Báo cáo cập nhật CTG 03.2021: Kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong 2021

Báo cáo cập nhật CTG 03.2021: Kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong 2021

Lượt xem: 401
  •  

KQKD Quý 4 tăng trưởng mạnh nhờ NIM mở rộng và chi phí dự phòng giảm

Ngân hàng Vietinbank đã công bố kết quả kinh doanh Quý 4 với LNST 5.356 tỷ đồng (+101,7% yoy). Kết quả tích cực này là chủ yếu NIM mở rộng, giảm chi phí dự phòng và giảm CIR.

NIM mở rộng

Năm 2020, NIM của CTG đạt mức 2,72%, tăng 2 bps so với năm 2019. Tính riêng Quý 4/2020, NIM CTG đạt mức 3,19%, tăng 39 bps so với cùng kỳ và 28 bps so với Quý 3. Sự gia tăng NIM của CTG trong 2 quý cuối năm là nhờ chi phí vốn giảm mạnh.

Chất lượng tài sản cải thiện mạnh

Quý 4/2020, Vietinbank đã thực hiện mua lại toàn bộ trái phiếu VAMC và thực hiện trích lập dự phòng 100% cho tài sản này. Tỷ lệ NPL cuối Quý 4 giảm về mức 0.94%, là mức thấp nhất trong 4 năm gần đây. Tỷ lệ LLRC tăng lên mức 132%.

Hợp đồng Banca tạo ra đệm lợi nhuận cho những năm tới

Vietinbank đã công bố hợp đồng hợp tác phân phối bảo hiểm độc quyền với Manulife. Chúng tôi ước tính giá trị khoản phí trả trước vào khoảng 250 triệu USD và giả định thận trọng rằng khoản phí trả trước này sẽ được ghi nhận đều trong 4 năm.

Hiệu quả hoạt động

Hiệu quả hoạt động của CTG đã có sự cải thiện đáng kể trong những năm qua. Mức ROE của CTG đã tăng lên 16,8% trong năm 2020.

Quan điểm đầu tư

Vietinbank là một trong những ngân hàng có sự cải thiện mạnh mẽ nhất trong vài năm qua. Trong giai đoạn từ 2018-2020, CTG tăng trưởng LNST sau thuế bình quân là 61%, ROE tăng từ mức 8% lên 16,8%, NPL giảm từ mức 1,59% về còn 0.94% và LLRC tăng từ 95% lên 132%. Với sự cải thiện này, Vietinbank đã bước vào nhóm ngân hàng có chất lượng tài sản hàng đầu và dự kiến hiệu quả hoạt động cũng sẽ bước vào nhóm đầu trong năm 2021. Bên cạnh đó, BVSC kỳ vọng lợi nhuận của CTG sẽ tiếp tục tăng trưởng cao trong năm 2021 với mức tăng ước tính khoảng 43,5%. Từ đó BVSC cho rằng CTG xứng đáng được định giá ở mức P/B cao hơn. Do đó chúng tôi đánh giá OUTPERFORM đối với CTG với mức giá mục tiêu là 50.800 VND/CP tương ứng với mức P/B dự báo 2021 là 1,75 lần và tương đương với mức tăng giá kỳ vọng 36,4% so với mức giá đóng cửa ngày 26/02/2021 là 37.250 VND/CP.

KQKD Quý 4 tăng trưởng mạnh nhờ NIM mở rộng và chi phí dự phòng giảm

Ngân hàng Vietinbank đã công bố kết quả kinh doanh Quý 4 với LNST 5.356 tỷ đồng (+101,7% yoy). Kết quả tích cực này là chủ yếu NIM mở rộng, giảm chi phí dự phòng và giảm CIR. Cụ thế một số chỉ tiêu như sau:

Tín dụng tăng trưởng thấp hơn bình quân ngành

Cuối Quý 4/2020, tín dụng Vietinbank đạt 1.026 nghìn tỷ đồng, tăng 5,2% QoQ. Tương tự như xu hướng tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng trong hệ thống, tín dụng của CTG cũng tăng chủ yếu trong Quý 4 và tăng trưởng dựa trên sự gia tăng của cho vay khách hàng. Nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn, khách hàng cá nhân, SME và FDI tăng trưởng tín dụng lần lượt là 3,4%, 5,7%, 7,8% và 10% QoQ.

Tăng trưởng trưởng tín dụng năm 2020 của CTG đạt 7,8% YTD, là mức thấp hơn so với trung bình ngành. Mức tăng trưởng tín dụng vừa phải của CTG do hạn chế của CAR. Đầu năm 2021, Vietinbank đã chính thức đăng ký áp dụng Basel 2 theo Thông tư 41. Cùng với đó, Nghị định 121 cũng tạo ra hành lang pháp lý giúp cho CTG có thể tăng vốn. Vietinbank cũng đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2017-2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 28,79%, điều này dự kiến sẽ giúp CAR của CTG có sự cải thiện đáng kể.

NIM mở rộng

Năm 2020, NIM của CTG đạt mức 2,72%, tăng 2 bps so với năm 2019. Tính riêng Quý 4/2020, NIM CTG đạt mức 3,19%, tăng 39 bps so với cùng kỳ và 28 bps so với Quý 3. Sự gia tăng NIM của CTG trong 2 quý cuối năm là nhờ chi phí vốn giảm mạnh. Chi phí vốn của CTG giảm bắt nguồn từ lãi suy huy động giảm và CASA tăng. Vietinbank dành sự quan tâm cho việc gia tăng CASA để giảm chi phí vốn khi vẫn đang thực hiện miễn phí chuyển khoản cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Năm 2021, BVSC dự NIM của CTG tăng nhẹ lên mức 2,74% nhờ tỷ suất sinh lợi tài sản ổn định trong khi chi phí vốn giảm nhẹ so với năm 2020.

Chất lượng tài sản cải thiện mạnh

Quý 4/2020, Vietinbank đã thực hiện mua lại toàn bộ trái phiếu VAMC và thực hiện trích lập dự phòng 100% cho tài sản này, giá trị trích lập dự phòng cho trái phiếu VAMC trong năm 2020 vào khoảng 5.800 tỷ đồng. Như vậy, CTG không còn phải trích lập cho trái phiếu VAMC nữa dẫn tới chi phí dự phòng giảm và tạo ra dư địa tăng trưởng cao trong năm 2021.

Nợ tái cơ cấu của CTG cũng giảm từ 8.400 tỷ đồng cuối Quý 3 xuống còn 6.500 tỷ đồng cuối Quý 4. Tỷ lệ NPL cuối Quý 4 giảm về mức 0.94%, là mức thấp nhất trong 4 năm gần đây. Tỷ lệ LLRC tăng lên mức 132%, là mức cao nhất trong 9 năm gần đây. Với sự cải thiện qua từng năm thì chất lượng tài sản của của CTG đã bước vào nhóm dẫn đầu. Đặc biệt ở tiêu chí số ngày phải thu thì CTG đã liên tục ở mức thấp nhất hệ thống trong 3 năm gần đây.

Hợp đồng Banca tạo ra đệm lợi nhuận cho những năm tới

Vietinbank đã công bố hợp đồng hợp tác phân phối bảo hiểm độc quyền với Manulife, hợp đồng có thời hạn 16 năm. Thỏa thuận này bao gồm cả Manulife sẽ mua lại Aviva Việt Nam vì vậy CTG sẽ không phải bồi thường cho Aviva Việt Nam khi ký hợp đồng độc quyền với Manulife.

Vietinbank chưa công bố giá trị khoản phí trả trước cũng như thời gian ghi nhận. Chúng tôi ước tính giá trị khoản phí trả trước vào khoảng 250 triệu USD và giả định thận trọng rằng khoản phí trả trước này sẽ được ghi nhận đều trong 4 năm (tuy nhiên không loại trừ khả năng Vietinbank có thể ghi nhận hết vào một lần trong năm 2021). Vietinbank chưa ghi nhận khoản phí trả trước này trong năm 2020 do đang chờ sự phê duyệt thỏa thuận Manulife mua lại Aviva Việt Nam. Dự kiến thỏa thuận này có thể được phê duyệt trong Quý 1/2021, do đó Vietinbank có thể thực hiện ghi nhận khoản phí trả trước của hợp đồng Banca ngay trong Quý 1 này.

Hiệu quả hoạt động

Hiệu quả hoạt động của CTG đã có sự cải thiện đáng kể trong những năm qua. Mức ROE của CTG đã tăng lên 16,8% trong năm 2020 so với khoảng 8-12% trước đó, đây là mức ROE tiệm cận nhóm các ngân hàng có ROE cao nhất. Dự báo, ROE năm 2021 của CTG vào khoảng 20,2%. Với mức ROE này thì CTG sẽ bước vào nhóm các ngân hàng có hiệu quả hoạt động cao nhất hệ thống.

Quan điểm đầu tư

Vietinbank là một trong những ngân hàng có sự cải thiện mạnh mẽ nhất trong vài năm qua. Trong giai đoạn từ 2018-2020, CTG tăng trưởng LNST sau thuế bình quân là 61%, ROE tăng từ mức 8% lên 16,8%, NPL giảm từ mức 1,59% về còn 0.94% và LLRC tăng từ 95% lên 132%. Với sự cải thiện này, Vietinbank đã bước vào nhóm ngân hàng có chất lượng tài sản hàng đầu và dự kiến hiệu quả hoạt động cũng sẽ bước vào nhóm đầu trong năm 2021. Bên cạnh đó, BVSC kỳ vọng lợi nhuận của CTG sẽ tiếp tục tăng trưởng cao trong năm 2021 với mức tăng ước tính khoảng 43,5%. Từ đó BVSC cho rằng CTG xứng đáng được định giá ở mức P/B cao hơn. Do đó chúng tôi đánh giá OUTPERFORM đối với CTG với mức giá mục tiêu là 50.800 VND/CP tương ứng với mức P/B dự báo 2021 là 1,75 lần và tương đương với mức tăng giá kỳ vọng 36,4% so với mức giá đóng cửa ngày 26/02/2021 là 37.250 VND/CP.

Nguồn: BVSC

×
tvi logo