BID: Mức giảm trong các khoản nợ tái cơ cấu báo hiệu cho một năm 2022 khởi sắc

BID: Mức giảm trong các khoản nợ tái cơ cấu báo hiệu cho một năm 2022 khởi sắc

Lượt xem: 119
  •  

 Chúng tôi nâng giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BID) thêm 4,4% lên 42.300 đồng/CP nhưng điều chỉnh khuyến nghị từ KHẢ QUAN thành PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG do giá cổ phiếu của ngân hàng đã tăng khoảng 20% trong 3 tháng qua.

 Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi là do (1) định giá cao hơn được tạo ra theo phương pháp thu nhập thặng dư đến từ mức tăng tổng cộng 1,0% trong dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022-2026 của chúng tôi và (2) định giá cao hơn theo phương pháp P/B mục tiêu khi chúng tôi tăng P/B mục tiêu từ 1,95 lần lên 2,1 lần.

 Mức tăng tổng lợi nhuận giai đoạn 2022-2026 của chúng tôi được củng cố bởi tổng chi phí dự phòng giảm 10,9% và bị ảnh hưởng một phần bởi (1) tổng thu nhập từ lãi (NII) giảm 1,4%, (2) tổng thu nhập phí ròng (NFI) giảm 3,1% (bao gồm kinh doanh ngoại hối) và (3) mức tăng tổng cộng 4,0% trong chi phí HĐKD (OPEX).

 Chúng tôi giữ nguyên dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2022 gần như không đổi so với Báo cáo cập nhật trước đó do dự báo chi phí dự phòng giảm 15,5% bù đắp cho (1) NII giảm 7,3% sau khi chúng tôi điều chỉnh giảm NIM, (2 ) NFI giảm 3,2% (bao gồm cả kinh doanh ngoại hối) và (3) thu nhập khác ròng giảm 8,9%.

 Rủi ro chính: (1) cần tăng vốn để duy trì tăng trưởng cho vay trong tương lai, gây ra rủi ro pha loãng; (2) các biện pháp hỗ trợ khách hàng cao hơn dự kiến làm giảm NIM. Các khoản nợ tái cơ cấu quý 4/2021 của BID giảm QoQ, báo hiệu tích cực cho đà phục hồi kinh tế vào năm 2022.

Các khoản nợ tái cơ cấu của BID giảm theo quý trên cả cơ sở tuyệt đối và tương đối trong quý 4/2021 - từ 27,2 nghìn tỷ đồng trong quý 3/2021 (tương đương 2,0% tổng cho vay) xuống còn 25 nghìn tỷ đồng vào quý 4/2021 (tương đương 1,85% tổng dư nợ). Vì BID có bảng cân đối kế toán lớn nhất trong danh mục theo dõi của chúng tôi, những con số này củng cố quan điểm của chúng tôi về đà phục hồi kinh tế mạnh mẽ vào năm 2022 với các khoản nợ tái cơ cấu sẽ có xu hướng giảm trong các quý tới. Tổng dư nợ tái cơ cấu của các ngân hàng trong danh mục theo dõi của chúng tôi (không bao gồm STB do chúng tôi không có dữ liệu) thực tế đã giảm trên cơ sở tuyệt đối so với quý 3/2021. Không tính LPB (ngoại lệ do tốc độ giảm nhanh), tổng các khoản nợ tái cơ cấu là tương đối ổn định trên cơ sở tương đối.

Tỷ lệ bao phủ nợ (LLR) xếp thứ ba trong danh mục theo dõi của chúng tôi từ vị trí thứ 10 vào năm 2020; BID đã trích lập toàn bộ chi phí dự phòng bổ sung cho các khoản nợ tái cơ cấu trong năm 2021. Chúng tôi cho rằng LLR cao của BID chủ yếu là do (1) trích lập dự phòng đầy đủ cho các khoản nợ tái cơ cấu trong năm 2021 với bảng cân đối kế toán lớn và (2) chất lượng tài sản được cải thiện so với các công ty cùng ngành. Với kỳ vọng về xu hướng giảm của các khoản nợ tái cơ cấu từ quý 1/2022 và kinh tế phục hồi vào năm 2022, chúng tôi cho rằng chi phí dự phòng cho nợ tái cơ cấu sẽ không đáng kể vào năm 2022. Trong Báo cáo cập nhật này, chúng tôi điều chỉnh giảm chi phí dự phòng 2022 một phần do kỳ vọng giảm trong gánh nặng trích lập dự phòng cho nợ tái cơ cấu và cắt giảm 60 điểm cơ bản trong dự báo của chúng tôi đối với tỷ lệ nợ xấu năm 2022.

Chúng tôi cho rằng BID được định giá phù hợp với P/B 2022 là 2,40 lần so với mức trung bình của các công ty cùng ngành là 1,59 lần và ROE năm 2022 là 17,8% so với mức trung bình của các công ty cùng ngành là 21,0%.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo