Báo cáo phân tích cổ phiếu QTP

Báo cáo phân tích cổ phiếu QTP

Lượt xem: 336
  •  

Cập nhật kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021

- Sản lượng điện sản xuất đạt 106% kế hoạch: Trong 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh thị trường điện vận hành có nhiều khó khăn do các nguồn điện tăng lên, đặc biệt là nguồi năng lượng tái tạo, gây áp lực lớn nên các nhà máy nhiệt điện than (có thời điểm điều tiết điện lực phải cắt giảm huy động điện than theo kế hoạch), khó khăn trong tổ chức sản xuất khi dịch covid vẫn diễn biến phức tạp. Mặc dù vậy, sản lượng điện sản xuất đạt 3,66 tỷ kwh, hoành thành 106% kế hoạch 6 tháng và 51% kế hoạch cả năm.

- Doanh thu 6 tháng đầu năm hoàn thành 51.2% kế hoạch năm: Doanh thu đạt 4.265 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán điện đạt 4.258 tỷ đồng, bằng 85.4% svck 2020, doanh thu tăng chậm do sản lượng điện và giá bán điện trong kỳ giảm. Chi phí giá vốn trong kỳ giảm nhanh do chi phí khấu hao giảm cùng với kiểm soát tốt chi phí nhiên liệu dẫn đến lợi nhuận gộp tăng mạnh trong kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 438 tỷ đồng, tăng mạnh 95%, biên lợi nhuận gộp đạt 10.2% so với mức 4.5% cùng kỳ 2020.

- Chi phí tài chính giảm mạnh 44%: chi phí tài chính đạt 105 tỷ đồng, giảm mạnh 44% nhờ chi phí lãi vay giảm 66 tỷ đồng và không phát sinh chi phí chênh lệch tỷ giá, do tỷ giá USD/VND giảm trong kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 97.6% kế hoạch năm: Do lợi nhuận gộp tăng, chi phí tài chính giảm và kiểm soát tốt chi phí quản lý, lợi nhuận trước thuế đạt 327 tỷ đồng, hoàn thành đến 97.6% kế hoạch năm và tăng 14 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 311 tỷ đồng, thu nhập mỗi cổ phần đạt 690 đồng.

- Trong kỳ công ty tiếp tục trả thêm 953 tỷ đồng nợ vay: đưa tổng dư nợ vay giảm xuống còn 2.785 tỷ đồng, trong đó 1.890 tỷ đồng nợ bằng USD. Công ty sẽ tiếp tục cân đối dòng tiền và trả hết nợ vay đầu tư trong 2 năm tới.

Dự báo cả năm 2021

- Trong quý 3, là mùa thấp điểm của các nhà máy nhiệt điện, từ đầu tháng 8, công ty đã thực hiện đại tu tổ máy 4 trong thời gian dự kiến 70 ngày. Sản lượng điện sản xuất dự kiến đạt 1.5 tỷ kwh.

- Chúng tôi dự báo sản lượng điện cả năm sẽ đạt mức 7.150 triệu kwh, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Tổng doanh thu cả năm đạt mức 9.265 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 750 tỷ đồng, thu nhập mỗi cổ phần đạt 1.584 đồng

Điển nhấn đầu tư

Nhà máy hoạt động ổn định – EVN huy động sản lượng điện ở mức cao

Là đơn vị phát triển nằm trong tứ giác phát triển kinh tế năng động của miền bắc gồm Quảng NinhHải Phòng- Bắc Giang- Hà Nội, nhu cầu điện năng luôn ở mức cao nên công ty luôn được EVN xếp vào danh sách các nhà máy chạy nền, đáp ứng nhu cầu phụ tải, huy động phát điện ở công suất và sản lượng cao Năm 2019 sản lượng điện đạt 7.580 triêu kwh, bằng 108% sản lượng thiết kế, năm 2020 sản lượng đạt 6.387 triệu kwh, bằng 89% sản lượng thiết kế do ảnh hưởng chung của dịch Covid19. Năm 2021, EVN dự kiến huy động sản lượng 7.172 triệu kwh từ QTP, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù với tình hình vận hành thị trường điện có nhiều khó khăn cho nhiệt điện nhưng sản lượng của công ty vẫn đạt 3.660 triệu kwh hoành thành 51.2% kế hoạch năm. Trong 6 tháng cuối năm, chúng tôi dự tính công ty sẽ hoành thành được 3.490 triệu kwh, đưa sản lượng cả năm lên mức 7.150 triệu kwh.

Trong năm 2022, chúng tôi dự báo sản lượng điện của công ty sẽ đạt mức 7.200 triêu kwh, tăng 1% và duy trì trong các năm tiếp theo.

Hiệu quả kinh doanh tăng lên khi chi phí sản xuất và tài chính giảm

Năm 2020, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế đột biến với 1.375 tỷ đồng, nhờ hoạt động kinh doanh trong năm mang lại hiệu quả cao khi chi phí tài chính và chi phí khấu hao giảm (điều chỉnh chính sách khấu hao máy móc thiết bị từ 10 năm lên 15 năm, làm chi phí khấu hao giảm 750 tỷ đồng), cùng với đó là ghi nhận khoản lợi nhuận chênh lệch tỷ giá trong giá bán điện năm 2015 và 2018 là 568 tỷ đồng. Chúng tôi cũng nhận thấy, nhà máy QN1 sau 10 năm hoạt động, MMTB đã được khấu hao gần hết và sẽ hết vào năm 2022, chi phí khấu hao MMTB năm 2022 sẽ chỉ còn khoảng 780 tỷ và đến năm 2023 là 530 tỷ, điều này làm cho hiệu quả kinh doanh tăng lên.

Chi phí tài chính cũng giảm đáng kể, năm 2020, chi phí tài chính giảm xuống còn 395 tỷ đồng, so với mức 857 tỷ đồng của năm 2018, điều này do chi phí phí lãi vay giảm khi Nợ vay giảm nhanh, cùng với đó là chi phí tỷ giá trong thời kỳ xây dựng đã được công ty phân bổ hết từ năm 2019. Chúng tôi dự báo chi phí tài chính năm 2021 ở mức 208 tỷ đồng, do trong năm công ty tiếp tục trả gốc nợ vay khoảng 1.300 tỷ đồng và ít chịu sức ép lỗ chênh lệch tỷ giá.

Nguồn: MBS

×
tvi logo