Báo cáo triển vọng Ngành 2021 24/11/21

Báo cáo triển vọng Ngành 2021 24/11/21

Lượt xem: 161
  •  

QUY MÔ – TĂNG TRƯỞNG TRỞ LẠI NHỜ MỞ CỬA NỀN KINH TẾ

Tăng trưởng tín dụng trong 9M.2021 đạt mức 7.42% ytd. Sự hồi phục mạnh của kinh tế sau một thời gian kiểm soát tốt dịch bệnh giúp hồi phục cầu tín dụng. Tuy nhiên, làn sóng dịch bệnh bắt đầu từ T5/2021 đang ảnh hưởng không nhỏ đến TP. HCM và các tỉnh miền Nam, nơi đóng góp gần 50% GDP cho cả nước. Tín dụng trong Q3.2021 chỉ đạt mức tăng trưởng 1.0% so với Q2.2021 cho thấy phần nào ảnh hưởng của dịch bệnh đến nhu cầu tín dụng. Do đó, việc mở cửa cho hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại cùng xu hướng ‘sống chung cùng COVID-19’ sẽ giúp phục hồi nhu cầu tín dụng trong Q4.2021.

BSC cho rằng dịch bệnh lần 4 với quy mô rộng sẽ làm giảm nhu cầu tín dụng cho nửa sau năm 2021, và việc mở cửa trở lại giúp dự báo tăng trưởng tín dụng toàn ngành ở mức 13.0% là có thể đạt được. Trong năm 2022, chúng tôi cho rằng nhu cầu tín dụng sẽ tiếp tục ở mức cao ~13.0%, được hỗ trợ bởi (1) tiếp tục hồi phục nền kinh tế sau dịch bệnh, (2) gói hỗ trợ có thể lên đến 800,000 tỷ VND trong 2-3 năm sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng và sản xuất kinh doanh.

Mục tiêu tín dụng 13.0% trong năm 2021 được hỗ trợ bởi việc nới chỉ tiêu tín dụng trong Q4.2021 cho các Ngân hàng. Nhiều ngân hàng được cấp thêm chỉ tiêu tín dụng trong Q4.2021, điều này giúp các ngân hàng có thêm dư địa tăng trưởng trong thời gian tới, trong điều kiện nhiều ngân hàng đã chạm trần tín dụng trong 9 tháng đầu năm.

SME và DN lớn là 2 nhóm khách hàng bị ảnh hưởng mạnh khi dịch bệnh quay trở lại. Hiện nay, 2 nhóm khách hàng này đóng góp ở mức trung bình 75% - 80% cơ cấu cho vay của toàn ngành. Riêng trong Q3.2021, trong khi tốc độ cho vay cá nhân tiếp tục được đẩy mạnh, cho vay SME và DN lớn đều chậm lại do giãn cách kéo dài khiến gián đoạn sản xuất kinh doanh. Do đó, chúng tôi cho rằng việc mở cửa trở lại toàn quốc từ đầu Q4.2021 sẽ giúp nhóm khách hàng DN trở lại hoạt động, từ đó thúc đẩy tăng trưởng trong Q4.2021 và năm 2022.

Nhiều ngân hàng gia tăng tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp như MBB, TCB, TPB, VPB, MSB thông qua trái phiếu doanh nghiệp, nhiều ngân hàng cải thiện được NIM do lãi suất cao hơn so với cho vay trực tiếp.

Tập trung huy động CASA giúp giảm chi phí vốn. Cơ cấu huy động đẩy mạnh tăng trưởng CASA. Đây là xu hướng chung trong thời gian tới của các ngân hàng. Bên cạnh đó, việc tiếp tục giảm lãi suất huy động giúp các ngân hàng tiết giảm chi phí vốn trong năm 2021 và 2022. Một số ngân hàng có lợi thế về tỷ lệ CASA cao (TCB, MBB, VCB, MSB) với tỷ lệ cao hơn 30% giúp cho các ngân hàng này có chi phí vốn thấp, từ đó giúp gia tăng hiệu quả về cho vay.

LÃI SUẤT – GIẢM LÃI SUẤT HỖ TRỢ NỀN KINH TẾ

Các ngân hàng giảm lãi suất hỗ trợ nền kinh tế. Các ngân hàng, theo yêu cầu của SBV, đã đi đầu về việc giảm lãi suất hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và giúp doanh nghiệp và người đi vay vốn giảm bớt khó khăn trong thời gian dịch bệnh như BIDV, VCB, ACB,…

Mức giảm lãi suất cho vay từ 1.0% - 1.5% cho gần như toàn bộ các khoản vay, thời gian giảm lãi suất từ 01/07/2021 đến 31/12/2021. Các ngân hàng ước tính sẽ giảm một phần thu nhập lãi để hỗ trợ trong cả năm 2021. Chúng tôi cho rằng mặc dù việc giảm lãi suất làm ảnh hưởng NII, điều này đi kèm việc nới room tín dụng cho các ngân hàng, do đó các ngân hàng sẽ có nền quy mô cho vay cao hơn trong năm 2022.

Lãi suất cho vay giảm, chủ yếu do giảm lãi suất hỗ trợ các DN và cá nhân ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trong khi đó, nhờ giảm chi phí vốn, lãi suất huy động trung bình của toàn ngành vẫn được giữ ở mức thấp. Do đó, NIM trong Q3.2021 đã giảm 20 bps so với Q2.2021, đạt mức 4.0%. Việc giảm lãi suất sẽ tạm thời giảm kỳ vọng tăng trưởng NII trong Q4.2021, tuy nhiên với mức tăng trưởng tín dụng cao hơn sẽ giúp các ngân hàng có mức nền tín dụng cao, chuẩn bị cho tăng trưởng trong năm 2022.

BSC cho rằng NIM trong năm 2022 sẽ +35 bps so với năm 2021 do (1) phục hồi của nền kinh tế giúp tăng trưởng tín dụng cao, đặc biệt tập trung vào nhóm SME và cá nhân với NIM cao ,(2) lãi suất cho vay phục hồi sau thời gian hỗ trợ (ước tính hết năm 2021), (2) tăng cơ cấu CASA trong năm 2022 giúp giảm chi phí vốn.

Nguồn: BSC 

×
tvi logo