BÁO CÁO CƠ HỘI ĐẦU TƯ NGẮN HẠN: BVH: Lợi nhuận Q1/2021 tăng trưởng mạnh

BÁO CÁO CƠ HỘI ĐẦU TƯ NGẮN HẠN: BVH: Lợi nhuận Q1/2021 tăng trưởng mạnh

Lượt xem: 252
  •  

Chúng tôi khuyến nghị đầu tư cổ phiếu BVH với giá mục tiêu 1 năm là 71.000 đồng/cp dựa trên phương pháp P/B, mức tăng 16% so với giá hiện tại.

BVH hiện là doanh nghiệp đứng đầu thị trường bảo hiểm đầy tiềm năng của Việt Nam, với thị phần số 1 trong cả hai lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ.

• Triển vọng khả quan hơn trong dài hạn khi lãi suất đã tạo đáy. Hoạt động bảo hiểm nhân thọ đã trải qua thời gian khó khăn kép trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt cùng với việc lãi suất liên tục suy giảm trong những năm gần đây. Với lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo đang ở vùng đáy, triển vọng hoạt động kinh doanh của BVH sẽ khả quan hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, ảnh hưởng lên tăng trưởng lợi nhuận sẽ được nhìn thấy rõ hơn trong năm 2022.

• Hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ dự báo sẽ dần hồi phục. BVH đang chuyển hướng sang mục tiêu đảm bảo lợi nhuận thay vì mở rộng thị phần như giai đoạn 2017-2018. Với việc chọn lọc rủi ro, tỷ lệ bồi thường của BVH dự báo sẽ giảm dần từ mức 60% năm 2019 về 53-54% năm 2021, đưa lợi nhuận tăng từ mức 81-87 tỷ đồng trong 2019-2020 lên 200 tỷ đồng năm 2021 (so với mức 300-400 tỷ đồng/năm trước khi mở rộng thị phần 2013-2017).

Yếu tố tích cực trong ngắn hạn

• Lợi nhuận tăng trưởng mạnh từ mức nền thấp trong Q1/2020. Trong Q1/2020, BVH phải trích chi phí dự phòng toán học cao hơn 648 tỷ đồng so với cùng kỳ khi lãi suất TPCP xuống thấp và 334 tỷ đồng cho danh mục cổ phiếu. Do đó, LNTT sụt giảm còn 174 tỷ đồng (so với 564 tỷ đồng cùng kỳ). Trong Q1/2021, chúng tôi kỳ vọng BVH sẽ không còn phải trích lập cho danh mục cổ phiếu, nhờ đó lợi nhuận dự bảo tăng mạnh.

• Nếu không còn ý kiến loại trừ của kiểm toán trong BCTC soát xét cả năm, BVH sẽ được cấp margin trở lại trong thời gian tới.

Định giá: Năm 2021, ước tính tổng doanh thu đạt 53.361 tỷ đồng (+9%) và LNTT đạt 1.873 tỷ đồng (-6,2%). BVH đang giao dịch ở mức định giá 2021 P/B là 2,2x, thấp hơn so với mức bình quân 10 năm.

Rủi ro: Mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp lâu hơn dự kiến.

▪ BVH hiện đang nằm trong xu hướng tăng ngắn hạn kể từ vùng đáy tháng 01/2021. Trong khi đó, BVH cũng đã đi ngang và tích luỹ trong một biên độ hẹp từ 58.500 đến 62.000.

▪ Với xu hướng tăng hiện tại, BVH có nhiều khả năng hơn sẽ phá biên trên của vùng đi ngang nói trên để tiếp tục giai đoạn tăng giá trong ngắn hạn.

▪ Vùng kháng cự gần tiếp theo trên cổ phiếu BVH sau khi phá 62.000 là 72.000; đây cũng là mục tiêu giá trong ngắn hạn trên cổ phiếu này.

Nguồn: SSI

×
tvi logo