Báo cáo cập nhật cổ phiếu KBC 12/01/22

Báo cáo cập nhật cổ phiếu KBC 12/01/22

Lượt xem: 97
  •  

Kết quả kinh doanh

Mặc dù các tỉnh phía Bắc có KCN của KBC là Bắc Ninh, Hải Phòng và Bắc Giang đã nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của vi rút trong sóng COVID thứ 4 nhưng kết quả kinh doanh Q3/2021 của KBC vẫn thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi với doanh thu thuần đạt 325 tỷ đồng (+61% n/n) và lỗ 59 tỷ đồng, gấp gần 7 lần so với Q3/2020 do không có đóng góp từ việc cho thuê đất tại các KCN Tràng Duệ và Quang Châu. Trong 9T2021, doanh thu thuần đạt hơn 3.000 tỷ đồng (+231% n/n) và LNST tăng lên 733 tỷ đồng (+660% YoY), lần lượt hoàn thành 47% và 37% kế hoạch nhờ 82,6ha đất công nghiệp cho thuê tại các KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, Quang Châu, Tân Phú Trung, Tràng Duệ, 4,5ha đất ở bàn giao tại KĐT Tràng Duệ và 5,4ha nhà xưởng.

Dự phóng 2021

Do KQKD Q3/2021 thấp hơn kỳ vọng nên chúng tôi điều chỉnh doanh thu năm 2021 giảm 18% xuống 4.659 tỷ đồng (+117% n/n) và LNST giảm 22% xuống 1.229 tỷ đồng (+275% n/n), tương ứng 71% và 61% kế hoạch do diện tích đất công nghiệp bàn giao điều chỉnh giảm từ 165ha giảm xuống 131ha tại các KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, Quang Châu, Tân Phú Trung và Tràng Duệ.

Cập nhật dự án

Theo Ban lãnh đạo KBC, trong ĐHCĐ sắp tới, công ty sẽ thảo luận về giao dịch bán sỉ 50ha/năm với giá trị từ 10.000 – 12.000 tỷ đồng tại Khu đô thị Tràng Cát. Dự án này đang trong giai đoạn san lấp và dự kiến bàn giao từ năm 2022.

Bên cạnh đó, KBC đang đề xuất đầu tư 5 cụm công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên với tổng diện tích 375ha, trong đó 3 cụm công nghiệp Kim Động (75ha), Chính Nghĩa (75ha), Đặng Lễ (75ha) đã được phê duyệt vào cuối tháng 12/2021. Chúng tôi giả định KBC sẽ vận hành các dự án này từ năm 2024 với giá thuê đất dự kiến từ 110 USD/m2 .

Cũng vào cuối tháng 12/2021, Phó Thủ tướng đã phê duyệt bổ sung KCN Bình Giang 2 (303,27ha), KCN Thanh Hà 2 (250ha) và KCN Kim Thành 2 (437,24ha) vào quy hoạch đất công nghiệp của tỉnh Hải Dương. Như vậy, tổng diện tích đất công nghiệp của KBC tại Hải Dương tăng hơn 553ha lên hơn 853ha, bao gồm KCN Bình Giang (453,27ha) và KCN Thanh Hà (400ha). Chúng tôi giả định rằng KBC sẽ vận hành các dự án này từ năm 2025 với giá thuê đất dự kiến từ 90 USD/m2 .

Dự phóng và định giá năm 2022

Chúng tôi kỳ vọng KQKD sẽ tăng trưởng vượt bậc vào năm 2022 với doanh thu ước đạt 14.382 tỷ đồng (+209% n/n) và LNST ước đạt 5.063 tỷ đồng (+312% n/n) chủ yếu nhờ 222ha đất công nghiệp được bàn giao tại KCN Quang Châu, Tân Phú Trung, Nam Sơn Hạp Lĩnh và 39ha tại các KĐT Phúc Ninh, Tràng Duệ, Tràng Cát.

Nhìn chung, sự gia tăng đầu tư vào cơ sở hạ tầng và xu hướng China +1 sẽ là động lực tăng trưởng chính cho KBC trong dài hạn. Mặt khác, chúng tôi cũng lưu ý về tình hình dịch bệnh phức tạp, chi phí giải phóng mặt bằng tăng và thị trường bất động sản công nghiệp tại Hải Phòng ngày càng cạnh tranh gay gắt khi công ty bất động sản lớn nhất Vinhomes (HSX: VHM) đang mở rộng sang phân khúc công nghiệp với diện tích thương phẩm tại Hải Phòng là 1.182ha. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 75.084 đ/cp vào cuối năm 2022 nhờ giao dịch bán sỉ tại KĐT Tràng Cát và bổ sung các dự án KCN mới tại tỉnh Hải Dương và Hưng Yên.

Nguồn: ACBS 

×
tvi logo