Báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu FRT

Báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu FRT

Lượt xem: 531
  •  

 Trên đồ thị weekly, FRT đã hình thành xu hướng tăng với đáy sau cao hơn đáy trước và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.

 2 nền giá hình thành theo dạng tam giác và giao động trong 2 Darvas Box.

 Xu hướng tăng được củng cố bởi sự gia tăng của khối lượng giao dịch. Giai đoạn nền 1 có khối lượng trung bình 4.3 triệu cổ phiếu/tuần, nền 2 tăng lên trung bình 6.7 triệu cổ phiếu/tuần.

 FRT tạo đáy tại vùng 24 với mô hình 2 đáy và giá đã break neckline mô hình này vào phiên 16/4 với volume bằng 170% so với trung bình 20 phiên, xác nhận sự đảo chiều về giá.

 Mục tiêu giá ngắn hạn của mô hình này là 28.7

 RSI đã phá vỡ đường xu hướng giảm trong khi giá vẫn nằm ở trong vùng bên dưới trendline. Sự phá vỡ của RSI lên trên trendline báo hiệu sức mạnh của chiều lên đang gia tăng và giá cũng sẽ sớm vượt qua đường trendline như RSI.

 FRT đang giao động trọng một mô hình tam giác. Với dự báo giá sẽ phá vỡ mô hình để xác nhận xu hướng tăng tiếp theo, mục tiêu giá tương ứng mốc

 Với việc giá đã xác nhận tạo đáy sau khi break qua đường neckline của mô hình hai đáy tại mức 26.5, điểm mua có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt nhất ở vùng giá 26.5-27, khi giá test lại vùng này.

 Điểm stoploss ngắn hạn được xác định ở mức 26.1, khi giá xuống dưới neckline. Tỷ lệ stoploss từ 1,5%-3,3%. Tỷ trọng vốn có thể phân bổ 30%-60% NAV.

 Trong trường hợp giá tăng mạnh và không test lại neckline, có thể mở vị thế mua khi giá test đường MA10 ngày. Điểm stoploss cách điểm mua 7%, tỷ trọng vốn không quá 30%.

Nguồn: CSI 

×
tvi logo