Báo cáo cập nhật cổ phiếu STB 3/11/21

Báo cáo cập nhật cổ phiếu STB 3/11/21

Lượt xem: 232
  •  

Đợt dịch Covid-19 lần 4 tác động đến thu nhập của STB nhưng không ảnh hưởng đáng kểđến chất lượng tài sản. Chúng tôiduy trì kỳ vọng việc xửlý tài sản tồn đọng sẽ hoàn tất vào năm 2023. Chúng tôi nâng giá mục tiêu lên 35.800 đồng/cp do kết quả kinh doanh 9T2021 tốt hơn kỳ vọng. Lặp lại khuyến nghị MUA.

Lợi nhuận trước thuế 9T2021 tăng trưởng 39,7% YoY. Trong đó, tăng trưởng thu nhập lãi thuần đến từ tăng CASA và giảm tiền gửi có kỳ hạn. Phí dịch vụ giảm mạnh trong Q3/21 do tác động của dịch Covid-19, khiến thu nhập ngoài lãi 9T2021 giảm nhẹ so với cùng kỳ. Chi phí dự phòng giảm 15,5% YoY do nợ xấu giảm so với cùng kỳ.

Chất lượng tài sản không bị suy giảm trong đợt dịch lần 4. Mặc dù có tới 67% dư nợ của STB ở miền Nam, nơi chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19 lần 4, tuy nhiên, chất lượng tài sản vẫn được giữ ở mức tốt:

• Tỷ lệ nợ xấu đến cuối Q3/21 ở mức tương đương so với Q2/21 với 1,56% và giảm 57 điểm cơ bản so với cùng kỳ.

• Nợ nhóm 2 (một chỉ báo sớm của nợ xấu) chỉtăng thêm 915 tỷ đồng, tương đương 0,26% dư nợ. Tỷ lệ nợ nhóm 2 đến cuối Q3/21 ở mức 0,51%.

• Nợ tái cơ cấu do Covid-19 đến cuối Q3/21 còn lại không đáng kể.

Chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu của STB sẽ duy trì xu hướng giảm khi STB tiếp tục xử lý các khoản nợ xấu tồn đọng.

Tiến độ xử lý tài sản tồn đọng vẫn diễn biến tích cực. Chúng tôi ước tính giá trị tài sản tồn đọng (sau dự phòng) đến cuối Q3/21 còn khoảng 33.000 tỷ đồng, giảm 20% so với đầu năm.

Tại ĐHCĐ vào T4/21, ban lãnh đạo đã cung cấp một số thông tin liên quan đến khoản nợ có tài sản đảm bảo là 32,5% STB (tương đương 613 triệu cổ phiếu STB) của cựu Phó Chủ tịch Trầm Bê. Theo đó, giá cổ phiếu đủ để thanh toán cả gốc, lãi và lãi phạt vào khoảng 33.000-34.000 đồng/cp, tương đương 20.000-21.000 tỷ đồng.

Đối với khoản nợ được đảm bảo bởi KCN Phong Phú, khu đất này vẫn đang trong quá trình thanh tra khiến STB chưa thể đem ra đấu giá trở lại. Giá khởi điểm mà STB chào bán vào năm 2020 là 6.651 tỷ đồng. Chúng tôi kỳ vọng những tiến triển trong việc xử lý hai khoản nợ lớn nói trên sẽ là chất xúc tác cho chất lượng tài sản và giá cổ phiếu STB.

Chúng tôi duy trì dự phóng quá trình xử lý tài sản tồn đọng của STB sẽ hoàn tất vào năm 2023.

Chúng tôi lặp lại khuyến nghị MUA và nâng giá mục tiêu 1 năm lên 35.800 đồng/cp theo phương pháp chiết khấu thu nhập thặng dư. Giá mục tiêu của chúng tôi tương đương với P/E và P/B dự phóng 1 năm là 14,0 và 1,7 lần.

P/E dự phóng của chúng tôi cao hơn trung vị ngành (10,2 lần) do STB vẫn đang trong quá trình trích lập dự phòng cho các tài sản tồn đọng và do đó, lợi nhuận chưa phản ánh chính xác khả năng sinh lời thực sự của STB.

P/B dự phóng của chúng tôi thấp hơn trung vị ngành (1,92 lần) do STB vẫn còn một lượng tài sản tồn đọng khá lớn (khoảng 33.000 tỷ đồng) cần phải xử lý trong những năm tới.

Nguồn: ACBS 

×
tvi logo