Báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu HCM 11/10/2021

Báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu HCM 11/10/2021

Lượt xem: 149
  •  

Diễn biến giao dịch cổ phiếu HCM trong phiên giao dịch 11.10.2021 ghi nhận diễn biến giao dịch khá tích cực khi tăng lên mức 38,450 đồng; tương đương với mức tăng 3.63% từ nền giá tạo đáy 36,700 đồng. Bên cạnh đó, chỉ báo Stochastic trong phiên giao dịch này cũng đồng thuận ghi nhận tín hiệu mua vào tích cực trong ngắn hạn từ dưới vùng quá bán; gia tăng cho khả năng cổ phiếu HCM bước vào nhịp tăng giá mới.

Ngoài ra, chỉ báo định hướng cũng cho thấy diễn biến kịch bản cổ phiếu HCM có khả năng cao đã kết thúc quá trình điều chỉnh và tích lũy kéo dài từ 23/08/2021, tiến tới chuẩn bị cho một nhịp tăng giá mới quay trở lại vùng giá cao nhất 52 tuần tại 44,400 đồng.

Xu hướng tăng giá trung hạn của cổ phiếu HCM cần nhiều nỗ lực hơn để trở nên tích cực trở lại trong bối cảnh diễn biến giá dài hạn nhìn chung được duy trì ổn định và khả quan với đường EMA 200 ngày vẫn đang hướng lên trên tích cực.

CTS khuyến nghị mua vào đối với cổ phiếu HCM:

 Diễn biến ngắn hạn ghi nhận tín hiệu mua vào tích cực từ dưới vùng quá bán;

 Giai đoạn điều chỉnh và tích lũy có khả năng cao đã kết thúc, chuyển tiếp sang diễn biến tăng giá mới, tiến tới quay trở lại vùng giá cao nhất 52 tuần tại ngưỡng 44,400 VND;

 Xu hướng tăng giá trung hạn cần nhiều nỗ lực hơn để tích cực trở lại;

 Xu hướng tăng giá dài hạn duy trì ổn định và khả quan;

Nguồn: CTS 

×
tvi logo