Báo cáo cập nhật cổ phiếu PVD 06/09/2021

Báo cáo cập nhật cổ phiếu PVD 06/09/2021

Lượt xem: 153
  •  

Kết quả kinh doanh 6T2021 và triển vọng sắp tới

Tiếp tục đà sụt giảm trong Quý I, PVD công bố kết quả kinh doanh 2Q2021 với doanh thu VND1,112 tỷ (-24% n/n) và LNST thuộc cổ đông công ty mẹ VND8,3 tỷ (-86% n/n). Với kết quả này, PVD ghi nhận doanh thu 6T2021 giảm 47% n/n còn VND1,661 tỷ và LNST thuộc cổ đông công ty mẹ lỗ VND95,3 tỷ trong khi cùng kỳ lãi VND86 tỷ. Sự sụt giảm trong KQKD này là do:

(1) giá thuê các giàn khoan tự nâng JU trung bình giảm 15%,

(2) hiệu suất sử dụng giàn khoan tự nâng sở hữu 6T2021 giảm còn 72% so với mức 89% cùng kỳ mặc dù đã cải thiện tốt trong Q2,

(3) không có doanh thu từ giàn khoan thuê trong khi 6T2020 có trung bình 2,4 giàn,

(4) trích lập dự phòng VND34,9 tỷ, trong đó VND28,5 tỷ là từ khoản phải thu của KrisEnergy Campuchia do công ty này thông báo không có khả năng thanh toán, và

(5) doanh thu từ dịch vụ kỹ thuật giếng khoan cũng giảm 43%.

Về triển vọng 2H2021 và 2022, chúng tôi có những lưu ý sau:

+ Dự kiến thu hồi nợ xấu từ PVEP VND70-80 tỷ trong 2H2021

+ Hiệu suất hoạt động của các gìàn tự nâng cải thiện trong 2H2021 khi mà cả 4 giàn JU đều đã ký được hợp đồng.

- Tiếp tục trích lập dự phòng nợ xấu cho khoản phải thu của KrisEnergy Campuchia. Theo báo cáo tài chính Q2, khoản phải thu này trị giá VND94,9 tỷ.

- Do tình hình dịch bệnh kéo dài, giá thuê giàn dự kiến vẫn ở ngưỡng thấp trong khi giàn PVD V-TAD có thể sẽ đi vào hoạt động từ cuối Q4/2021 thay vì Q3 như trước đây.

+ 2022: kết quả kinh doanh của PVD sẽ hồi phục tốt hơn khi mà giàn PVD V-TAD sẽ hoạt động cả năm. Ngoài ra, với kỳ vọng tình hình dịch bệnh sẽ cải thiện từ 2022, nhu cầu khai thác dầu thô dự kiến sẽ tăng trở lại và hỗ trợ tốt cho giá thuê giàn cũng như hiệu suất hoạt động các giàn khoan của PVD.

Nhìn chung, cùng với giá dầu Brent dự phóng ở mức USD69/ thùng, doanh thu PVD dự phóng đạt VND4.001 tỷ (-23,5% n/n) và LNST thuộc cổ đông công ty mẹ VND115 tỷ (- 37% n/n). Cùng với triển vọng hồi phục trên, chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ với cổ phiếu này tại mức giá mục tiêu của VND22,000/ cp.

Nguồn: ACBS 

×
tvi logo