Báo cáo phân tích cổ phiếu BID 30/09/21

Báo cáo phân tích cổ phiếu BID 30/09/21

Lượt xem: 118
  •  

(1) Lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ nhờ chất lượng tài sản ngày càng cải thiện: Do đã trích lập phần lớn nợ xấu tồn đọng thuộc Đề án tái cơ cấu, áp lực trích lập dự phòng từ năm 2021 trở đi sẽ giảm bớt đáng kể giúp lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ.

(2) Kỳ vọng tăng trưởng tín dụng tích cực trong năm 2021 khi tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát tốt và trọng tâm dần chuyển dịch sang phân khúc bán lẻ.

(3) Kiểm soát tốt chi phí hoạt động: Tỷ lệ CIR ở mức thấp của ngành nhờ ứng dụng công nghệ vào hoạt động cũng như sự hỗ trợ của nhà đầu tư chiến lược.

(4) Lộ trình tăng vốn 2021-2023: Năm 2021 BID dự kiến tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 12,2% và phát hành thêm cho cổ đông nước ngoài với tỷ lệ 8,5% trong 2022. Trong 2 năm tới NHNN sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống 65% và tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn lại sẽ là 15%.

Khuyến nghị: BID là ngân hàng đầu ngành về quy mô và thị phần, với nguồn lực tốt và đang trong giai đoạn cuối của quá trình tích cực tái cơ cấu để làm lành mạnh chất lượng tài sản. Với tiềm năng trong dài hạn của BID, chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA và ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu BID là 49.057 đồng/cổ phiếu.

KẾT QUẢ KINH DOANH 6T.2021

Lợi nhuận tăng cao nhờ cải thiện NIM và tiết giảm chi phí hoạt động

Trong 6T.2021, BID công bố tổng thu nhập hoạt động và LNTT đạt lần lượt 31.661 tỷ đồng (+42,9%) và 8.122 tỷ đồng (+86,3% yoy), hoàn thành 62% kế hoạch năm 2021. Tăng trưởng thu nhập tích cực đến từ biên lãi ròng NIM mở rộng, tăng trưởng thu nhập ngoài lãi và tiết giảm chi phí hoạt động.

Thu nhập lãi thuần ghi nhận 23.528 tỷ đồng (+46,3% yoy, chiếm 74,3% tổng thu nhập hoạt động). NIM tăng lên 3,3% do chi phí vốn tiếp tục giảm nhờ hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp.

Cho vay khách hàng của BID đạt 1.297 nghìn tỷ đồng (+6,8% ytd). Tỷ lệ dư nợ phân khúc bán lẻ của BID liên tục tăng trong các năm qua nhưng tỷ lệ dư nợ ngắn hạn cũng tăng (hiện chiếm 63,9% dư nợ), cùng với áp lực miễn giảm lãi suất khiến lợi suất cho vay duy trì thấp. Huy động từ tiền gửi và giấy tờ có giá ghi nhận 1.392 nghìn tỷ đồng (+7,9% ytd). Trong đó, tiền gửi khách hàng tăng +5,5% ytd chiếm 95% tổng huy động, giấy tờ có giá tăng +54,7% ytd. Tỷ lệ CASA tăng nhẹ lên 18,2%.

Thu nhập từ các hoạt động ngoài lãi đạt 3.199 tỷ đồng (+33,9% yoy, chiếm 25,7% tổng thu nhập hoạt động). Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ duy trì mức tăng cao, đạt 5.259 tỷ đồng (+39,2% yoy), trong khi lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán chỉ đạt 79 tỷ đồng (-92,7%) do thực hiện trích lập dự phòng rủi ro khoảng 500 tỷ đồng. Lợi nhuận khác với cấu phần lớn nhất từ thu hồi nợ xấu đã xóa đạt 3.966 tỷ đồng (+118,9% yoy), với hoạt động xử lý nợ xấu được đẩy mạnh nhờ thị trường bất động sản thuận lợi.

Chi phí hoạt động ghi nhận 17.696 tỷ đồng (+7,1% yoy). Kể từ năm 2017, ngân hàng đã liên tục cải thiện hiệu quả hoạt động nhờ ứng dụng công nghệ, cũng như sự hỗ trợ của nhà đầu tư chiến lược. Trong năm 2021, nhiều chi phí hoạt động được cắt giảm, nhờ đó tỷ lệ CIR giảm mạnh xuống 25,4%. BID hiện là một trong những ngân hàng có tỷ lệ CIR thấp nhất ngành.

Chất lượng tài sản cải thiện

Tỷ lệ nợ xấu ghi nhận 1,63%, giảm nhẹ so với mức 1,76% vào cuối năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu mở rộng (bao gồm nợ nhóm 2) cải thiện đáng kể từ Q4.2020, hiện duy trì ở mức 2,7%. Dư nợ tái cơ cấu theo Thông tư 01 và 03 ghi nhận khoảng khoảng 13.400 tỷ đồng, tương đương 1% dư nợ, giảm -55% so với cuối năm 2020. BID dự kiến sẽ trích lập khoảng 5.000 tỷ đồng cho các khoản nợ tái cơ cấu trong năm nay.

Nguồn: VCBS 

×
tvi logo