Báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu LCG 16/09/2021

Báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu LCG 16/09/2021

Lượt xem: 156
  •  

NHẬN ĐỊNH – TÍN HIỆU MUA VÀO TÍCH CỰC TRONG NGẮN HẠN

Diễn biến giao dịch cổ phiếu LCG trong phiên giao dịch 15.09.2021 ghi nhận diễn biến giao dịch tích cực khi tăng kịch trần lên ngưỡng 18,500 VND tương đương với mức tăng 7.0% trong bối cảnh chỉ báo MACD vẫn đang đồng thuận xác nhận diễn biến tăng giá tích cực, củng cố mức độ chính xác cho tín hiệu mua vào trong ngắn hạn của cổ phiếu này.

Ngoài ra, chỉ báo định hướng cũng cho thấy diễn biến kịch bản cổ phiếu LCG có khả năng cao đã kết thúc quá trình điều chỉnh và tích lũy kéo dài từ 06/09/2021, tiến tới chuẩn bị cho một nhịp tăng giá mới quay trở lại và vượt vùng giá cao nhất 52 tuần tại 19,250 VND.

Xu hướng tăng giá trung hạn và dài hạn của cổ phiếu LCG được duy trì ổn định và khả quan khi đường trung bình EMA 50 cắt lên trên đường EMA 200 trong bối cảnh cả hai đường trung bình này vẫn đang hướng lên trên tích cực.

KHUYẾN NGHỊ - MUA VÀO

CTS khuyến nghị mua vào đối với cổ phiếu LCG:

 Diễn biến ngắn hạn ghi nhận tín hiệu mua vào tích cực;

 Giai đoạn điều chỉnh và tích lũy có khả năng cao đã kết thúc, chuyển tiếp sang diễn biến tăng giá mới, tiến tới vượt vùng giá cao nhất 52 tuần tại ngưỡng 19,250 VND;

 Xu hướng tăng giá trung và dài hạn duy trì ổn định và khả quan;

Nguồn: CTS 

×
tvi logo