Báo cáo cập nhật cổ phiếu BWE

Báo cáo cập nhật cổ phiếu BWE

Lượt xem: 223
  •  

KẾT QUẢ KINH DOANH DUY TRÌ VỮNG CHẮC TRONG THỜI KỲ DỊCH BỆNH

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

• Hoạt động kinh doanh cốt lõi ổn định nhờ cải thiện hoạt động sản xuất, giảm chi phí sản xuất kinh doanh.

• Các nhà máy cũ đã chạy tối đa công suất. Tiến hành đầu tư mở rộng nâng cấp nhà máy nước, nhà máy xử lí rác thải, nước thải phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ gia tăng trong tương lai.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH: THEO DÕI

Giá giao dịch hiện tại : 40,000 – 40,200 VNĐ/cổ phiếu

Giá dự báo : 41,00 – 42,000 VNĐ/cổ phiếu

Thời gian nắm giữ : <= 12 tháng

Lợi nhuận dự báo : 4%

6 tháng đầu năm duy trì ổn định

Doanh thu và lợi nhuận quý 2 năm 2021 của công ty phục hồi so với quý 1 và tăng trưởng khá tốt so với năm ngoái. Doanh thu thuần quý 2 tăng trưởng 13.7% yoy, so với mức giảm -8% trong quý 1. Mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế quý 2 cũng tốt hơn so với quý 1, đạt 44% so với 35%. Tổng hợp kết quả kinh doanh 6 tháng, mặc dù công ty chỉ đạt mức tăng trưởng doanh thu 2.6% nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng khá mạnh ở con số 39%. Kết quả kinh doanh theo đánh giá của chúng tôi là khá ổn trong bối cảnh dịch bệnh và kết quả kinh doanh vững chắc này đến từ việc: (1) doanh nghiệp đã tích cực cải thiện trong quá trình sản xuất kinh doanh, giảm tỷ lệ thất thoát nước, góp phần giảm chi phí sản xuất kinh doanh hàng năm (biên lãi gộp 6 tháng 2021 cao hơn so với biên lãi gộp cùng kỳ năm ngoái) (2) công ty được hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính với số tiền 31 tỷ đồng trong khi 6 tháng đầu năm 2020 phải trích lập 19 tỷ đồng

Hoàn thành đầu tư nâng cấp, mở rộng công suất cấp nước

Như chúng tôi đã đề cập trong báo cáo trước, công ty đã không đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất từ năm 2017. Với việc nhu cầu tiêu thụ nước liên tục gia tăng (do Bình Dương liên tục thu hút nguồn FDI vào việc xây dựng các nhà máy sản xuất và BWE vẫn giữ ví trí độc quyền trong việc sản xuất và cấp nước sạch), các nhà máy cũ của công ty đã chạy tối đa công suất đến năm 2020. Do đó, ban lãnh đạo công ty đã lên kế hoạch thực hiện đầu tư nhằm mở rộng công suất nhà máy nước và đã hoàn thành ngay trong năm 2020. Cụ thể các nhà máy mới được đầu tư và đưa vào sử dụng trong năm 2020 bao gồm: Nhà máy nước Tân Hiệp (công suất 100,000 m3/ngày đêm), Nhà máy nước Tân Uyên (công suất 50,000 m3/ngày đêm), Nhà máy nước Uyên Hưng (công suất 30,000 m3/ngày đêm) và Nhà máy nước Chơn Thành (công suất 30,000 m3/ngày đêm). Qua đó, nâng tổng công suất cấp nước lên 207 triệu m3/năm, tăng trưởng gần 19%.

Ngoài ra, mảng xử lý nước thải, rác thải mặc dù cho khu công nghiệp đóng góp còn nhỏ nhưng cũng liên tục tăng trưởng khá cao và được đánh giá vẫn còn nhiều tiềm năng. Do vậy, công ty cũng vẫn tiếp tục đầu tư xây dựng mới các nhà máy xửlý rác thải, nước thải.

Rủi ro

• Dịch bệnh diễn biến phức tạp và bùng phát mạnh trở lại tại Bình Dương và các tỉnh phía Nam sẽ ảnh hưởng trực tiếp nhu cầu tiêu thụ nước và hoạt động của các doanh nghiệp

Nguồn: CTS 

×
tvi logo