ACV: KQKD quý 4 tăng trưởng tốt

ACV: KQKD quý 4 tăng trưởng tốt

Lượt xem: 332
  •  
  • Tổng CT Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) công bố KQKD năm 2019 với doanh thu tăng 14% YoY đạt 18 nghìn tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 35% YoY đạt 8,3 nghìn tỷ đồng. Tính riêng quý 4/2019, doanh thu tăng 15% YoY đạt 4,8 nghìn tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng 98% YoY đạt 2,4 nghìn tỷ đồng.
  • Không tính đánh giá lại lãi/lỗ tỷ giá, LNTT cốt lõi của ACV tăng 25% YoY trong năm 2019 và 46% YoY trong quý 4/2019. Lợi nhuận quý 4/2019 tăng mạnh chủ yếu đến từ mức cơ sở thấp của biên lợi nhuận gộp ghi nhận trong quý 4/2018, chỉ đạt 42,5% so với mức 48,8% trong quý 4/2019.
  • Trong năm 2019, bao gồm nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng (DAD) và Cam Ranh (CXR), tăng trưởng lượng hành khách quốc tế tăng 14% YoY, hoàn thành 99% dự báo cả năm của chúng tôi. Ngoài ra, tăng trưởng lượng hành khách trong nước tăng 11% YoY, vượt 5,5% dự báo cả năm của chúng tôi.
  • LNST sau lợi ích CĐTS năm 2019 của ACV vượt 13% dự báo của chúng tôi, chúng tôi cho rằng diễn biến này đến từ gia tăng biên lợi nhuận gộp và thu nhập từ lãi cao hơn dự kiến và lỗ thuần từ đánh giá lại tỷ giá thấp hơn dự kiến. Trong khi đó, LNTT cốt lõi của ACV đã hoàn thành 108,5% giả định cả năm của chúng tôi.
  • ACV đặt mục tiêu doanh thu đạt 22 nghìn tỷ đồng và LNTT đạt 11 nghìn tỷ đồng trong năm 2020, lần lượt cao hơn 8,9% và 3,1% dự báo hiện tại của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng có khả năng điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
  • Chúng tôi cho rằng ACV sẽ là công ty được hưởng lợi chính trong sự bùng nổ du lịch và ngành hàng không của Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cho rằng kế hoạch vốn đầu tư lớn của ACV sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền tự do dài hạn của công ty.
Lượng hành khách Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ như dự kiến trong quý 4/2019. Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam (VNAT), lượng hành khách Trung Quốc tăng mạnh 36% YoY trong quý 4/2019 so với mức 4,4% YoY trong 9 tháng 2019. Chúng tôi lưu ý rằng Trung Quốc là thị trường nguồn lớn nhất của Việt Nam và hành khách Trung Quốc chiếm khoảng 40% tổng lượng hành khách quốc tế trong năm 2019. Tăng trưởng lượng hành khách Trung Quốc tăng đóng góp cho tăng trưởng doanh thu của ACV, trong đó doanh thu từ mảng dịch vụ hàng không (chủ yếu bao gồm thu phí dịch vụ hành khách) tăng 16% so với mức 13% trong 9 tháng 2019.
Biên lợi nhuận vượt dự báo của chúng tôi, với biên lợi nhuận gộp đạt 51% và biên lợi nhuận ròng đạt 45,5% trong năm 2019, lần lượt cao hơn 1,4 điểm phần trăm và 4,2 điểm phần trăm so với dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng mức chênh lệch này chủ yếu đến từ chi phí nhân công và chi phí khấu hao tăng thấp hơn dự kiến khi ACV hiện đang trong thời điểm có nhu cầu đầu tư vốn XDCB thấp. Ngoài ra, thu nhập từ lãi đạt 1,8 nghìn tỷ đồng (+41% YoY) trong năm 2019, vượt 13% dự báo của chúng tôi.

 
KQKD hợp nhất quý 4/2019 và cả năm 2019 của ACV
(Nguồn: VCSC)
×
tvi logo