ACV - Cổ đông phê duyệt đầu tư vào dự án LTA

ACV - Cổ đông phê duyệt đầu tư vào dự án LTA

Lượt xem: 233
  •  

• Chúng tôi đã tham gia ĐHCĐ bất thường lần thứ 1 năm 2020 của Tổng CT cảng hàng không Việt Nam (ACV), diễn ra ngày 15/12/2020 tại TP. HCM.

• Cổ đông thông qua khoản đầu tư lớn của ACV tại dự án thành phần thứ ba của Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (LTA), với tổng vốn XDCB đạt 99 nghìn tỷ đồng. Tương ứng, ACV sẽ tài trợ khoản vốn XDCB của dự án thành phần thứ ba này bằng ít nhất 36 nghìn tỷ đồng vốn chủ sở hữu và phần còn lại bằng nguồn vốn hợp lệ khác (bao gồm cả vốn chủ sở hữu và nợ). Khoản nợ vay dùng cho dự án thành phần thứ ba của LTA sẽ không được Chính phủ bảo lãnh.

• Trong ĐHCĐ bất thường, các nội dung thảo luận xoay quanh dự án LTA, cơ chế pháp lý đã được thông qua cho tài sản hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư (bao gồm đường băng) và khả năng niêm yết trên sàn HOSE.

• Trong khi đó, ACV chưa công bố kế hoạch cho KQKD quý 4/2020 và lợi nhuận năm 2021 của công ty.

ACV được phê duyệt làm chủ đầu tư dự án thành phần thứ ba của LTA. Ngày 11/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư cho dự án LTA giai đoạn 1. Dự án LTA Giai đoạn 1 được phân chia thành 4 dự án thành phần, bao gồm (1) các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước (hải quan, công an cửa khẩu và công an địa phương), (2) các công trình phục vụ quản lý bay (tháp quản lý không lưu), (3) các công trình thiết yếu trong cảng hàng không (nhà ga hành khách hàng không, đường băng, sân đỗ, nhà ga hàng hoá thứ nhất, hạ tầng kết nối và bãi đậu xe) và (4) các công trình hàng không khác (nhà ga hàng hóa thứ hai, các cơ sở logistics, suất ăn hàng không và dịch vụ khác). Chính phủ đã phê duyệt ACV là nhà đầu tư và phát triển dự án thành phần thứ ba. LTA giai đoạn 1, sẽ có một đường băng, cung cấp công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa cho TP.HCM và các tỉnh thành lân cận. Việc xây dựng dự kiến bắt đầu vào cuối năm 2020 và hoàn thành vào năm 2025. Theo ban lãnh đạo, dự án thành phần thứ ba có thời hạn hoàn vốn từ 12-12,5 năm và IRR dự phóng là khoảng 16%. Ngoài ra, ban lãnh đạo chia sẻ rằng quá trình giải phóng mặt bằng và huy động nợ đang tiến triển tích cực. Ngoài ra, theo ban lãnh đạo, ACV sẽ thu phí cất cánh và hạ cánh đối với LTA khi đường băng được ACV đầu tư và phát triển - phù hợp với kỳ vọng hiện tại của chúng tôi.

ACV ghi nhận doanh thu cất cánh và hạ cánh tại các cảng hàng không do công ty quản lý từ năm 2021, dựa trên cơ sở pháp lý đã được phê duyệt đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư. Ban lãnh đạo chia sẻ rằng ACV sẽ ghi nhận doanh thu cất cánh và hạ cánh, nhưng công ty sẽ không ghi nhận lợi nhuận vì số tiền thu được sẽ được phân bổ lại cho Chính phủ (có thể thông qua chi phí được ghi nhận của ACV hoặc lãi của cổ đông thiểu số). Do đó, lợi nhuận của ACV sẽ tiếp tục loại trừ thu nhập từ đường băng, vốn là tài sản cơ sở hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư. Theo ACV, phương pháp hạch toán kế toán hiện tại đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư sẽ tiếp diễn đến cuối năm 2020 (doanh thu và chi phí liên quan đến các tài sản này được ghi nhận riêng biệt trong báo cáo KQKD của ACV). Do đó, kiểm toán viên sẽ không loại bỏ “vấn đề cần nhấn mạnh” liên quan đến tài sản cơ sở hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư trong báo cáo kiểm toán năm 2020 của ACV.

Việc ACV chuyển niêm yết sang sàn HOSE yêu cầu giải quyết tất cả các vấn đề còn tồn đọng Có hai vấn đề được kiểm toán nhấn mạnh, bao gồm (1) phương pháp hạch toán kế toán đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư và (2) chưa hoàn tất việc quyết toán cổ phần hóa. Theo ban lãnh đạo, ACV sẽ chuyển niêm yết sang sàn HOSE khi các vấn đề này được giải quyết, do đó khả năng ACV chuyển sang sàn HOSE vào đầu đến giữa năm 2021 là rất thấp. Chúng tôi nhận thấy rằng ban lãnh đạo đã bày tỏ thái độ tích cực trong việc ACV chuyển niêm yết sang sàn HOSE khi diễn biến này hỗ trợ khả năng huy động nợ và/hoặc vốn chủ sở hữu của ACV nhằm tài trợ cho dự án thành phần thứ ba của LTA.

Nguồn; VCSC

×
tvi logo