Báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu PHP

Báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu PHP

Lượt xem: 718
  •  

XU HƯỚNG TRUNG HẠN

 Trên đồ thị weekly, PHP đã hình thành xu hướng tăng sau khi break khỏi nền tích lũy đi ngang kéo dài từ đầu năm 2021.

 Xu hướng tăng được củng cố bởi sự gia tăng của khối lượng giao dịch. Khối lượng trong tuần break đạt hơn 1 triệu cổ phiếu và tuần tiếp theo đạt 748k cổ phiếu, cao đột biến so với khối lượng trung bình 20 tuần trước đó là 180k cổ phiếu/tuần.

XU HƯỚNG NGẮN HẠN

 Trên biểu đồ daily, PHP giao động trong xu hướng tăng ngắn hạn với đỉnh, đáy sau cao hơn đỉnh, đáy trước. Khối lượng của những phiên tăng cao hơn những phiên giảm cho thấy bên mua đang rất chủ động.

PHP break khỏi một mô hình tích lũy dạng cờ tam giác. Giá mục tiêu bằng với chiều cao cán cờ tính từ điểm thấp nhất của mô hình, tương ứng với giá 26

 Giá đang giao động trong Darvas box biên độ [19.6 – 21.8], có thể mua ngay với mức giá trong box này với điểm stoploss khi giá thủng box hoặc mua khi giá vượt lên biên trên 21.8 với giá stoploss bằng giá mua -7%.

 Trường hợp giá rơi về vùng 19, có thể mua tại hỗ trợ 19.

 Tỷ trọng phân bổ tối đa 30% NAV.

Nguồn: CSI

×
tvi logo