BID: Đang trong quá trình tái cấu trúc vốn và nợ xấu

BID: Đang trong quá trình tái cấu trúc vốn và nợ xấu

Lượt xem: 287
  •  

BID gần đây công bố kết quả tài chính năm 2019 với tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế năm 2019 lần lượt đạt 48,2 nghìn tỷ đồng (+8,8% YoY) và 10.876 tỷ đồng (+15,8% YoY), hoàn thành 105,6% kế hoạch năm của ban lãnh đạo.

Tín dụng tăng trưởng khá, nhất là cho vay bán lẻ: tổng tín dụng tăng 12,4% YoY (so với mức tăng 13,56% YoY của toàn ngành), với các khoản cho vay cá nhân và SME lần lượt tăng 21,5% YoY và 18% YoY, và trái phiếu doanh nghiệp (được tính là tín dụng theo quy định tại Việt Nam) giảm 11,3% YoY trong năm 2019.

NIM thu hẹp 22 bps YoY đạt 2,67% trong năm 2019 do lợi suất sinh lợi trung bình đi ngang (+2 bps YoY) và chi phí vốn tăng (+29 bps YoY).

Thu nhập ngoài lãi tăng mạnh +27,6% YoY, nhờ thu nhập phí ròng (+20,5% YoY), lãi ròng từ kinh doanh ngoại hối (+43,8% YoY) và thu hồi nợ (+29% YoY).

Chi phí hoạt động được kiểm soát tốt, với tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm còn 35,9% trong năm 2019 từ 36,2% trong năm 2018. Chi phí tín dụng đạt 1,86%, thấp hơn mức 1,98% trong năm 2018, nhưng vẫn thuộc nhóm có mức cao nhất trong ngành.

Chúng tôi điều chỉnh giảm 15% ước tính lợi nhuận năm 2020, chủ yếu là do ảnh hưởng tiêu cực từ việc bùng phát dịch virus Corona và các giả định thận trọng hơn của chúng tôi về nợ xấu phát sinh mới cao hơn, cũng như chi phí dự phòng cho trái phiếu VAMC cao hơn ước tính trước đây.

Trong năm 2020, chúng tôi dự báo lợi nhuận trước thuế sẽ đạt 14,01 nghìn tỷ đồng (+28,8% YoY). Chúng tôi ước tính ROAA và ROAE lần lượt đạt 0,6% và 13,6%, và BVPS năm 2020 ước tính là 20.088 đồng (trước khi tăng vốn điều lệ).

Trong năm 2020, ngân hàng đặt kế hoạch phát hành thêm 5% cổ phần để tăng vốn điều lệ (tỷ lệ sau khi tăng vốn). Mặc dù chúng tôi chưa đưa kế hoạch tăng vốn này vào mô hình lợi nhuận của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn tính đến trong việc định giá.

Vì chúng tôi giả định giá phát hành là 45.000 đồng/cp và với PBR mục tiêu mới là 2,5 lần (từ 2 lần), chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu 1 năm lên 53.300 đồng/cp (giá mục tiêu trước đây là 42.900 đồng/cp). Với triển vọng tăng giá ở mức 7,7%, chúng tôi hạ khuyến nghị cổ phiếu xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG (từ KHẢ QUAN). Rủi ro giảm đối với khuyến nghị: tình hình nợ xấu cao hơn ước tính; Yếu tố hỗ trợ tăng giá: việc thoái vốn khỏi Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV Metlife nhanh hơn dự kiến.

(Nguồn: SSI)

×
tvi logo