BID: Tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng trong nửa đầu năm 2021 có thể khó duy trì trong nửa cuối năm 2021

BID: Tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng trong nửa đầu năm 2021 có thể khó duy trì trong nửa cuối năm 2021

Lượt xem: 191
  •  

Mặc dù BID công bố mức tăng trưởng LNTT ấn tượng 86,3% YoY trong 6 tháng đầu năm 2021, nhưng chúng tôi hạ khuyến nghị cổ phiếu từ KHẢ QUAN xuống TRUNG LẬP hoàn toàn do tiềm năng tăng giá hạn chế hiện tại ở mức 11,6% so với giá mục tiêu 1 năm là 48.000 đồng/cổ phiếu. Kết quả kinh doanh được thúc đẩy nhờ thu nhập lãi thuần tăng trưởng mạnh, chi phí dự phòng rủi ro kỷ lục giúp giảm nợ xấu xuống 1,63% và cải thiện hệ số LLC lên 131%. Điều này rất quan trọng vì rủi ro tín dụng có thể sẽ tăng lên do làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 kéo dài. Chúng tôi cho rằng tăng trưởng LNTT sẽ giảm xuống 15,8% YoY trong 6 tháng cuối năm 2021, do việc triển khai gói cho vay ưu đãi mới từ ngày 15/7/2021. Do đó, chúng tôi duy trì ước tính LNTT cho năm 2021 và 2022 lần lượt là 13,5 nghìn tỷ đồng (+49,9% so với cùng kỳ) và 15,5 nghìn tỷ đồng (+14% so với cùng kỳ).

Thu nhập lãi thuần (NII) tăng +83% YoY, do tín dụng tăng nhanh và NIM mở rộng. NIM tăng +35 điểm cơ bản so với quý trước và +126 điểm cơ bản so với cùng kỳ trong Q2/2021, đạt mức cao nhất trong 15 quý qua (3,22%). Điều này giúp thu nhập lãi thuần đạt 12,7 nghìn tỷ đồng trong Q2/2021, tăng +17% so với quý trước và +83% so với cùng kỳ. Lãi suất huy động thấp trong 6 tháng đầu năm 2021 là động lực chính giúp NIM cải thiện.

Ngoài ra, tín dụng tăng trưởng tốt trong Q2/2021 (+7% so với đầu năm, +13,2% so với cùng kỳ), nhờ cho vay bán lẻ (+10,4% so với đầu năm), nâng tỷ trọng lên 38% trong tổng dư nợ. Lợi suất cho vay cải thiện (+53 điểm cơ bản so với quý trước) trong Q2/2021, mặc dù BID cho biết Ngân hàng đã triển khai gói cho vay ưu đãi với quy mô 368 nghìn tỷ đồng, khiến thu nhập lãi giảm 2,5 nghìn tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021.

Các khoản dự phòng ở mức cao kỷ lục. Chi phí dự phòng cho Q2/2021 là 8,3 nghìn tỷ đồng, khiến chi phí tín dụng tăng lên 2,61%. Trong 6T2021, BID đã trích lập 15,4 tỷ đồng dự phòng, tương đương 49% tổng thu nhập hoạt động (TOI) trong 6T2021 và 66% tổng chi phí dự phòng trong cả năm 2020.

Tăng cường bộ đệm ứng phó rủi ro tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu đã cải thiện lên 1,63% từ mức 1,76%, do BID đẩy mạnh xóa nợ xấu. Số nợ xấu đã xóa là 6,7 nghìn tỷ đồng (+49% so với cùng kỳ) trong 6T2021 và hệ số LLC tăng lên 131,3% - mức cao nhất trong lịch sử.

Dư nợ tái cơ cấu giảm mạnh. Tính đến ngày 30/6/2021, dư nợ tái cơ cấu còn khoảng 9,4 nghìn tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức 23,2 nghìn tỷ đồng tại ngày 31/3/2021 (-59,3% so với quý trước). BID ước tính chi phí dự phòng cho khoản dư nợ tái cơ cấu theo Thông tư 03/2021/ TT-NHNN là khoảng 4 đến 5 tỷ đồng trong năm 2021.

Ước tính và định giá

LNTT đạt 8,1 nghìn tỷ đồng (+86,3% so với cùng kỳ) trong 6T2021, đạt 60% ước tính LNTT năm 2021 của chúng tôi. BID đã công bố gói cho vay ưu đãi mới (áp dụng từ ngày 15/7/2021 đến ngày 31/12/2021) cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Ngân hàng dự tính sẽ tác động giảm đến thu nhập lãi khoảng 3,6 nghìn tỷ đồng. Chúng tôi cho rằng tác động thực tế có thể thấp hơn ước tính của BID vì có nhiều điều kiện cần đáp ứng để được hưởng lãi suất ưu đãi. Mặt khác, chi phí dự phòng trong 6 tháng đầu năm 2021 đã đạt khoảng 70% ước tính cả năm của chúng tôi, vì vậy chúng tôi kỳ vọng BID sẽ giảm chi phí này trong 6 tháng cuối năm 2021. Chúng tôi duy trì ước tính LNTT năm 2021 đạt 13,5 nghìn tỷ đồng (+49,9% so với cùng kỳ), tương đương mức tăng 15,8% YoY trong 6 tháng cuối năm 2021. Năm 2022, chúng tôi ước tính BID sẽ đạt 15,5 nghìn tỷ đồng LNTT (+14% so với cùng kỳ), theo các giả định chính của chúng tôi, bao gồm tăng trưởng tín dụng là 9,4%, NIM giảm 6 điểm cơ bản và hệ số CIR là 35,8%. Chúng tôi duy trì giá mục tiêu 1 năm cho cổ phiếu BID ở mức 48.000 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá là 11,6%), chúng tôi hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu xuống TRUNG LẬP từ KHẢ QUAN với tiềm năng tăng giá hạn chế như hiện tại

Nguồn: SSI

×
tvi logo