Báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu MSH

Báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu MSH

Lượt xem: 229
  •  

XU HƯỚNG TRUNG HẠN

 Trên đồ thị weekly, MSH đã hình thành xu hướng tăng sau khi break đỉnh dài hạn hình thành từ năm 2019 ở vùng giá 56.

 Xu hướng tăng được củng cố bởi sự gia tăng của khối lượng giao dịch. Khối lượng trong tuần break đạt hơn 925k cổ phiếu cao đột biến so với khối lượng trung bình 20 tuần trước đó là 304k cổ phiếu/tuần.

XU HƯỚNG NGẮN HẠN

MSH đã vượt biên trên của kênh tăng giá và tăng lên gấp đôi biên độ của kênh, bị cản bởi ngưỡng kháng cự biên trên của kênh nhân đôi theo tính đối xứng trong phân tích kỹ thuật

MSH vượt qua đỉnh lịch sử và đạt đến mốc 127.2% của Fibonacci Retracement trong tuần trước. Với việc bị cản bởi điểm hợp lưu của biên trên kênh và Fibonacci, MSH có khả năng điều chỉnh nhỏ trước khi break khỏi mốc cản này.

Với việc bị cản bởi điểm hợp lưu giữa biên trên kênh và Fibonacci, MSH khả năng tích lũy tại tại vùng 56-65 theo mô hình cờ đuôi nheo.

KẾ HOẠCH GIAO DỊCH VÀ PHÂN BỔ VỐN

 Với những nhận định trên, điểm mua của MSH xuất hiện trong hai trường hợp: Giá vượt 65.5 với volume trên 200k cổ phiếu/phiên hoặc điều chỉnh về vùng 56. Mức giá stoploss bằng giá mua -7%. Giá mục tiêu là 76.5 tại mốc Fibonacci 161.8%.

 Tỷ trọng phân bổ tối đa 30% NAV.

Nguồn: CSI 

×
tvi logo