ACV: Lợi nhuận phục hồi khi du lịch quốc tế trở lại hoạt động

ACV: Lợi nhuận phục hồi khi du lịch quốc tế trở lại hoạt động

Lượt xem: 163
  •  

• Chúng tôi duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với Tổng CT Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đồng thời nâng giá mục tiêu thêm 13% lên 87.200 đồng/cổ phiếu.

• Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu do dự báo tăng trưởng hành khách dài hạn cao hơn cho 2026-2031 do chúng tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ giành được thị phần du lịch quốc tế từ các quốc gia trong khu vực. Hiện tại, chúng tôi giả định tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) đạt 15% đối với lượng hành khách quốc tế trong giai đoạn 2026-2031 so với trước đây là khoảng 12%.

• Tuy nhiên, giá mục tiêu của chúng tôi bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2022 của chúng tôi giảm 24% do chúng tôi cắt giảm dự báo lượng khách quốc tế xuống khoảng 36% xuống còn 14 triệu hành khách trong năm do mức độ sẵn sàng đi du lịch thấp hơn dự kiến do các biến thể COVID-19 mới.

• Trong khi đó, chúng tôi duy trì dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2025 cho ACV khi chúng tôi duy trì quan điểm rằng hành khách quốc tế sẽ phục hồi dần và đạt mức trước dịch COVID-19 vào năm 2025.

• Đối với năm 2022, chúng tôi dự báo doanh thu của ACV đạt 9,7 nghìn tỷ đồng (+104% YoY) với LNST sau lợi ích CĐTS đạt 2,5 nghìn tỷ đồng (+5 lần YoY), mà chúng tôi kỳ vọng sẽ được thúc đẩy bởi sự phục hồi của lượng hành khách quốc tế khi Việt Nam dỡ bỏ các hạn chế về tần suất các chuyến bay chở khách quốc tế định kỳ bắt đầu từ tháng 2/2022.

• Chúng tôi kỳ vọng ACV sẽ là người hưởng lợi chính từ việc phục hồi hàng không của Việt Nam sau đại dịch. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng định giá của ACV hiện hợp lý khi giá cổ phiếu của công ty này cao hơn mức trước dịch COVID-19 mặc dù triển vọng lợi nhuận của ACV thấp hơn so với trước dịch COVID-19 đáng kể trong 2 năm tới.

• Yếu tố hỗ trợ/(rủi ro): vốn XDCB thấp hơn/(cao hơn); mở rộng công suất sân bay nhanh hơn/(chậm hơn) so với dự kiến.

Việt Nam nới lỏng hạn chế đối với các chuyến bay quốc tế vào giữa tháng 2/2022 và hiện có kế hoạch căn nhắc COVID-19 là bệnh đặc hữu. Để chuẩn bị đón du khách nước ngoài trước cuối tháng 3/2022, Cục Hàng không Việt Nam (CAAV) đã dỡ bỏ tất cả các hạn chế về tần suất chuyến bay chở khách quốc tế vào ngày 15/02/2022 để khôi phục về tình trạng trước đại dịch. Chính phủ cũng đã chuyển sang trạng thái “bình thường mới” và dịch COVID-19 sẽ được coi là bệnh đặc hữu. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dịch COVID-19 sẽ không được kiểm soát trên toàn cầu trước năm 2023. Do đó, chúng tôi tin rằng lượng hành khách quốc tế sẽ phục hồi nhẹ vào năm 2022 và sau đó phục hồi mạnh từ năm 2023. Chúng tôi hiện dự báo số lượng hành khách quốc tế sẽ đạt mức trước dịch COVID vào năm 2025. Theo dự báo của chúng tôi, số lượng hành khách quốc tế của Việt Nam năm 2022 sẽ đạt khoảng 14 triệu - tương đương khoảng 34% con số trước dịch COVID của năm 2019.

Chúng tôi có quan điểm lạc quan về sự phục hồi của ngành hàng không Việt Nam sau đại dịch. Chúng tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ giành được thị phần du lịch quốc tế từ các quốc gia khác trong khu vực trong trung và dài hạn nhờ (1) kế hoạch được chuẩn bị tốt về phát triển cơ sở hạ tầng hàng không sau đại dịch, (2) tỷ lệ tiêm chủng với mức độ sẵn sàng tiêm chủng cao và khả năng tiếp cận vaccine cao và (3) Chính phủ duy trì các chính sách thân thiện để chào đón khách du lịch và các nhà sản xuất nước ngoài. Do đó, chúng tôi hiện giả định CAGR đạt 15% đối với số lượng hành khách quốc tế trong giai đoạn 2026-2031 so với mức khoảng 12% trong dự báo trước đây và 21% trong giai đoạn 2016-2019.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo