ACB: Vượt qua khó khăn đạt tăng trưởng ổn định

ACB: Vượt qua khó khăn đạt tăng trưởng ổn định

Lượt xem: 399
  •  

Kết quả kinh doanh vững chắc trong năm 2020. ACB công bố tổng thu nhập hoạt động (TOI) và lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2020 lần lượt đạt 18,1 nghìn tỷ đồng (+12% so với cùng kỳ) và 9,6 nghìn tỷ đồng (+28% so với cùng kỳ). TOI vượt 26% kế hoạch công bố tại ĐHCĐ. Trong khi tăng trưởng TOI ở mức +8% so với cùng kỳ, ACB đã đạt được mức cải thiện lợi nhuận ròng đáng kể +62,9% - đạt 3,1 nghìn tỷ đồng trong Q4/2020. Chất lượng tài sản cũng được cải thiện đáng kể trong Q4/2020.

Lợi nhuận năm 2021 dự báo tăng mạnh +23% so với cùng kỳ, đạt 11,8 nghìn tỷ đồng. Tăng trưởng lợi nhuận ước tính sẽ được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng tín dụng 15%, NIM mở rộng 22 bps lên 3,88%, sự hồi phục về thu dịch vụ và ghi nhận 567 tỷ đồng phí bancassurance trả trước. Chúng tôi ước tính ROE sẽ duy trì ở mức 23,7%, đây là mức cao thứ 2 trong số các ngân hàng mà chúng tôi nghiên cứu.

Với khả năng duy trì kết quả hoạt động vững chắc trong năm 2021, ACB vẫn là cổ phiếu được chúng tôi lựa chọn hàng đầu trong ngành ngân hàng. Trong khi chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu ACB, chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 14% lên 37.300 đồng/cp – tương đương triển vọng tăng 15,1% so với giá hiện tại. Trong ngắn hạn, chúng tôi cũng tin rằng khả năng ACB được đưa vào rổ chỉ số Diamond vào tháng 4/2021, cũng như VN30 và Finlead vào tháng 7/2021 sẽ là các yếu tố hỗ trợ tăng giá cho cổ phiếu.

Rủi ro giảm đối với khuyến nghị: Tỷ lệ nợ xấu mới hình thành cao hơn ước tính, khoản thu từ nợ Nhóm 6 thấp hơn ước tính.

Yếu tố hỗ trợ tăng đối với khuyến nghị: Tỷ lệ nợ xấu mới hình thành thấp hơn ước tính, bán cổ phần tại các công ty con.

Tóm tắt Q4/2020

Giữ chiến lược cẩn trọng để duy trì chất lượng tín dụng

Trái ngược với các ngân hàng khác, ACB đã không đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp để tăng lợi suất tài sản sinh lời kể cả khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp nở rộ trong năm 2020. Thay vào đó, ACB vẫn đi theo các giá trị cốt lõi và tiếp tục mở rộng hình thức cho vay truyền thống. Theo đó, tăng trưởng tín dụng của ACB đạt +15,9% so với đầu năm, thấp hơn nhiều so với các ngân hàng cùng hệ thống như TCB (24%), VPB (18,9%) và MBB (22,9%). Tăng trưởng tín dụng tập trung vào khách hàng cá nhân (+19% so với đầu năm) và SME (+15,4% so với đầu năm). Tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân tăng lên 61,3% trong tổng dư nợ (so với 59,7% vào cuối năm 2019).

Ngân hàng cũng duy trì mức tăng trưởng ổn định đối với số dư trái phiếu chính phủ, đạt 63 nghìn tỷ đồng (+7,9% so với cùng kỳ), chiếm khoảng 14% trong tổng tài sản (so với 7%-9% tài sản của các ngân hàng cùng hệ thống).

Với tốc độ tăng trưởng tín dụng khá, tăng trưởng huy động giữ mức vừa phải +14% so với đầu năm.

NIM phục hồi mạnh trong Q4/2020

Chúng tôi nhận thấy NIM phục hồi mạnh mẽ trong Q4/2020 lên 4,32% (+59 bps so với quý trước và + 54 bps so với cùng kỳ), chủ yếu do chi phí vốn giảm 4,2% (-45 bps so với quý trước và -105 bps so với cùng kỳ) sau đợt cắt giảm lãi suất mạnh trong Q3/2020 và mở rộng thị phần CASA. Tỷ lệ CASA của ACB đã cải thiện lên 21,6% (từ 19% vào cuối năm 2019).

Tính đến thời điểm cuối năm 2020, NIM tăng 11 bps lên 3,66%. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không tính đến cách xử lý kế toán khác nhau liên quan đến phí phạt trả chậm thẻ tín dụng, NIM thực sự giảm -2 bps xuống 3,53%. Trong năm 2019, khoản phí này được ghi nhận vào thu nhập phí nhưng được phân loại lại ở mục thu nhập lãi ròng trong năm 2020.

Nhìn chung, thu nhập lãi ròng tăng +23,6% trong Q4/2020 và +20,4% trong năm 2020.

Thu nhập ngoài lãi giảm mặc dù hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng mạnh

Thu nhập ngoài lãi giảm -35% so với cùng kỳ trong Q4/2020 mặc dù lợi nhuận kinh doanh ngoại hối tăng trưởng đáng kể (+43% so với cùng kỳ). Điều này là do thu nhập từ hoạt động dịch vụ giảm -16,5% so với cùng kỳ do phương thức xử lý kế toán khác nhau và thu nhập khác (phần lớn là thu từ nợ xấu đã xóa) giảm từ 803 tỷ đồng xuống 66 tỷ đồng. Mặc dù sự sụt giảm của thu nhập khác là khá hơn, nhưng điều này đã được ước tính trước, vì thu từ nợ xấu đã xóa từ Nhóm G6 không còn nhiều như những năm trước.

Khoản thu từ nợ xấu đã xóa có thể có từ các khoản nợ còn tồn đọng G6 dự kiến khoảng 800 tỷ đồng và có thể được thu hồi dần trong 2-3 năm tới.

Hệ số CIR cải thiện lên 41,9% nhờ hoàn nhập dự phòng các khoản phải thu

Hệ số CIR cải thiện đáng kể lên 41,9% trong năm 2020 (so với 51,6% trong năm 2019), nhờ chi phí quản lý giảm (-21% so với cùng kỳ hay 486 tỷ đồng) và việc hoàn nhập 647 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng. Nếu chúng tôi loại trừ khoản hoàn nhập dự phòng này, hệ số CIR sẽ là 46% - vẫn thấp hơn CIR của năm 2019.

Nhìn chung, chi phí hoạt động giảm -8,2% so với cùng kỳ trong năm 2020 và -35,7% so với cùng kỳ trong Q4/2020.

Chất lượng tài sản cải thiện đáng kể

Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu lần lượt giảm từ 0,28% và 0,83% trong Q3/2020 xuống 0,19% và 0,60% vào cuối năm 2020. Theo số tuyệt đối, số dư nợ xấu giảm xuống 1,8 nghìn tỷ đồng, giảm -26% so với quý trước. Chi phí dự phòng tăng vọt +121% trong Q4/2020, với tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu tăng lên 160% (so với 118% trong Q3/2020).

Tổng dư nợ của các khách hàng có khoản vay được tái cấu trúc theo Thông tư 01 là khoảng 9 nghìn tỷ đồng (chiếm 2,9% trong tổng dư nợ), trong đó 600 tỷ đồng đến hạn vào năm 2021. Trong kịch bản xấu nhất của ACB, nếu toàn bộ 9 nghìn tỷ đồng sẽ được xếp vào nợ Nhóm 5 sau tái cấu trúc (theo Thông tư 02 khi khách hàng chậm thanh toán một lần). Chi phí dự phòng cụ thể khi đó sẽ vào khoảng 900 tỷ đồng. Theo dự thảo sửa đổi Thông tư 01, các khoản dự phòng này sẽ được phân bổ trong ba năm (từ năm 2021 đến năm 2023). Nếu đây là kịch bản xấu nhất của ACB, chúng tôi cho rằng áp lực trích lập dự phòng liên quan đến nợ tái cấu trúc sẽ không lớn trong năm 2021.

Khi xem xét dư nợ cho vay theo lĩnh vực, chúng tôi cho rằng rủi ro tín dụng cũng không quá lớn, do tỷ lệ rủi ro tín dụng đối với lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề (nhà hàng khách sạn) ở mức khoảng 0,9% tổng dư nợ cho vay (so với mức bình quân của ngành là 1,8%).

Ước tính lợi nhuận và định giá

Năm 2021, chúng tôi ước tính ngân hàng sẽ đạt mức tăng trưởng +22,7% so với cùng kỳ về lợi nhuận. Tăng trưởng lợi nhuận ước tính dựa trên sự phục hồi của lợi nhuận hoạt động (+22,9% so với cùng kỳ), cụ thể như sau: • Tăng trưởng tín dụng đạt 15%. Chúng tôi tin rằng ACB sẽ duy trì chiến lược thận trọng với tăng trưởng cho vay ở mức vừa phải đồng thời kiểm soát được chất lượng tín dụng. • NIM tăng trở lại +22 bps. Với sự hỗ trợ cho khách hàng trong giai đoạn đại dịch, NIM của ngân hàng chịu áp lực trong nửa đầu năm 2020. Tuy nhiên, NIM đã phục hồi vào nửa cuối năm khi các gói ưu đãi dần hết hạn, chưa kể đến tác động của việc cắt giảm lãi suất huy động. Do đó, chúng tôi ước tính NIM sẽ phục hồi +22 bps trong năm 2021 và thu nhập lãi ròng tăng +22% so với cùng kỳ.

• Thu nhập ròng từ phí và hoa hồng bảo hiểm trở lại mức tăng trưởng thông thường. Chúng tôi ước tính thu nhập ròng từ phí và hoa hồng tăng +30% so với cùng kỳ, khi dịch vụ thanh toán và dịch vụ thẻ sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi cách xử lý kế toán khác nhau. Đối với bancassurance, ngoài 567 tỷ đồng phí trả trước (trải đều cho 15 năm) do Sunlife thanh toán, chúng tôi ước tính hoa hồng bảo hiểm sẽ tăng 35%, do hoạt động kinh doanh của mảng này trong năm 2020 bị ảnh hưởng bởi: (1) đợt giãn cách xã hội vào tháng 4; và (2) việc chấm dứt các hợp đồng trước đây với AIA và Manulife, khiến cho ngân hàng không có thu nhập từ bảo hiểm nhân thọ trong tháng 12/2020. Doanh số bán bancassurance tại ACB tăng nhanh vào tháng 1/2021, đưa ACB trở thành ngân hàng số 1 về mức phí bảo hiểm hàng năm (APE).

• Chi phí hoạt động tăng +22% so với cùng kỳ. Trong giai đoạn 2017-2020, ngân hàng đã trích lập 1,2 nghìn tỷ đồng dự phòng, và hoàn nhập 800 tỷ đồng. Chúng tôi ước tính ngân hàng sẽ có thể có một khoản hoàn nhập khác trong năm 2021, điều này giúp hệ số CIR duy trì ở mức 41,7%.

• Chi phí dự phòng tăng +31,5% so với cùng kỳ trong đó chi phí tín dụng là 0,37%. Khoản này đã tính đến 300 tỷ đồng dự phòng cho dư nợ tái cấu trúc.

Với khả năng duy trì kết quả hoạt động vững chắc trong năm 2021, ACB tiếp tục là cổ phiếu được chúng tôi lựa chọn hàng đầu trong ngành ngân hàng. Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN và nâng giá mục tiêu thêm 14% lên 37.300 đồng/cp khi điều chỉnh hệ số P/B mục tiêu từ 1,6x lên 1,8x.

Nguồn: SSI

×
tvi logo