Báo cáo phân tích cổ phiếu PVS

Báo cáo phân tích cổ phiếu PVS

Lượt xem: 155
  •  

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của công ty cơ bản ổn định nhờ giá dầu tăng hỗ trợ các hoạt động ngành dầu khí thuận lợi. Công ty đã ký kết được thêm các hợp đồng chế tạo cơ khí mới và hợp đồng thăm dò khảo sát lĩnh vực điện gió trên biển. Chúng tôi tiếp tục đánh giá cao cơ hội đầu tư trung và dài hạn vào cổ phiếu PVS trong giai đoạn 2021-2025 với các dự án dầu khí lớn đang được hỗ trợ bởi giá dầu ở mức cao. Định giá cổ phiếu ở mức 25.600 đồng/cổ phần, chúng tôi khuyến nghị GIỮ cổ phiếu PVS.

Thông tin cập nhật

Hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021: ký thêm hợp đồng chế tạo cơ khí dầu khí, mở rộng cung cấp dịch vụ khảo sát điện gió trên biển đầy tiềm năng

Trong 6 tháng đầu năm, các lĩnh vực hoạt động của công ty cơ bản ổn định hơn do giá dầu tăng trở lại hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngành dầu khí. Hoạt động cung cấp tàu chuyên dụng, khai thác vận hành kho nổi FSO/FPSO đảm bảo nhu cầu phát triển của các chủ thầu.

Lĩnh vực cơ khí dầu khí tuy có những khó khăn nhất định trong giai đoạn thấp điểm, các dự án hiện tại vẫn được thực hiện đúng tiến độ. Công ty cũng đã trúng thầu gói chế tạo chân đế giàn công nghệ trung tâm cho dự án tại Myanmar và tổng thầu EPCIC 2 giàn đầu giếng dự án Gallaf Batch3 với khôi lượng chế tạo 18.000 tấn, thực hiện từ Q2.2021-Q4.2023. Công ty cũng ký kết hợp đồng mới cung cấp và vận hành kho lạnh LPG với PVGas tại miền Bắc.

Doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 5.677 tỷ đồng, bằng 65% cùng kỳ 2020 và đạt 57% kế hoạch năm. Điểm trũng hoạt động chế tạo cơ khí và doanh thu FPSO giảm svck là nguyên nhân chính dẫn đến doanh thu giảm mạnh (cùng kỳ 2020 lĩnh vực FPSO có doanh thu hồi tố từ FPSO Cá rồng đỏ và FPSO Lam Sơn).

Chi phí giá vốn hàng bán được kiểm soát tốt, dẫn đến lợi nhuận gộp 6 tháng không giảm, đạt 440 tỷ đồng bằng 101% svck 2020. Biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể từ mức 5.0% lên 7.75%, trong đó lĩnh vực Căn cứ cảng và FSO/FPSO có biên lợi nhuận gộp cải thiện tốt nhất với lần lượt tăng 268% và 86%.

Lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết trong kỳ đạt 308 tỷ đồng, tăng mạnh 91% svck nhờ các liên doanh hoạt động ổn định, trong khi cùng kỳ 2020 công ty phải trích lập dự phòng cho CTLD Rồng Đôi_MV12.

Chi phí quản lý trong kỳ tăng mạnh 84% lên 429 tỷ đồng và không có khoản thu nhập từ hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình dẫn đến Lợi nhuận trước thuế giảm 29% svck, đạt 428 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 348 tỷ đồng, hoàn thành 61% kế hoạch năm

Dự báo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh cả năm 2021

Trong nửa cuối năm 2021, chúng tôi đánh giá các lĩnh vực hoạt động cốt lõi của công ty vẫn đảm bảo ổn định, trong đó hoạt động FSO/FPSO tiếp tục là điểm sáng mang lại kết quả kinh doanh tốt cho công ty nhờ các liên doanh hoạt động ổn định. Lĩnh vực tàu chuyên dụng, khảo sát địa vật lý cũng được thực mở rộng với các hợp đồng mới cho năng lượng gió ngoài khơi và vận hành kho LPG trên biển. Hoạt động chế tạo cơ khí có thêm hợp đồng mới, bên cạnh đó vẫn tập trung vào các dự án lớn như giàn Đại Nguyệt, dự án Gallaf, dự án Vopak-Galaxy Expansion Phase III, LNG Thị Vải, Tổ hợp hóa dầu miền Nam- gói A1...

Hoạt động đấu thầu dự án mới vẫn tiếp tục thực hiện và chờ đợi kết quả dự thầu các dự án lớn khác như NT3&4 dự kiến tổ chức đầu thầu EPC vào cuối năm 2021 hay các dự án Nam Du U Minh, Lô B- Ô môn…cho kỳ trung và dài hạn.

Chúng tôi dự báo doanh thu năm 2021 có thể đạt mức 14,600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 920 tỷ đồng, lần lượt bằng 82% và 90% của năm 2020. Cụ thể:

- Doanh thu đạt 16.570 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 856 tỷ đồng, lần lượt bằng 82% và 110% cùng kỳ 2020

- Lợi nhuận công ty liên doanh liên kết đạt 478 tỷ đồng, bằng 250% so với 2020 do có thêm FSO Sao vàng đi vào hoạt động, MV12 khắc phục được sự cố và các dự án khác hoạt động ổn định.

- Thu nhập khác từ hoàn nhập dự phòng các công trình xây dựng đạt 150 tỷ đồng, bằng 20% của năm 2020. Năm 2021, các dự án có thể được hoàn nhập một phần là Daman và Sử tử trắng fullfield

Nguồn: MBS

×
tvi logo