Báo cáo phân tích cổ phiếu PNJ

Báo cáo phân tích cổ phiếu PNJ

Lượt xem: 294
  •  

Quan điểm đầu tư

Chúng tôi khuyến nghị MUA và thay đổi giá mục tiêu của PNJ lên 122,000 đồng/cổ phần (+21% upside, sử dụng phương pháp P/E và triết khấu dòng tiền). Các yếu tố thúc đẩy giá: (1) dự kiến sức mua giành cho các mặt hàng không thiết yếu như trang sức sẽ phục hồi tốt sau làn sóng Covid thứ 4, (2) tăng thị phần do những cửa hàng trang sức nhỏ lẻ phải đóng cửa, (3) tái cơ cấu nhằm tối ưu hoá vận hành.

Cập nhật kết quả kinh doanh 7T2021

PNJ công bố KQKD tháng 7, là một tháng đặc biệt với tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp trên toàn quốc, đặc biệt là TP. HCM và các tỉnh phía Nam bắt buộc phải kéo dài và nâng cao mức độ giãn cách xã hội. Đến cuối T7, PNJ đã tạm đóng 274 cửa hàng trên toàn hệ thống để thực hiện nghiêm chỉnh việc giãn cách xã hội. PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 489 tỷ (giảm 62.6% yoy) và lợi nhuận sau thuế đạt -32 tỷ (giảm 157.3% yoy) .

Lũy kế 7 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 12,126 tỷ đồng (tăng 33.9% yoy) hoàn thành 57.7% kế hoạch năm 2021 và LNST đạt 704 tỷ đồng (tăng 41.8% yoy), hoàn thành 57.2% kế hoạch năm 2021 nhờ PNJ đã chủ động tăng tốc trong các tháng đầu năm để chuẩn bị cho kịch bản dịch bệnh quay trở lại trong năm 2021.

Biên lợi nhuận gộp trong tháng 7/2021 đạt 19.6% cải thiện so với mức 17.7% cùng kỳ 2020. Lũy kế 7 tháng, tỷ lệ LNG/DTT đạt 18.6% so với mức 19.4% cùng kỳ 2020.

Doanh thu kênh lẻ lũy kế 7 tháng đầu năm vẫn đạt được doanh thu tăng trưởng 32.4% so với thời điểm cùng kỳ. Doanh thu sỉ luỹ kế 7 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng 13.8% so với cùng kỳ, tiếp tục đóng góp đáng kể trong hoạt động kinh doanh của PNJ. Doanh thu vàng miếng luỹ kế 7 tháng năm 2021 tăng trưởng 50.1%.

Lũy kế 7 tháng, PNJ đã mở mới 13 cửa hàng PNJ Gold, đóng 15 cửa hàng PNJ Silver, 1 cửa hàng CAO. Trong Tháng 7, PNJ đã mở thêm 1 cửa hàng PNJ Gold và đóng 1 cửa hàng PNJ Silver. Tổng mạng lưới bán lẻ của PNJ có 337 cửa hàng trên toàn quốc. Bên cạnh đó PNJ vẫn duy trì hệ thống giao hàng online và vận hành các cửa hàng không bị ảnh hưởng do chính sách dãn cách xã hội từ một số địa phương ngoài TP. HCM.

Tổng chi phí hoạt động trong tháng 7 tiết giảm 16.9% so với cùng kỳ 2020. Luỹ kế 7 tháng đầu năm 2021, tỷ lệ CPHĐ/LNG đạt 58.5%.

Nguồn: MBS 

×
tvi logo