với giá mục tiêu 51,200 đồng/cổ phiếu cho năm 2022.

Rủi ro: (1) Dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nợ tái cơ cấu có thể tăng cao; (2) Biên lãi ròng NIM thu hẹp do chịu áp lực giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp; (3) Quá trình tăng vốn bị trì hoãn kéo dài.

Nguồn: DSCS

×
tvi logo