BÁO CÁO DỰ PHÓNG TÁI CƠ CẤU Q2/2021 ETF VÀ DANH MỤC CHỈ SỐ VN30

BÁO CÁO DỰ PHÓNG TÁI CƠ CẤU Q2/2021 ETF VÀ DANH MỤC CHỈ SỐ VN30

Lượt xem: 369
  •  

Quỹ Van Eck Market Vector Vietnam ETF

Ngày chốt số liệu 31/05/2021 ;

Ngày công bố 11/06/2021

Ngày hoàn thành tái cơ cấu danh mục 18/06/2021

Thêm: VCI, PDR, APH, STB, HSG, HNG đáp ứng tiêu chuẩn của Quỹ Van Eck Market Vector Vietnam ETF

Loại: Không loại cổ phiếu nào

Danh mục và tỷ lệ dự báo

Quỹ DB x-trackers FTSE Vietnam ETF

Ngày chốt số liệu 28/05/2021 ;

Ngày công bố 04/06/2021 Ngày hoàn thành tái cơ cấu danh mục 18/06/2021

Thêm: HSG đáp ứng các tiêu chỉ đặt ra của quỹ DB x-trackers FTSE Vietnam ETF

Loại: DXG là chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo từ ngày 31/03/2021: LNST của cổ đông của Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 là -495,74 tỷ đồng.

Danh mục và tỷ lệ dự báo

Tổng hợp khối lượng mua/bán của 02 quỹ ETF

DANH MỤC CHỈ SỐ VN30

Ngày chốt số liệu 30/06/2021 ;

Ngày công bố 19/07/2021 Ngày hiệu lực 02/08/2021

Thêm:

• ACB: đủ thời gian niêm yết

• GVR: Freefloat dưới 10% nhưng GTVH_ff > 2,500 tỷ Loại:

• SBT: Vì vốn hóa theo freefloat nhỏ hơn 30 mã đã thêm

• TCH: Vì vốn hóa theo freefloat nhỏ hơn 30 mã đã thêm

Lưu ý: SAB có thể được thêm vào danh mục vì khối lượng giao dịch khớp lệnh > 100,000CP. Và trường hợp này thì REE sẽ bị loại khỏi danh mục. Tuy nhiên xác suất của trường hợp này khá thấp.

Nguồn: FSC 

×
tvi logo