Báo cáo cập nhật cổ phiếu TPB 24/09/2021

Báo cáo cập nhật cổ phiếu TPB 24/09/2021

Lượt xem: 134
  •  

Triển vọng:

(1) Duy trì triển vọng là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao nhất ngành: TPB tăng trưởng tín dụng 16,6% sau 8 tháng 2021 và được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng cao nhất ngành 17,4% trong Q3.2021. Chúng tôi kỳ vọng hạn mức tín dụng của TPB sẽ tiếp tục được cấp cao hơn trong các tháng cuối năm và ngân hàng có thể đạt mức tăng trưởng trên 20%.

(2) Công nghệ giúp giảm chi phí họat động: quy mô nhân sự của TPB tăng chậm hơn quy mô tài sản của ngân hàng và tỷ lệ chi phí CIR thấp hơn các ngân hàng có quy mô tương đương.

(3) Quy mô tập khách hàng cá nhân tăng nhanh lên 3,8 triệu.

(4) Thị phần phát hành trái phiếu của chứng khoán TPBS liên tục gia tăng và đạt 10% trong nửa đầu năm 2021 nếu ngoại trừ trái phiếu phát hành bởi các ngân hàng.

(5) Phát hành thành công 100 triệu cổ phiếu cho NĐT trong nước giúp tăng BVPS tăng thêm 4,8% (1.026 VND) và tỷ lệ sở hữu nước ngoài giảm từ 30% xuống 27,4%

Khuyến nghị: Chúng tôi tăng nhẹ dự phóng LNTT năm 2021 của TPB đạt 6.065 tỷ đồng (+38% yoy), tương đương EPS đạt 4.141 đồng/cổ phiếu và BVPS đạt 22.009 đồng/cổ phiếu.

Chúng tôi ước tính mức giá hợp lý cho cổ phiếu TPB là 48.040 đồng/cổ phiếu dựa trên phương pháp định giá So sánh P/B và mức định giá 2,2x. Với kỳ vọng tài sản và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng cao trong dài hạn. Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu TPB. Đơn vị: Tỷ đồ

Lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng ấn tượng mặc dù không còn ghi nhận phí Upfront bảo hiểm

H1.2021, TPB ghi nhận LNTT đạt 3.007 tỷ đồng, tăng trưởng 48% so với cùng kỳ 2020 mặc dù không còn khoản thu nhập đột biến từ phí Upfront bảo hiểm. Đóng góp lớn nhất đến từ thu nhập lãi thuần khi TPB ghi nhận NIM tăng mạnh lên 4,8%, đồng thời tiếp tục có tốc độ tăng trưởng tín dụng trong nhóm cao nhất ngành.

Tăng trưởng tín dụng đạt 16,6% tính đến ngày 31.08.2021. Trong kỳ nâng room tăng trưởng tín dụng Q3.2021, TPB được cấp hạn mức cao nhất 17,4%. Điều này một phần cho thấy NHNN đánh giá cao TPB khi đánh giá các tiêu chí để làm căn cứ cấp hạn mức tín dụng như chất lượng tài sản, quản trị rủi ro, lượng vốn dồi dào và mức độ đóng góp, hỗ trợ xã hội. Chúng tôi kỳ vọng TPB tiếp tục được nâng hạn mức tín dụng trong các tháng cuối năm và tốc độ tăng trưởng tín dụng có thể đạt trên 20% cho cả năm 2021.

Thu nhập ngoài lãi H1.2021 của TPB đạt 1.443 tỷ đồng (+4% yoy). Tốc độ tăng trưởng ghi nhận chậm do TPB có khoản lợi nhuận bất thường gần 400 tỷ đồng phí Upfront từ hợp đồng bảo hiểm trong nửa đầu năm 2020. Các hoạt động thu phí khác như bảo hiểm, thanh toán và hoạt động mua bán trái phiếu vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Phát hành thành công 100 triệu cổ phiếu giúp BVPS tăng thêm 4,8% (1.026 VND) và tỷ lệ sở hữu nước ngoài giảm từ 30% xuống 27,4%

Chi phí trích lập ghi nhận 1.003 tỷ đồng (+31% yoy). Tỷ lệ nợ xấu duy trì thấp 1,1%, trong đó phân khúc khách hàng cá nhân có tỷ lệ nợ xấu 1,5% và phân khúc SME có nợ xấu 0,8%.

Dư nợ tái cơ cấu ghi nhận 1.300 tỷ đồng cuối H1.2021. Nếu tính tổng dư nợ của khách hàng có khoản vay tái cơ cấu thì ở mức 6.500 tỷ đồng, giảm so với mức 8.200 tỷ đồng giữa năm 2020. Tại thời điểm tháng 6, TPB đã hoàn thành trích lập 30% chi phí trích lập bổ sung theo yêu cầu của Thông tư 03. Áp lực trích lập cho nửa cuối năm vì thế giảm xuống thấp.

Nguồn: VCBS 

×
tvi logo