Báo cáo ĐHCĐ: KCN VSIP III sẽ là yếu tố dẫn dắt lợi nhuận chính vào năm 2021

Báo cáo ĐHCĐ: KCN VSIP III sẽ là yếu tố dẫn dắt lợi nhuận chính vào năm 2021

Lượt xem: 374
  •  

 CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên tại tỉnh Bình Dương vào ngày 15/6/2021.

 Ban lãnh đạo đặt kế hoạch LNTT năm 2021 của công ty mẹ là 865 tỷ đồng (-25% YoY). Mặc dù PHR chưa công bố kế hoạch lợi nhuận hợp nhất năm 2021, nhưng kế hoạch LNTT công ty mẹ năm 2021 tương ứng 81% dự báo LNTT hợp nhất cả năm của chúng tôi.

 Dự báo LNTT hợp nhất của chúng tôi cao hơn kế hoạch LNTT công ty mẹ của PHR, mà chúng tôi cho rằng là do mảng khu công nghiệp (KCN) của PHR (KCN Tân Bình, tỉnh Bình Dương). Mảng KCN của PHR được ghi nhận trên cơ sở hợp nhất của PHR nhưng không được ghi nhận trong báo cáo tài chính riêng khi công ty con do PHR nắm giữ 80% vốn là chủ đầu tư KCN Tân Bình.

 Chúng tôi cho rằng công ty mẹ của PHR là công ty đóng góp chính vào lợi nhuận hợp nhất do công ty trực tiếp quản lý đất cao su, sẽ tạo ra thu nhập từ đền bù do việc chuyển đổi đất sang phát triển KCN.  Cổ đông đã thông qua mức cổ tức tiền mặt 4.500 đồng/CP cho năm 2020 - tương ứng với lợi suất cổ tức là 7,9% - cao hơn mức giả định hiện tại của chúng tôi là 4.000 đồng/CP. PHR đã trả tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt là 2.500 đồng/CP vào quý 1/2021. Thời gian chi trả cụ thể cổ tức 2.000 đồng/CP còn lại sẽ được quyết định sau.

 ĐHCĐ cũng đã thông qua mức cổ tức tiền mặt tối thiểu 40% mệnh giá (tức 4.000 đồng/CP) cho năm 2021 - tương đương với lợi suất cổ tức 7,1% và phù hợp với dự báo hiện tại của chúng tôi.

 Cổ đông đã thông qua khoản đóng góp quỹ khen thưởng & phúc lợi năm 2020 là 75 tỷ đồng (- 27% YoY) - tương ứng 7,9% lợi nhuận ròng công ty mẹ năm 2020 của PHR so với kỳ vọng 20% của chúng tôi.

 Cổ đông đã thông qua việc bổ nhiệm ông Mai Hữu Tín làm Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập mới thay cho thành viên HĐQT độc lập trước đó là ông Bùi Đức Vinh. Ông Mai Hữu Tín hiện là Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (HSX: TTF) và Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long (UPCoM: KLB).

Khoản bồi thường nhận được từ việc chuyển đổi đất cao su sẽ dẫn dắt lợi nhuận năm 2021. Ban lãnh đạo chia sẻ rằng PHR sẽ ghi nhận 691 tỷ đồng thu nhập bồi thường từ việc chuyển đổi đất cao su sang KCN VSIP III vào năm 2021, tương ứng 80% mục tiêu LNTT mà PHR đề ra cho công ty mẹ. Kế hoạch của ban lãnh đạo đối với khoản thu nhập bồi thường từ VSIP III trong năm 2021 cao hơn dự báo hiện tại của chúng tôi là 539 tỷ đồng, trong khi chúng tôi cho rằng tổng số tiền bồi thường trả trước cho việc chuyển đổi đất này sẽ không thay đổi trong giai đoạn 2021-2022 ở mức 898 tỷ đồng và việc ghi nhận thu nhập sẽ dựa trên tình hình thu tiền mặt thực tế. Do đó, chúng tôi nhận thấy tiềm năng tăng đối với dự báo của chúng tôi cho năm 2021 và rủi ro giảm cho năm 2022, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Các dự án KCN trong tương lai vẫn đang chờ Chính phủ phê duyệt, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Ban lãnh đạo chia sẻ rằng KCN Tân Lập I vẫn đang chờ chính quyền địa phương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Trong khi đó, các KCN tự phát triển trong tương lai của PHR (bao gồm các KCN Hội Nghĩa, Tân Bình Mở rộng và Bình Mỹ) cũng đang chờ Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể. Dù tiến độ phê duyệt chậm, chúng tôi cho rằng giá trị quỹ đất của PHR nhìn chung vẫn giữ nguyên khi nguồn cung đất KCN tại tỉnh Bình Dương vẫn còn hạn chế.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo