Báo cáo phân tích cổ phiếu HPG 3/3/22

Báo cáo phân tích cổ phiếu HPG 3/3/22

Lượt xem: 218
  •  

Định giá

 BSC khuyến nghị MUA cổ phiếu HPG với giá mục tiêu 1 năm là 61,700 VNĐ/CP tương đương upside 23% so với giá ngày 03/03/2022 dựa trên kết hợp 2 phương pháp định giá P/E = 8.0x và EV/EBITDA = 6.5x.

Dự báo kết quả kinh doanh

 BSC dự báo DTT và LNST của HPG trong năm 2022 lần lượt đạt mức 145,041 tỷ VNĐ (-3.1% YoY) và 36,202 tỷ VND (+4.8% YoY), EPS FW = 8,071 VNĐ/CP dựa trên các giả định: (i) Tổng sản lượng tiêu thụ thép các loại tăng 8.7% yoy, (ii) Giá thép điều chỉnh -10% yoy; (iii) Biến động giá nguyên vật liệu theo hướng Giá quặng -20% yoy và Giá than +10% yoy.

Quan điểm đầu tư

 Chúng tôi kỳ vọng năm 2022, sản lượng tiêu thụ thép nội địa của HPG +9.5% yoy nhờ hưởng lợi từ chính sách tăng giải ngân vốn đầu tư công vào cơ sở hạ tầng; bù đắp cho tăng trưởng xuất khẩu giảm về mức +5% yoy do áp lực cạnh tranh.

 Quy trình sản xuất khép kín giúp HPG duy trì biên lợi nhuận gộp mảng thép tương đương năm 2021.

 Định giá rẻ với PE forward năm 2022 ở mức 6.2x.

Rủi ro

 Giá bán thép giảm mạnh hơn dự báo;

 Biến động giá nguyên vật liệu ảnh hưởng đến biên lợi nhuận mảng thép.

Cập nhật doanh nghiệp

 Trong năm 2021, DTT của HPG đạt 149,680 tỷ VNĐ (+66% yoy) và LNST đạt 34,521 tỷ VNĐ (+155% yoy), vượt 91% KH về lợi nhuận trong năm 2021. Mảng thép tiếp tục đóng góp chính vào kết quả kinh doanh năm 2021, ước DTT mảng thép ở mức 138,471 tỷ VNĐ, +81% yoy.

 Sản lượng tiêu thụ thép trong năm 2021 tăng trưởng 52% yoy, đạt mức 8.8 triệu tấn, trong đó đóng góp chính đến từ thép xây dựng thành phẩm với 3.9 triệu tấn (+14% yoy) và HRC 2.6 triệu tấn (gấp 3 lần cùng kỳ).

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

Kết quả kinh doanh năm 2021 của HPG tăng trưởng ấn tượng (DTT đạt 149,680 tỷ đồng, +66% yoy và LNST ở mức 34,521 tỷ VNĐ, +156% yoy) với đóng góp chính đền từ hoạt động sản xuất và kinh doanh Thép.

Nguồn: BSC

×
tvi logo