Báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu CTG 24/08/2021

Báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu CTG 24/08/2021

Lượt xem: 211
  •  

NHẬN ĐỊNH – TÍN HIỆU MUA VÀO TÍCH CỰC GẦN VÙNG QUÁ BÁN

Diễn biến giao dịch cổ phiếu CTG trong phiên giao dịch 24.08.2021 ghi nhận diễn biến giao dịch khá tích cực trong kịch bản hồi phục từ vùng giá tạo đáy 32,000 VND cũng là vùng giá hỗ trợ mạnh dài hạn của đường trung bình động EMA 200 ngày. Bên cạnh đó, chỉ báo Stochastic cũng ghi nhận tín hiệu mua vào khả quan trong ngắn hạn tiệm cận vùng cảnh báo quá bán.

Ngoài ra, chỉ báo định hướng cũng cho thấy diễn biến kịch bản cổ phiếu CTG có khả năng cao đã kết thúc quá trình điều chỉnh và tích lũy kéo dài từ 28/06/2021, tiến tới hồi phục và chuẩn bị cho một nhịp tăng giá mới.

Xu hướng tăng giá trung hạn của cổ phiếu CTG cần nhiều nỗ lực hơn nữa để có thể trở nên tích cực trở lại trong khi diễn biến tăng giá dài hạn nhìn chung vẫn được duy trì khá ổn định và khả quan với đường trung bình dài hạn EMA 200 vẫn đang hướng lên trên tích cực.

CTS khuyến nghị mua vào đối với cổ phiếu CTG:

 Diễn biến ngắn hạn ghi nhận tín hiệu mua vào tích cực tiệm cận vùng cảnh báo quá bán;

 Giai đoạn điều chỉnh và tích lũy có khả năng cao đã kết thúc, chuyển tiếp sang diễn biến tăng giá hướng mới;

 Xu hướng tăng giá trung hạn cần nhiều nỗ lực hơn để tích cực trở lại;

 Xu hướng tăng giá dài hạn duy trì ổn định và khả quan;

Nguồn: CTS 

×
tvi logo