BID: Nâng vốn điều lệ tăng 25.8% thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu

BID: Nâng vốn điều lệ tăng 25.8% thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu

Lượt xem: 186
  •  

3Q2021, LNTT đạt 2,674 tỷ VND, giảm 1.1% YoY

3Q2021, tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh của BID có phần chững lại do ảnh hưởng của dịch bệnh. Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt 12,205 tỷ VND (-5.6% QoQ, +33.5% YoY) và LNTT 3Q2021 đạt 2,674 tỷ VND (-42.7% QoQ, -1.1% YoY).

NIM 3Q2021 đạt 3.05%, giảm 1bps QoQ

NIM 3Q2021 đi ngang so với quý trước, đạt 3.05% (-1 bps QoQ, +72 bps YoY) với chi phí đầu vào bình quân tiếp tục duy trì mức thấp, đạt 3.62% (+0 bps QoQ) và lãi suất bình quân đầu ra giảm nhẹ 2bps QoQ, đạt 6.45% đến từ các chính sách giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng Covid-19 của BID.

Tỷ lệ nợ xấu 3Q2021 đạt 1.61%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 140.2%

Tỷ lệ nợ xấu 3Q2021 đi ngang so với 2Q2021, đạt 1.61% (-2bps QoQ). Trong kì, BID tiếp tục đẩy mạnh trích lập dự phòng 7,502 tỷ VND (+30.3% YoY), qua đó tăng tỷ lệ bao phủ nợ xấu lên 140.2% (+792bps QoQ), cao thứ 5 trong hệ thống các ngân hàng theo dõi của KBSV.

BID phát hành 1,037 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức 2019-2020, nâng vốn điều lệ lên hơn 50,585 tỷ VND

Mới đây, BIDV trình cổ đông phương án phát hành gần 1,037 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và 2020 qua đó tăng vốn điều lệ lên hơn 50,585 tỷ VND. Lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án này tương đương 25.77% lượng cổ phiếu hiện hành, cao hơn kế hoạch đề ra đầu năm là 12.2%.

Khuyến nghị NẮM GIỮ, giá mục tiêu 51,600 VND/cp

Dựa trên kết quả định giá, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các yếu tố rủi ro có thể phát sinh, chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ đối với cổ phiếu BID. Giá mục tiêu là 51,600 VND/cp, cao hơn 13.4% so với giá tại ngày 13/12/2021.\

Hoạt động kinh doanh

3Q2021, LNTT đạt 2,674 tỷ VND, giảm 1.1% YoY

NIM 3Q2021 đạt 3.05%, giảm 1bps QoQ 3Q2021, tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh của BID có phần chững lại do ảnh hưởng của dịch bệnh. Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt 12,205 tỷ VND (-5.6% QoQ, +33.5% YoY); thu nhập ngoài lãi đạt 3,042 tỷ VND (-30.3% QoQ, -6.3% YoY) khiến TOI đạt 15,247 tỷ VND (-11.8% QoQ, +23% YoY). CIR có dấu hiệu tăng, đạt 33.3% (+950 bps QoQ, + 153 bps YoY) trong khi đó chi phí trích lập dự phòng ở mức cao so với cùng kỳ (+30.3% YoY) khiến cho LNTT 3Q2021 đạt 2,674 tỷ VND (-42.7% QoQ, -1.1% YoY). Tăng trưởng tín dụng tính đến ngày 30/11/2021 đạt 9.8% Ytd, dư địa tăng còn khoảng 2.2% so với mức trần tín dụng mới được NHNN nâng là 12%.

NIM 3Q2021 đi ngang so với quý trước, đạt 3.05% (-1 bps QoQ, +72 bps YoY) với chi phí đầu vào bình quân tiếp tục duy trì mức thấp, đạt 3.62% (+0 bps QoQ) và lãi suất bình quân đầu ra giảm nhẹ 2bps QoQ, đạt 6.45% đến từ các chính sách giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng Covid-19 của BID.

Nguồn: KBSV 

×
tvi logo