BID: Tăng trưởng lợi nhuận phù hợp với kế hoạch năm

BID: Tăng trưởng lợi nhuận phù hợp với kế hoạch năm

Lượt xem: 198
  •  

ĐHCĐ của BID được tổ chức vào ngày 12/3/2021, thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế (LNTT) lạc quan cho năm 2021 là 13 nghìn tỷ đồng (+44% so với cùng kỳ). ĐHCĐ cũng đề xuất mức cổ tức bằng cổ phiếu tương đương 12,2% cho năm 2019 và 2020. Chúng tôi giữ nguyên ước tính LNTT năm 2021 của BID đạt 13,5 nghìn tỷ đồng (+49,4% so với cùng kỳ), dựa trên mức tăng trưởng tín dụng và tiền gửi lần lượt là 10% và 12% so với cùng kỳ, cũng như tỷ lệ nợ xấu là 1,6%. Mặc dù lợi nhuận có thể tăng vọt trong năm 2021, nhưng khả năng tăng trưởng sau năm 2021 phụ thuộc vào khả năng tăng vốn và đây sẽ là yếu tố hỗ trợ tăng giá chính cho cổ phiếu. Chúng tôi lặp lại giá mục tiêu 1 năm là 46.430 đồng/cổ phiếu, tương ứng triển vọng tăng trưởng là 7% và duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu BID.

Những điểm chính từ ĐHCĐ

ĐHCĐ thông qua kế hoạch LNTT năm 2021 là 13 nghìn tỷ đồng (+44% so với cùng kỳ), dựa trên dự báo tăng trưởng tín dụng khoảng 10% -12% và tăng trưởng huy động khoảng 12% -15%. Cả hai mức đều cao hơn mức tăng trưởng năm 2020 lần lượt là 8,5% và 9,6%.

BID ước tính chi phí trích lập dự phòng năm 2021 sẽ vào khoảng 24 nghìn tỷ đồng (+3% so với cùng kỳ), do tính chất khó lường của đại dịch Covid-19 cùng với việc trích lập dự phòng dự kiến liên quan đến các khoản vay tái cấu trúc theo dự thảo sửa đổi Thông tư 01. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) cao hơn sẽ hỗ trợ mức tăng LNTT và các động lực chính mà BIDV đưa ra như sau:

• Thu nhập lãi ròng tăng 19% so với cùng kỳ (so với mức -0,5% trong năm 2020)

• Thu nhập ngoài lãi tăng mạnh, trong đó thu nhập ròng từ phí và hoa hồng sẽ tăng từ 16% - 17% so với cùng kỳ.

• Thu từ nợ xấu đã xóa có thể lên tới 8 nghìn tỷ đồng (+12% so với cùng kỳ)

• Dự kiến không có thêm dư nợ tái cấu trúc trong năm 2021

Một số mục tiêu kinh doanh chính trong giai đoạn 2021-2025: LNTT tăng từ 27% đến 34%/năm; Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu là 130%; ROA không thấp hơn 0,8%; và ROE không dưới 12% trong năm 2025.

Cập nhật hai tháng đầu năm 2021. Mặc dù tín dụng và tiền gửi giảm lần lượt -0,87% và -2,5% so với đầu năm, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước khi trích lập dự phòng trong 2 tháng đầu năm 2021 vẫn đạt 8,0 nghìn tỷ đồng (+54% so với cùng kỳ), trong khi xóa 1,5 nghìn tỷ đồng nợ xấu; thu nhập ròng từ phí và hoa hồng là 1,3 nghìn tỷ đồng (+10,2% so với cùng kỳ).

Cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12,2%, trong đó 5,2% chi trả cổ tức năm 2019 và 7% cổ tức cho năm 2020. Dự kiến sẽ thực hiện trong quý 3 hoặc quý 4 năm 2021. Trong tháng 2/2021, BID đã chi trả cổ tức 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8% dù kế hoạch trước đó được thông qua tại ĐHCĐ 2020 là trả cổ tức 2019 bằng cổ phiếu 7%. Bởi vậy, chúng ta vẫn phải phê duyệt từ Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2021, BID đặt kế hoạch chi trả cổ tức không thấp hơn mức thực hiện trong năm 2020.

Kéo dài kế hoạch phát hành tăng vốn. Năm 2020, BID dự kiến phát hành 341,5 triệu cổ phiếu (tương đương 8,5% vốn điều lệ) để tăng vốn điều lệ. Do kế hoạch này vẫn chưa được thực hiện nên Ngân hàng sẽ tiếp tục tiến hành trong giai đoạn 2021-2022. Với hệ số CAR chỉ 8,34%, việc tăng vốn là rất cần thiết.

Thành lập ngân hàng con tại Myanmar. BID nâng cấp chi nhánh Yangon (thành lập năm 2016) thành công ty con để vừa mở rộng quy mô kinh doanh vừa tách biệt rủi ro hoạt động với ngân hàng mẹ BIDV. Sự thay đổi cấu trúc này dự kiến sẽ được hoàn thành trong khoảng thời gian từ năm 2022-2023. Mặc dù môi trường chính trị ở Myanmar không ổn định, BID vẫn quyết tâm chiến lược mở rộng sang Lào, Campuchia và Myanmar.

Hiện tại, BIDV có 2 ngân hàng con là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) và Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt (LVB). Chúng tôi nhận thấy dư nợ của các ngân hàng con tại ngày 31/12/2020 là khoảng 35,6 nghìn tỷ đồng (tương đương 1,54 tỷ USD), chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ (3%) trong tổng dư nợ của BID. Nhưng tỷ lệ nợ xấu ở mức khoảng 5%, trong khi tỷ lệ dư nợ cho vay đặc biệt trên tổng dư nợ là khoảng 6,6%.

Bổ sung thêm thành viên trong Hội đồng quản trị. ĐHCĐ đã thông qua việc sửa đổi điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật của BID từ Chủ tịch HĐQT sang Tổng giám đốc. Chức danh Tổng giám đốc (TGĐ) BID vẫn để trống, ông Lê Ngọc Lâm hiện giữ chức vụ Phó TGĐ phụ trách Ban Điều hành, vừa được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Ngoài ra, BIDV đã thay thế một thành viên HĐQT độc lập và một thành viên Ban kiểm soát.

Ước tính lợi nhuận và định giá. Chúng tôi ước tính LNTT năm 2021 của BID đạt 13,5 nghìn tỷ đồng (+49,4% so với cùng kỳ), dựa trên mức tăng trưởng tín dụng và tiền gửi lần lượt là 10% và 12% so với cùng kỳ, cũng như tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,6%. Mặc dù lợi nhuận có thể tăng vọt trong năm 2021, nhưng khả năng tăng trưởng sau năm 2021 phụ thuộc vào khả năng tăng vốn và đây sẽ là yếu tố hỗ trợ tăng giá chính cho cổ phiếu. Chúng tôi lặp lại giá mục tiêu 1 năm là 46.430 đồng/cổ phiếu, tương ứng triển vọng tăng trưởng là 7% và duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu BID.

Nguồn: SSI

×
tvi logo