Báo cáo ngắn: Triển vọng Ngành Bảo hiểm 2022

Báo cáo ngắn: Triển vọng Ngành Bảo hiểm 2022

Lượt xem: 570
  •  

Luận điểm đầu tư

Tăng trưởng phí bảo hiểm tích cực giữa đại dịch

Theo báo cáo 8T21 của Cục giám sát và quản lý bảo hiểm (ISA) thuộc Bộ tài chính, tổng phí bảo hiểm ghi nhận đạt 134.3 nghìn tỷ đồng (+17.99% n/n). Phí bảo hiểm phi nhân thọ là 37.8 nghìn tỷ đồng (+4.46% n/n). Chi phí bồi thường đạt 11.7 nghìn tỷ đồng và tỉ lệ tổn thất 31.02% (-4.12% n/n). Phí bảo bảo hiểm nhân thọ ghi nhận 96.5 nghìn tỷ đồng (+24.3% n/n). Hợp đồng ký mới đạt 32.2 nghìn tỷ đồng (+31.5% n/n). Bảo hiểm phân phối qua ngân hàng (bancassurance) là kênh phân phối chính khi mang về 54.4% trên tổng shợp đồng mới.

Làn gió mới cho thị trường bảo hiểm

Vốn nhà Nước tại các công ty bảo hiểm sẽ được thoái ra vào khoảng cuối 2021 và 2022 (cụ thể là BMI và BVH). Bên cạnh đó, sở hữu nước ngoài tối đa tại các doanh nghiệp bảo hiểm được nâng từ 50% lên 100% giúp thu hút hơn các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Hiện nay, thị trường bảo hiểm phi nhận thọ được chiếm lĩnh bởi các công ty thuộc sở hữu nhà Nước. Sự thay đổi về cơ cấu sở hữu và thâm nhập của nhà đầu tư nước ngoài giúp cho triển vọng thị trường hứa hẹn hơn.

Hi vọng lớn khi các hoạt động kinh doanh được khôi phục

Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 kéo dài và giãn cách xã hội tạo ra các rào cản đối với các đại lý khi không thể trực tiếp gặp mặt và trao đổi với khách hàng. Chúng tôi kỳ vọng khi bình thường được thiết lập, ngành bảo hiểm sẽ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh sau dịch đặc biệt đối với các sản phẩm bảo hiểm xe ô tô và bảo hiểm sức khỏe. Thêm vào đó, nhận thức về việc cần có bảo hiểm sức khỏe cũng được gia tăng sẽ duy trì đà tăng trưởng của các sản phẩm sức khỏe, cũng là loại hình sản phẩm tăng trưởng mạnh trong đại dịch.

Môi trường lãi suất thấp vẫn tiếp tục là thách thức

Tình trạng lãi suất thấp kéo dài khiến cho các sản phẩm tài chính mà công ty bảo hiểm nắm giữ (chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn và trái phiếu chính phủ) đạt mức sinh lợi thấp hơn. Sự ảnh hưởng sẽ mạnh hơn khi tỉ lệ bồi thường có xu hướng tăng khi bước vào “bình thường mới”. Các công ty bảo hiểm sẽ phải mở rộng các khoản đầu tư vào loại tài sản với mức sinh lợi tương đối hoặc chuyển đổi mô hình kinh doanh qua đánh giá lại mức độ rủi ro ưa thích với các hợp đồng tái tục và ký mới.

Cổ phiếu khuyến nghị: PVI

Chúng tôi khuyến nghị cổ phiếu PVI là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu ở Việt Nam, kinh doanh mảng phi nhân thọ, với nền tảng tài chính từ công ty mẹ là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Bảo hiểm PVI (PVI)

Lợi nhuận 2021 tiếp tục duy trì tăng trưởng 2 chữ số

Phí bảo hiểm thuần vẫn duy trì đà tăng. Phí bảo hiểm thuần 9T21 của PVI đạt 7,073 tỷ đồng (+11.8% n/n), trong đó phí bảo hiểm gốc tăng trưởng 10.1% n/n và phí tái bảo hiểm tăng 27.2% n/n. Sau khi cấn trừ các khoản nhượng tái bảo hiểm, phí bảo hiểm thuần ghi nhận 2,011 tỷ đồng (+8.5% n/n). Đáng chú ý, PVI đạt ví trí dẫn dầu về thị phần bảo hiểm phi nhận thọ trong nửa đầu năm 2021, lần đầu tiên vượt qua Bảo Việt ở hạng mục này trong phạm vi 3 năm. Giãn cách xã hội giúp kiểm soát được tỉ lệ tổn thất và chi phí.

Giãn cách xã hội là biện pháp nhằm đối phó với đại dịch nhưng cũng hữu ích đối với nghiệp vụ bồi thường. Tỉ lệ tổn thất trong 2Q21 và 3Q21 đạt mức thấp nhất trong 3 năm. Tỉ lệ tổn thất 9T21 đạt 34.3% (-4%p n/n). Ngoài ra, chi phí quản lý cũng ghi nhận giảm 3.71% nhờ vào áp dụng công nghệ trong quản lý hợp đồng và quy trình bồi thường. Kết hợp với tăng trưởng phí tốt và tỉ lệ bồi thường được hạn chế, lợi nhuận thần từ hoạt động kinh bảo hiểm trong 9T21 đạt 410 tỷ đồng (+57.6% n/n), tỉ lệ kết hợp đạt 85.6%.

Hoạt động tài chính thích ứng nhanh. Thu nhập tài chính trong 9T21 tăng lên 509 tỷ đồng (+11.1% n/n) nhờ vào sự thay đổi cấu trúc của các khoản đầu tư tài chính. Bắt đầu từ 2Q21, PVI đã giảm tỉ trọng tiền gửi trong tài khoản Nắm giữ tới đáo hạn (HTM) và tăng đáng kể danh mục trái phiếu. Thông thường, trái phiếu sẽ chiếm khoảng 5% tỉ trọng các khoản đầu tư của PVI. Đến cuối tháng 9/2021, tỉ trọng trái phiếu đã đạt 24.6%, tương ứng với 2,720 tỷ đồng (+391% YTD). Lợi nhuận thuần 9T21 đạt 807 tỷ đồng (+29.2% n/n). Theo đại diện từ PVI, Lợi nhuận cả năm 2021 có thể đạt 1,000 tỷ đồng (+17.8% n/n).

Khuyến nghị. Chúng tôi khuyến nghị cổ phiếu PVI nhờ vào 1) tỉ lệ kết hợp được kiểm soát tốt, 2) doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm có xu hướng tăng, 3) chiến thuật đầu tư linh hoạt nhằm giải quyết thách thức về lãi suất tiền gửi thấp trong năm 2021 và 4) kỳ vọng lãi suất tiền gửi sẽ bật tăng trong năm 2022. Tuy nhiên, rủi ro giảm giá của PVI đến từ chi phí bồi thường được dự đoán tăng lại trong năm 2022 và sự cạnh tranh thị phần. PVI đang được giao dịch ở 11.6x PE và 1.7x PB, thấp hơn trung bình của các đơn vị cùng ngành lần lượt là 14.1x và 1.8x.

Nguồn: KIS

×
tvi logo