Báo cáo phân tích cổ phiếu BSR 31/03/22

Báo cáo phân tích cổ phiếu BSR 31/03/22

Lượt xem: 104
  •  

Kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2021 nhờ giá dầu tăng mạnh 65% trong kỳ và sản lượng bán hàng đạt 6,42 triệu tấn, Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 101,080 tỷ đồng và 6,941 tỷ đồng, tăng 74% và 343% so với 2020. Dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp thuận lợi trong năm 2022 khi nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước tăng lên trong khi nguồn cung hạn chế do hoạt động của nhà máy Nghi Sơn đang gặp khó khăn. Chúng tôi dự báo sản lượng bán hàng năm 2022 có thể đạt mức 6.55 triệu tấn và với kịch bản cơ sở giá dầu trung bình đạt 90 usd/thùng, Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế có thể đạt 123,758 tỷ đồng và 8,226 tỷ đồng, tăng 22% và 18% so với 2021. Định giá cổ phiếu ở mức 27,200 đồng/cổ phần, chúng tôi khuyến nghị GIỮ cổ phiếu BSR. 

Thông tin cập nhật

Sản lượng sản xuất và bán hàng năm 2021 tăng 9% so với 2020 : Trong năm 2021, sản lượng sản xuất đạt 6.53 triệu tấn, trong khi sản lượng bán hàng đạt 6.42 triệu tấn, tăng 9% so với 2020 nhờ nhà máy hoạt động với hiệu suất cao và thị trường tiêu thụ sản phẩm thuận lợi, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm và 2 tháng cuối năm. Trong năm 2022, công ty đặt kế hoạch sản xuất và bán hàng là 6.50 triệu tấn, tương đương mức của năm 2021.

Kết quả kinh doanh năm 2021 tăng trưởng mạnh mẽ, đạt mức cao nhất kể từ khi chuyển sang công ty cổ phần: Doanh thu đạt 101,080 tỷ đồng, tăng mạnh 74% nhờ sản lượng bán hàng tăng và đặc biệt là giá dầu tăng mạnh 65%. Lợi nhuận trước thuế đạt 6,941 tỷ đồng, tăng mạnh 343% so với mức lỗ 2,843 tỷ đồng của năm 2020, lợi nhuận tăng mạnh nhờ biên lợi nhuận gộp trong kỳ được cải thiện tốt, công ty cũng đã linh hoạt tập trung sản xuất các sản phẩm có sức tiêu thụ lớn và biên lợi nhuận cao (Xăng A95, A92, FO, PP), trong khi hạn chế sản xuất sản phẩm có biên lợi nhuận thấp (DO/JETA1).

Kết quả kinh doanh Q1.2022: Theo thông tin từ Công ty, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Q1.2022 rất khả quan, sản lượng sản xuất sơ bộ ước đạt 1.65 triệu tấn, sản lượng bán hàng đạt 1.60 triệu tấn. Tổng doanh thu ước đạt 35,549 tỷ đồng, tăng 69% so với Q1.21, thực hiện 39% KH năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 2,029 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 154% kế hoạch cả năm.

Triển vọng sản xuất kinh doanh sáng sủa trong năm 2022

Triển vọng thị trường tiêu thụ khả quan: Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước được dự báo hồi phục mạnh mẽ từ 6%- 8% nhờ hoạt động kinh tế giao thương phục hồi trở lại trong năm 2022. Bên cạnh đó, nguồn cung xăng dầu trong nước đang bị hạn chế do nhà máy Nghi Sơn gián đoạn sản xuất. Đây là cơ hội tốt cho Công ty nâng cao sản lượng, gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Giá dầu tiếp tục tăng cao trong những tháng đầu năm, biên lợi nhuận ngành lọc hóa dầu đang ở mức cao: Giá dầu liên tục tăng trong những tháng đầu năm do nhu cầu tăng lên và đặc biệt là ảnh hưởng của xung đột Nga- Ukraine đã đẩy giá dầu lên sát mức 140 usd/thùng, cao nhất từ 2008 trở lại đây. Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tăng lên cũng đẩy biên lợi nhuận lọc hóa dầu đang ở mức cao trong 5 năm qua, gia tăng hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp trong ngành.

Dự báo kết quả sản xuất kinh doanh 2022 tiếp tục tăng tốt ở mức 20%: Sản lượng sản xuất và bán hàng dự báo đạt mức 6.55 triệu tấn trong năm 2022, với kịch bản giá dầu trung bình năm ở mức 90 usd/thùng (dầu Brent), doanh thu được dự báo có thể đạt 123,758 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 8,226 tỷ đồng, tăng lần lượt 22% và 18% so với 2021.

Định giá cổ phiếu: Sử dụng phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền FCFF và so sánh hệ số PE, EV/EBITDA, giá trị cổ phiếu BSR được xác định ở mức 27,200 đồng/cổ phần.

Kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2021

Sản lượng sản xuất và bán hàng tăng tốt: Sản lượng sản xuất đạt 6.53 triệu tấn, trong khi sản lượng bán hàng đạt 6.42 triệu tấn, tăng 9% so với 2020 nhờ hiệu suất hoạt động cao và thị trường tiêu thụ thuận lợi, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm và quý 4.2021.

Lợi nhuận cao nhất trong 5 năm qua: Doanh thu đạt 101,080 tỷ đồng, tăng mạnh 74% nhờ sản lượng bán hàng tăng và đặc biệt là giá dầu tăng 65% trong kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 6,941 tỷ đồng, tăng mạnh 343% so với mức lỗ 2,843 tỷ đồng của năm 2020. Lợi nhuận tăng cao nhờ biên lợi nhuận gộp trong kỳ được cải thiện, công ty cũng linh hoạt tập trung sản xuất các sản phẩm có sức tiêu thụ lớn và biên lợi nhuận cao (Xăng A95, A92, FO, PP), trong khi hạn chế sản xuất sản phẩm có biên lợi nhuận kém (DO/JETA1).

Biên lợi nhuận gộp các sản phẩm đã hồi phục trở lại trong năm, đến q4.2021, sản phẩm nhiên liệu bay JetA1 và dầu DO đã có mức lợi nhuận gộp Dương (+) trở lại. Đối với các sản phẩm chủ lực khác, biên lợi nhuận xăng A92 tăng từ -4.3% của năm 2020 lên +10.1%, xăng A95 từ -6.9% lên 8.8%, LPG duy trì mức cao 25.5%, PP duy trì mức 19.2%, FO tăng mạnh lên mức 31.8%.

Chi phí tài chính, bán hàng và quản lý cơ bản được kiểm soát tốt: Doanh thu tài chính tăng mạnh hơn Chi phí tài chính dẫn đến lợi nhuận tài chính đạt đạt 396 tỷ đồng. Trong năm, công ty tiếp tục trả bớt được 2,079 tỷ đồng nợ vay dài hạn và 140 tỷ đồng nợ ngắn hạn. Nợ dài hạn đầu tư nhà máy lọc dầu đến cuối năm 2021 chỉ còn 2,829 tỷ đồng, trong đó số trả trong năm 2022 là 1,887 tỷ đồng, số trả trong năm 2023 là 942 tỷ đồng.

Lợi nhuận hoạt động kinh doanh năm 2021 có thể đã tốt hơn: Trong năm Công ty đã thực hiện thay đổi giảm thời gian phân bổ chi phí bảo dưỡng tổng thể lần 4 từ 36 tháng xuống còn 15 tháng, việc này làm chi phí phân bổ trong năm 2021 tăng thêm 913 tỷ đồng, đồng thời làm giảm kết quả kinh doanh tương ứng trong năm. Điều này cũng tác động tích cực đến kết quả kinh doanh năm 2022 khí không còn phải chịu khoản chi phí này.

Triển vọng năm 2022

Dự báo kết quả sản xuất kinh doanh 2022 tiếp tục tăng tốt với doanh thu và lợi nhuận tăng 20%: Sản lượng sản xuất và bán hàng dự báo đạt mức 6.55 triệu tấn trong năm 2022, với kịch bản giá dầu trung bình năm ở mức 90 usd/thùng (dầu Brent), doanh thu được dự báo có thể đạt 123,758 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 8,226 tỷ đồng, tăng lần lượt 22% và 18% so với 2021.

Theo thông tin từ Công ty, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1.2022 rất khả quan, sản lượng sản xuất Q1.22 sơ bộ ước đạt 1.65 triệu tấn, sản lượng bán hàng đạt 1.60 triệu tấn. Tổng doanh thu ước đạt 35,549 tỷ đồng, tăng 69% so với Q1.21, thực hiện 39% KH năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 2,029 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 154% kế hoạch cả năm.

Nguồn: MBS 

×
tvi logo