Báo cáo cập nhật cổ phiếu SZC 28/09/2021

Báo cáo cập nhật cổ phiếu SZC 28/09/2021

Lượt xem: 176
  •  

ĐỊNH GIÁ

Giá đóng cửa của cổ phiếu của SZC ngày 27/9/2021 đã vượt mức giá mục tiêu mà chúng tôi đưa ra trong Báo cáo nhanh ngày 19/4/2021 (link) và báo cáo triển vọng tháng 7/2021 (link). Chúng tôi đánh giá trong bối cảnh hiện tại, giá cổ phiếu đã phản ánh hợp lý so với tiềm năng của doanh nghiệp trong năm 2021 và chúng tôi đưa ra đánh giá PHÙ HỢP thị trường với giá mục tiêu 47.086 đồng/cp (+3,2% so với giá đóng cửa ngày 27/09/2021)

TRIỂN VỌNG DOANH NGHIỆP

Chúng tôi vẫn duy trì đánh giá triển vọng dài hạn tích cực cho doanh nghiệp với các lợi thế sẵn có. Tuy nhiên, trong ngắn hạn do ảnh hưởng chung của tình hình đại dịch Covid19, tiến độ triển khai và kinh doanh của các dự án có thể bị ảnh hưởng. Động lực dài hạn cho SZC vẫn phụ thuộc vào 4 yếu tố sau:

1. Mở bán khu dân cư Hữu Phước: KDC với tổng diện tích hơn 40 ha dự kiến là chất xúc tác mạnh mẽ cho doanh nghiệp trong ngắn hạn. Kế hoạch doanh thu trong năm 2021 là 90 tỷ đồng

2. Cho thuê đất KCN ổn định qua các năm

3. Triển khai các giai đoạn tiếp theo của KDC Châu Đức

4. Tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt ổn định qua các năm: hàng năm dự kiến chia 10% mệnh giá

KQKD 6T2021

VỀ DOANH THU

Doanh thu thuần (DTT) đạt 403 tỷ đồng (+66% yoy, đạt 69% KH năm) chủ yếu là doanh thu hạch toán từ cho thuê đất và chi phí quản lý. Trong kỳ, BOT 768 vẫn chưa được phép vận hành nên chưa phát sinh doanh thu. KDC Hữu Phước cũng chưa ghi nhận mở bán và doanh số bán.

Trong kỳ, số dư doanh thu chưa thực hiện dài hạn giảm nhẹ còn 233 tỷ đồng (đầu năm 240 tỷ đồng). Số dư người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm khoảng 100 tỷ đồng – mặc dù công ty không thuyết minh số dư phát sinh lũy kế cho các khoản mục này, tuy nhiên theo chúng tôi nhận định, doanh thu sẽ chủ yếu ghi nhận theo phương thức 1 lần, với giá cho thuê đất + hạ tầng khoảng 80 USD/m2/chu kỳ thuê, ước tính công ty đã cho thuê khoảng hơn 21 ha.

SZC cũng đã hạch toán 44,5 tỷ đồng từ việc cho D2D thuê đất. Tính tới 30/6/2021, giá trị tiền thuê đất D2D trả trước cho 32 ha là 259,3 tỷ đồng cho 2 hợp đồng thuê (HĐ thuê 13,1 ha bắt đầu từ 19/11/2015). Chi phí bình quân là 35 USD/m2/chu kỳ thuê.

VỀ LỢI NHUẬN

Lợi nhuận gộp đạt 258 tỷ đồng (+88% yoy), biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện lên 64% (cùng kỳ đạt 56%). Chúng tôi cho rằng biên lợi nhuận cải thiện do giá cho thuê tốt hơn và quỹ đất có giá vốn rẻ được phân bổ giúp giảm giá vốn.

Tình hình bán hàng dự án tính tới 30/6/2021

Lợi nhuận từ HĐKD chính đạt 231 tỷ đồng (+75% yoy), biên lợi nhuận cũng tăng lên 57% (cùng kỳ đạt 54%). Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 108%, chủ yếu là chi phí cho nhân viên quản lý tăng rất mạnh từ 7,5 tỷ đồng lên 16,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 192 tỷ đồng (+73% yoy, vượt 9,3% kế hoạch cho năm 2021).

2 quý cuối 2021

Mặc dù đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, chúng tôi cho rằng SZC sẽ tiếp tục hạch toán khoản doanh thu từ phí cho thuê đất KCN, tổi thiểu nếu không phát sinh thêm hợp đồng ký mới. Công ty vẫn có thể hạch toán doanh thu/lợi nhuận từ diện tích đất đã cho D2D. Ngoài ra, trường hợp dịch được kiểm soát tốt công ty vẫn còn nguồn thu từ việc mở bán KDC Hữu Phước.

Nguồn: VCBS 

×
tvi logo