BCG: Điều chỉnh kiểm định lại hỗ trợ ngắn hạn

BCG: Điều chỉnh kiểm định lại hỗ trợ ngắn hạn

Lượt xem: 143
  •  

Xu hướng nhóm Ngân hàng vẫn duy trì ở mức TĂNG

• Mức Sector Rating của nhóm Ngân hàng ở mức 60 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TRUNG TÍNH mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.

• Điểm cơ bản của nhóm cổ phiếu này vẫn duy trì trên mức 80, nhưng Sức mạnh giá thấp cho thấy dòng tiền chưa dịch chuyển vào nhóm cổ phiếu này.

• Chỉ số nhóm Ngân hàng đóng cửa giảm 1.1% và ghi nhận 4 phiên giảm liên tiếp. Đồng thời, đồ thị giá của chỉ số này có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy cho thấy chỉ số này có thể sẽ sớm bước vào giai đoạn biến động hẹp ở một vài phiên tới. Điểm tích cực là xu hướng ngắn hạn của chỉ số nhóm Ngân hàng vẫn duy trì ở mức TĂNG. Trong khi đó, xu hướng trung hạn của chỉ số này vẫn duy trì ở mức TĂNG.

• Chúng tôi khuyến nghị các NĐT ngắn hạn có thể xem xét mua tích lũy ở nhóm cổ phiếu này với tỷ trọng thấp dưới 5%.

• Cổ phiếu chú ý: TPB, VIB, STB, HDB, VPB.

BCG – Điều chỉnh kiểm định lại hỗ trợ ngắn hạn

• Mức Stock Rating của BCG ở mức 87 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.

• Đồ thị giá của BCG đóng cửa tăng 2.5% với KLGD vẫn duy trì trên mức KLGD trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh ở phiên giao dịch kế tiếp và kiểm định lại vùng hỗ trợ ngắn hạn 25.90 - 26.30. Ngoài ra, đồ thị giá của BCG vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho nên đồ thị giá có thể chỉ xuất hiện các nhịp điều chỉnh nhẹ.

• Hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi đã xuất hiện tín hiệu MUA vào ngày 10/01/2022 với lợi nhuận tạm tính 2.51% cho nên các NĐT có thể tiếp tục MUA và NẮM GIỮ ở mức giá hiện tại.

Nguồn: FSC 

×
tvi logo