Báo cáo phân tích cổ phiếu DNW 16/09/2021

Báo cáo phân tích cổ phiếu DNW 16/09/2021

Lượt xem: 184
  •  

Luận điểm đầu tư

Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu DNW với giá mục tiêu VND28.300 trên cơ sở (i) là DN hàng đầu sản xuất và cung cấp nước sạch cho các huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, (ii) công tác triển khai phát triển khách hàng được chú trọng và đẩy mạnh thông qua các dự án mở rộng hệ thống cấp nước nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ngày càng cao tại Đồng Nai, và (iii) triển vọng tăng trưởng gắn liền với định hướng và quy hoạch phát triển mạng lưới cấp nước của tỉnh. Ngoài ra, việc đồng JPY mất giá so với USD sẽ tạo động lực tăng trưởng ngắn hạn cho DNW khi biên LN được cải thiện rõ rệt nhờ ghi nhận lãi chênh lệch tỷ giá lớn.

Tiêu điểm đầu tư

 DNW là DN hàng đầu sản xuất và cung cấp nước sạch cho các huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, với hệ thống cấp nước và nhà máy nước có tổng công suất ~480.000 m3/ngày đêm. Dịch vụ cung cấp nước sạch chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu với >95%.

 Công tác triển khai phát triển khách hàng được chú trọng và đẩy mạnh thông qua các dự án mở rộng hệ thống cấp nước. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ngày càng cao tại Đồng Nai, các dự án mở rộng công suất sản xuất nước sạch được DNW triển khai mạnh mẽ. HTCN Thiện Tân GĐ2 đã được đưa vào hoạt động trong năm 2020, nâng công suất hoạt động lên 30% so với giai đoạn trước đó.

 Chi trả cổ tức tiền mặt tăng dần đều qua các năm. Năm 2020, DNW thực hiện chi trả cổ tức tiền mặt VND 1.000/CP, tương ứng lợi tức khoảng 4%. Chúng tôi kỳ vọng DN sẽ duy trì chính sách chi trả cổ tức này trong vòng 5 năm tới.

 Năm 2021, chúng tôi dự phóng doanh thu và lợi nhuận của DNW tăng tương ứng 4,2% và 113% n/n với động lực tăng trưởng chính đến từ việc ghi nhận lãi chênh lệch tỷ giá khi đồng JPY và KRW chứng kiến mất giá khoảng 7% so với năm 2020.

Định giá

Chúng tôi xác định giá mục tiêu của cổ phiếu DNW vào khoảng VND 28.300 dựa trên kết hợp 2 phương pháp chiết khấu dòng tiền và phương pháp so sánh P/E.

DNW là DN sản xuất và cung cấp nước sạch có vị thế hàng đầu tại Đồng Nai…

 DNW là DN hàng đầu sản xuất và cung cấp nước sạch cho các huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, với hệ thống cấp nước và nhà máy nước có tổng công suất ~480.000 m3/ngày đêm, trong đó riêng Công ty mẹ ~450.000 m3/ngày đêm. Dịch vụ cung cấp nước sạch chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu với >95%, phần còn lại đến từ hoạt động lắp đặt, thay thế đồng hồ nước…và nước đóng chai Doriv.

 Hoạt động kinh doanh nước đóng chai bắt đầu được triển khai từ 08/2020 và nhận được phản hồi tích cực của khách hàng. Trong 1H2021, hoạt động này đem lại 879 triệu đồng cho DNW, cao hơn mức 349 triệu đồng của cả năm 2020 (tính từ 08/2020). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hoạt động kinh doanh này chỉ đóng góp 1 phần rất nhỏ trong cơ cấu doanh thu của DNW

 Cập nhật tiến độ dự án Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch GĐ2. Dự án hiện đã hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế và trình Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ.

 Tỷ lệ thất thoát nước mặc dù giảm khá từ năm 2014 nhưng vẫn ở mức cao, ~20%. Doanh nghiệp đặt mục tiêu giảm tỷ lệ thất thoát xuống còn 16% đến năm 2025.

 Kết quả kinh doanh chịu ảnh hưởng lớn từ tỷ giá giữa JPY và KRW với VND. Số dư khoản vay bằng JPY và KRW của DNW đến cuối Q2 2021 vào khoảng >1.200 tỷ đồng, tương ứng ~60% tổng dư nợ. Điều này khiến cho lợi nhuận của DN biến động manh theo diễn biến tỷ giá của 2 đồng ngoại tệ này với VND.

 Cổ tức chi trả đều hàng năm với mức tăng dần. Năm 2020, DN thực hiện chi trả cổ tức tiền mặt 1.000 VNĐ/CP, tương ứng lợi tức khoảng 4%.

…với những chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh

 Lãi ròng 1H2021 tăng mạnh 90% n/n chủ yếu nhờ ghi nhận lớn lãi chênh lệch tỷ giá. Với dư nợ vay bằng JPY và KRW cao, DNW ghi nhận lãi tỷ giá ~80 tỷ đồng trong 1H2021 khi đồng JPY và KRW đều mất giá, trong khi cùng kỳ năm ngoái DN ghi nhận lỗ ~6,56 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính khiến lãi ròng của DNW trong nửa đầu năm 2021 tăng mạnh so với cùng kỳ bên cạnh các yếu tố về (i) cải thiện biên LN gộp (40,2% lên 41,2%), (ii) tiết giảm chi phí bán hàng & QLDN, và (iii) áp dụng thuế TNDN 5% với DN hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa.

 Khả năng sinh lời có sự cải thiện trong những năm gần đây. Mặc dù biên LN gộp của DNW khá cao tuy nhiên ROE và ROA ở mức thấp chủ yếu do tác động bởi yếu tố tỷ giá mà chúng tôi đã đề cập ở trên.

Nguồn: MBS 

×
tvi logo